Strategija razvoja

Strategija razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2018. – 2022. usvojena je na 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci održanoj 15. veljače 2018. godine.

Strateški ciljevi Fakulteta u skladu su sa definiranim strateškim ciljevima u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020. donesenoj na 61. sjednici Senata 18. veljače 2013. godine. 

Rad na donošenju Strategije Fakulteta odvijao se od ožujka 2017. godine do siječnja 2018. godine.

Skip to content