Priznavanje prethodnog učenja

Priznavanje prethodnog učenja podrazumijeva priznavanje kompetencija stečenih kroz formalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje. 

Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja temelji se na načelima jednake dostupnosti i pravednosti, jednake vrijednosti stečenih i priznatih skupova ishoda učenja, transparentnosti te osiguranja kvalitete.

Postupak priznavanja prethodnog učenja vrši Povjerenstvo za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija, a provodi se prema važećim dokumentima Građevinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content