Znanstveni projekti

Povećanje broja znanstvenoistraživačkih projekata duži je period jedan od glavnih strateških ciljeva Fakulteta. Sa svrhom ostvarenja zadanog cilja kontinuirano se prate otvoreni natječaji, organiziraju radionice i sudjeluje u prijavi projekta u suradnji s istraživačkim institucijama i gospodarskim subjektima. Institucijska podrška u provođenju tih aktivnosti je neizbježna, a nagrađivanje uspješnih voditelja nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih projekata, dodatni poticaj. Povećanjem broja projekata u koje je Fakultet uključen osnažuje se kadrovska struktura, omogućuje zapošljavanje asistenata, poslijedoktoranada, ostalih istraživača i administrativnih djelatnika. Unutar strateških ciljeva u razdoblju 2021.-2025. Fakultet se intenzivno bavi povećanjem stupnja interdisciplinarnosti znanstvenoistraživačkih projekata i snaženjem međunarodne prepoznatljivosti. 

Jedan od ciljeva Fakulteta je međusobno povezivanje u istraživanjima, objavi znanstvenih radova i prijavljivanju projekata različitih ustrojbenih jedinica Fakulteta, znanstvenika s drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, kao i znanstvenika s drugih institucija u zemlji i inozemstvu. Kroz uključivanje vanjskih dionika u postojeće znanstvenoistraživačke projekte, zajedničke prijave projekata s gospodarskim subjektima i razvoj istraživačkih tema od interesa za regionalni razvoj, potiče se primjena istraživanja u struci i transfer znanja prema zajednici.

Skip to content