Stručna praksa

Stručna praksa se na Građevinskom fakultetu u Rijeci formalno obavlja na kolegiju Terenski rad (3 ECTS-a) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju, koji se izvodi u 6. Semestru.

Stručne kompetencije studenti stječu tijekom studija na svim kolegijima iz šireg područja struke u obliku terenske nastave, rješavanja praktičnih i problemskih zadataka na auditornim i/ili projektnim vježbama, izradi projektnih rješenja za programski zadatak, izradi završnih i diplomskih radova.

Važne napomene vezane uz kolegij

  • terenski rad na gradilištu traje 5 dana
  • osim rada na gradilištu kolegij uključuje vođenje dnevnika, izradu elaborata i seminarskog rada
  • terenski rad se može obaviti i tijekom ljetnih praznika
  • preduvjet za terenski rad je položen ispit iz zaštite na radu
  • studenti  zaposleni u građevinskom poduzeću kolegij Terenski rad polažu samo kroz izradu seminarskog zadatka
  • gradilište na kojem će se obavljati terenski rad student pronalazi sam ili uz pomoć asistenta na kolegiju

Popis građevinskih poduzeća koja su do sada prihvaćala studente za obavljanje terenskog rada

Svi studenti koji upisuju kolegij Terenski rad moraju imati položen ispit iz zaštite na radu. 

Ispit iz zaštite na radu se u pravilu polaže već tijekom 1. godine studija (1. Ili 2. semestar), kako bi studenti mogli pristupati gradilištu u okviru terenske nastave, te pristupati laboratorijima u okviru laboratorijskih vježbi. 

Ispit se sastoji iz jednog predavanja nakon kojeg se pristupa kratom ispitu. Za uspješno položen ispit svaki student dobiva potvrdu, koju je obavezan čuvati do kraja studija.

Kontakt za zaštitu na radu:

Skip to content