Uredi za podršku studentima i nastavnicima

Ured za podršku studentima jedinica je sustava osiguravanja kvalitete putem kojega predstavnici studenata komuniciraju s upravom fakulteta i predstavnicima nastavnika u svrhu raspravljanja svih pitanja značajnih za studente te poduzimanja potrebnh mjera ili predlaganja načina rješavanja problematike u suradnji s ostalim jedinicama SOK-a i drugim tijelima fakulteta.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, voditeljica Ureda
 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • doc. dr. sc. Leo Škec, predstavnik nastavnika – savjetnika
 • Matea Vareško, bacc. ing. aedif., predstavnica studenata – mentora
 • predstavnici i zamjenici predstavnika studenata svih studijskih godina


Ured za podršku ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata pruža podršku specifičnim kategorijama studenata tijekom studija.

O kategorijama studenata koji se ovdje svrstavaju može se pročitati detaljnije ovdje.

Studenti s invaliditetom i drugim teškoćama mogu ostvariti pravo na prilagodbu akademskog okruženja.

Postupak ostvarivanja prava na prilagodbu je dostupan na poveznici. Postupak vodi Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilišnom savjetovališnom centru.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, voditeljica Ureda
 • Marina Đureta, referentica (studentska referada)
 • Antonija Štimac, predstavnica studenata

Ured za unaprjeđenje nastave jedinica je sustava osiguravanja kvalitete koji daje podršku nastavnicima i suradnicima vezano uz održavanje nastave, edukaciju o nastavničkim kompetencijama, organizaciju tematskih predavanja i radionica i primjenu alata za provedbu nastave.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, voditeljica Ureda
 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • doc. dr. sc. Nina Čeh, predstavnica nastavnika u znanstvenonastavnim zvanjima
 • dr. sc. Josip Peranić, predstavnik nastavnika u nastavnim i suradničkim zvanjima

Oglasna ploča

Hoić Božić, N. i Holenko Dlab, M. (2021) Uvod u e-učenje: obrazovni izazovi digitalnog doba

Ured za karijere jedinica je sustava osiguravanja kvalitete koja predstavlja poveznicu između fakulteta i poslodavaca, alumnija te stručnjaka iz prakse s ciljem organizacije tematskih predavanja, informiranja studenata o mogućnostima zaposlenja, organizacije terenske nastave i drugih stručnih događanja.

Članovi Ureda:

 • prodekan za poslovne odnose, doc. dr. sc. Elvis Žic, voditelj Ureda
 • Ksenija Tijanić Štrok, mag. ing. aedif., nastavnica zadužena za stručnu praksu
 • Vedran Ivanić, dipl. ing. građ., predstavnik poslodavaca (Hrvatske ceste)

Ured za mobilnost jedinica je sustava osiguravanja kvalitete kroz koju se potiče i moderira sklapanje ugovora o suradnji s inozemnim institucijama te promoviraju mogućnosti mobilnosti, kako za djelatnike tako i za studente fakulteta.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, voditeljica Ureda
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Erasmus+ koordinator
 • doc. dr. sc. Elvis Žic, CEEPUS koordinator

Oglasna ploča

Info dan- mogućnosti za doktorande i poslijedoktorande – 14. svibnja 2021. godine:

• http://www.stipendije.info/
• https://www.scholarshipportal.com/
• Popis aktivnih CEEPUS mreža – https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx
• Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2022./2023. s rokom prijave do 2. srpnja 2021: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-mzo-a-ampeu-a-i-vlade-sad-a-program-fulbright-za-akademsku-godinu-2022-2023/
• Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2022./2023., s rokom prijave do 2. srpnja 2021.: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-programa-hubert-h-humphrey-za-akademsku-godinu-2022-2023/


Rektorica Sveučilišta u Rijeci raspisala je Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti kojim se pozivaju sastavnice, znanstvenici i nastavnici Sveučilišta u Rijeci da se prijave za namjensko institucijsko financiranje troškova dolaska i boravka međunarodnih istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. U sklopu projektnih aktivnosti financira se sudjelovanje gostujućih znanstvenika i umjetnika u nastavi tijekom boravka na Sveučilištu u Rijeci. Posebno se potiču prijave dolazne mobilnosti kolega iz partnerskih institucija YUFE Europskog sveučilišta i mreže sveučilišta YERUN čiji je član i Sveučilište u Rijeci.

Skip to content