Stručna praksa

Stručna praksa se na Građevinskom fakultetu u Rijeci formalno obavlja na kolegiju Terenski rad (3 ECTS-a) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju, koji se izvodi u 6. Semestru.

Stručne kompetencije studenti stječu tijekom studija na svim kolegijima iz šireg područja struke u obliku terenske nastave, rješavanja praktičnih i problemskih zadataka na auditornim i/ili projektnim vježbama, izradi projektnih rješenja za programski zadatak, izradi završnih i diplomskih radova.

Važne napomene vezane uz kolegij

  • terenski rad na gradilištu traje 5 dana
  • osim rada na gradilištu kolegij uključuje vođenje dnevnika, izradu elaborata i seminarskog rada
  • terenski rad se može obaviti i tijekom ljetnih praznika
  • preduvjet za terenski rad je položen ispit iz zaštite na radu
  • studenti  zaposleni u građevinskom poduzeću kolegij Terenski rad polažu samo kroz izradu seminarskog zadatka
  • gradilište na kojem će se obavljati terenski rad student pronalazi sam ili uz pomoć asistenta na kolegiju

Popis građevinskih poduzeća koja su do sada prihvaćala studente za obavljanje terenskog rada

Ispit zaštite na radu za studente

Skip to content