Ispiti i kolokviji

Akademska godina 2022./2023.

Prema Odluci o organizaciji nastave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 i te odluci Dekanskog kolegija Građevinskog fakulteta u Rijeci ispitni rokovi se u  tekućoj akademskoj godini održavaju na fakultetu, uz iznimke koje se održavaju online, prema procjeni nastavnika.

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su ostvarili uvjete za izlazak na ispit i prijavili ispitni rok putem Studomata. 

Detalji o prijavi, odjavi i pristupanju ispitu su dostupni u Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci, te Odluci o dopunama i Odluci o izmjeni Pravilnika .

Prema Pravilniku o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci i Odluci o izmjeni Pravilnika rokovi u kojima se ispiti mogu prijaviti i odjaviti su sljedeći:

ISPITNI ROKPRIJAVA
najkasnije prije termina ispita
ODJAVA
najkasnije prije termina ispita
1.24 sata24 sata
2.3 dana2 dana
3.3 dana2 dana
4.3 dana2 dana

Pojašnjenje: 3 dana znači da se ispit može prijaviti najkasnije 3 puna dana prije datuma ispita, npr. ako je ispit 15.02.2021. u 10:00 ispit se može prijaviti najkasnije do 12.02.2021. do 23:59. 2 puna dana na istom primjeru znači da se ispit može odjaviti najkasnije do 13.02.2021. do 23:59.

Uz ispitni rok na Studomatu je naznačeno do kad je moguća prijava i odjava ispita.

Skip to content