Strategija znanstvenih istraživanja

Strategija znanstvenih istraživanja 2021-2025 Građevinskog fakulteta u Rijeci temelji se na provedenoj SWOT analizi, ostvarenim rezultatima na europskoj, nacionalnoj, sveučilišnoj i institucijskoj razini, ciljevima definiranim u sklopu vizija ustrojbenih jedinica i ciljevima koji su za isto razdoblje definirani na razini Sveučilišta.

Strateški ciljevi Fakulteta temelje se na praćenju globalnih istraživačkih trendova i daljnjem razvoju ključnih istraživačkih područja institucije, istraživačkom radu u laboratorijima, međusobnom povezivanju definiranih pojedinačnih ciljeva ustrojbenih jedinica i težnji ka multidisciplinarnim istraživanjima, jačanju povezanosti s gospodarskom zajednicom, prijavljivanju novih znanstvenoistraživačkih projekata i objavljivanju radova na koje su uključeni znanstvenici s različitih ustrojbenih jedinica Fakulteta i sastavnica Sveučilišta, jačanju vidljivosti, internacionalizaciji i intenzivnoj mobilnosti istraživača. Sinergija tih ciljeva odrazit će se na prepoznatljivost Fakulteta u znanstvenim krugovima, održivost sveukupnog znanstvenoistraživačkog rada, razvoj novih tehnologija i inovacija u građevinarstvu, jačanje organizacijske strukture Fakulteta te unaprjeđenje kvalitete i razvoj poslijediplomskog sveučilišnog studija. Fakultet će nastaviti poticati i nagrađivati uspješnost u znanstvenoistraživačkom radu te kontinuirano sudjelovati u popularizaciji znanosti i graditeljske struke.

Strateška politika definirana je kroz deset ciljeva unutar kojih su opisane aktivnosti i načini njihova provođenja.

Građevinski fakultet podržava načela i ciljeve Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu i Politikom otvorenog pristupa želi uskladiti diseminaciju znanstvenih, stručnih i obrazovnih sadržaja Fakulteta s temeljnim načelima deklaracije. Provođenjem usvojene politike Fakultet podržava i Politiku otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci, kojom Sveučilište podržava napredak znanosti i širenje znanja u korist društva usvajanjem praksi otvorenog istraživanja.

Izvještaj o uspješnosti provedbe Strategije znanstvenih istraživanja u 2023. godini

Izvještaj o uspješnosti provedbe Strategije znanstvenih istraživanja u 2022. godini

Izvještaj o uspješnosti provedbe Strategije znanstvenih istraživanja u 2021. godini

Skip to content