Uredi za podršku studentima i nastavnicima

Ured za podršku studentima jedinica je sustava osiguravanja kvalitete putem kojega predstavnici studenata komuniciraju s upravom fakulteta i predstavnicima nastavnika u svrhu raspravljanja svih pitanja značajnih za studente te poduzimanja potrebnh mjera ili predlaganja načina rješavanja problematike u suradnji s ostalim jedinicama SOK-a i drugim tijelima fakulteta.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, voditeljica Ureda
 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • doc. dr. sc. Leo Škec, predstavnik nastavnika – savjetnika
 • Gabriela Jozić, bacc. ing. aedif., predstavnica studenata – mentora
 • predstavnici studenata


Ured za podršku ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata pruža podršku specifičnim kategorijama studenata tijekom studija.

O kategorijama studenata koji se ovdje svrstavaju može se pročitati detaljnije ovdje.

Studenti s invaliditetom i drugim teškoćama mogu ostvariti pravo na prilagodbu akademskog okruženja.

Postupak ostvarivanja prava na prilagodbu je dostupan na poveznici. Postupak vodi Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilišnom savjetovališnom centru.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, voditeljica Ureda
 • Marina Đureta, referentica (studentska referada)
 • Antonija Štimac, predstavnica studenata

Ured za unaprjeđenje nastave jedinica je sustava osiguravanja kvalitete koji daje podršku nastavnicima i suradnicima vezano uz održavanje nastave, edukaciju o nastavničkim kompetencijama, organizaciju tematskih predavanja i radionica i primjenu alata za provedbu nastave.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, voditeljica Ureda
 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • doc. dr. sc. Nina Čeh, predstavnica nastavnika u znanstvenonastavnim zvanjima
 • dr. sc. Ksenija Tijanić Štork, predstavnik nastavnika u nastavnim i suradničkim zvanjima

Oglasna ploča

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE NASTAVNE IZVRSNOSTI – GRADRI

SURADNIČKA PROCJENA – upute i obrasci u Priručniku za kvalitetu GF

Hoić Božić, N. i Holenko Dlab, M. (2021) Uvod u e-učenje: obrazovni izazovi digitalnog doba

ISHODI UČENJA: HKO, Ishodi učenja na razini kolegija

SMJERNICE ZA VREDNOVANJE ISHODA UČENJA – UNIRI

Ured za karijere jedinica je sustava osiguravanja kvalitete koja predstavlja poveznicu između fakulteta i poslodavaca, alumnija te stručnjaka iz prakse s ciljem organizacije tematskih predavanja, informiranja studenata o mogućnostima zaposlenja, organizacije terenske nastave i drugih stručnih događanja.

Članovi Ureda:

 • prodekan za poslovne odnose, doc. dr. sc. Elvis Žic, voditelj Ureda
 • Prof. dr. sc. Dijana Car Pušić, nastavnica zadužena za stručnu praksu
 • Vedran Ivanić, dipl. ing. građ., predstavnik poslodavaca (Hrvatske ceste)

Na razini Sveučilišta djeluje Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra namijenjen pružanju usluga koje će studentima omogućiti upoznavanje s različitim mogućnostima profesionalnog razvoja, te stjecanje znanja i vještina koje su im potrebne za uspjeh na radnim mjestima budućnosti i ostvarenje vlastitih profesionalnih potencijala.
Razvoj vještina upravljanja karijerom te povećanje zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada ostvaruje se kontinuiranim provođenjem savjetodavnih, informativnih, edukativnih i istraživačkih aktivnosti. Više informacija o radu Ureda za karijere možete pronaći na web stranici https://www.ssc.uniri.hr/hr/ured-za-karijere.html. Prezentaciju Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra možete vidjeti na sljedećoj poveznici.

Godišnji izvještaj rada Ureda za karijere za 2021. godinu u prilogu.

Godišnji izvještaj rada Ureda za karijere za 2022. godinu u prilogu.

Zapisnik sa sastanka Ureda za karijere održanog 15.2.2022. može se pogledati preko sljedeće poveznice.

Ispitivanje zapošljivosti završenih studenata na sveučilištu u Rijeci za 2019. godinu može se pogledati preko sljedeće poveznice.

Zaključci i smjernice proizašle na temelju ispitivanja zapošljivosti studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu.

Suradnja poslodavaca sa Građevinskim fakultetom u Rijeci – rezultati provedene ankete za poslodavce.

Oglasi za zapošljavanje studenata.

Oglasna ploča i informacije

UNIRI Career Days (od 17. do 20. listopada 2022. g.)

Prezentacije pojedinih radionica i predavanja na nedavno održanoj UNIRI Career Days manifestaciji možete pogledati preko sljedećih poveznica:

Doktorska škola UNIRI
ERASMUS-prezentacija-natječaji
Kojim putem krenuti?
Start up
Što nakon diplome_Hrvatski zavod za zapošljavanje
Tik-tak, organiziraj se sad!
Upravljaj karijerom i gibaj se pravim smjerom!
YUFE Career Days
Zablistaj pred poslodavcem

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Poštovani studenti,
na web stranici Zavoda za zapošljavanje možete naći mnoštvo informacija i video zapisa u vezi osposobljavanja na radnom mjestu, potpore za usavršavanje, kako napisati kvalitetan CV i molbu za bolje predstavljanje prema poslodavcu, informacije oko besplatnih radionica za razvoj karijere, planiranje razvoja karijere putem on-line alata, kako se pripremiti na razgovor s poslodavcem, kako samoprocjeniti osobinu ličnosti i slične druge zanimljive stvari.

Ured za mobilnost jedinica je sustava osiguravanja kvalitete kroz koju se potiče i moderira sklapanje ugovora o suradnji s inozemnim institucijama te promoviraju mogućnosti mobilnosti, kako za djelatnike tako i za studente fakulteta.

Članovi Ureda:

Oglasna ploča


Besplatno pohađanje hrvatskog jezika inozemnim studentima iz dolaznih programa mobilnosti

Filozofski fakultet u Rijeci – Riječka kroatistička škola inozemnim studentima iz dolaznih programa mobilnosti kao što su Erasmus+ i drugi nudi besplatno pohađanje predmeta hrvatskog jezika („Croatian as a Second or Foreign language 1, 2, i 3“). Završetkom bilo kojeg od navedenih predmeta studenti ostvaruju 4 ECTS boda.

Upisi zainteresiranih studenata na predmet(e) vršiti će se zaključno do 9. ožujka. Studenti koji dolaze s drugih sastavnica moraju izraditi zaseban Ugovor o učenju (Learning Agreement) koji sklapaju s Filozofskim fakultetom zbog izdavanja prijepisa ocjena po završetku tečaja.


Erasmus + mobilnosti- natječaji


Prijava za CEEPUS mobilnosti u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023.

Obavještavamo Vas da je do 31. listopada 2022. godine otvoren natječaj za podnošenje prijava za mobilnost u ljetnom semestru tekuće akademske godine u sklopu CEEPUS mreža. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje kao partner na CEEPUS mreži pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD“ (CIII-RS-1012-08-2223). Prijava za “freemover” mobilnosti je do 30. studenog 2022. godine nakon čega će Ured za CEEPUS mobilnosti RH započeti sa evaluacijom tih prijava.   

Za sve one koji planiraju ljetnu školu u ovoj akademskoj godini, molimo da sukladno procedurama za provedbu programa CEEPUS u Republici Hrvatskoj, do kraja roka za „freemovere“ (30.11.) dostave zamolbu za financiranje ljetne škole na mail adresu lokalnog CEEPUS koordinatora (elvis.zic@uniri.hr) koja mora sadržavati sljedeće podatke:

– mjesto i vrijeme održavanja ljetne škole

– očekivani broj sudionika po kategorijama (studenti, nastavnici … )

– informaciju o broju ECTS bodova koju će polaznici ljetne škole dobiti (uvjet)

– informaciju o tome da li će se za ljetnu školu naplaćivati kotizacija (što je u suprotnosti s pravilima programa CEEPUS mobilnosti)

– okvirni nacrt programa ljetne škole.

Pozivamo sve zainteresirane studente, doktorande, postdoktorande i znanstveno-nastavno osoblje koji planiraju izvršiti odlaznu mobilnost na pojedinoj od stranih institucija (unutar navedene mreže) u ljetnom semestru da što prije izvrše svoju online prijavu putem CEEPUS web stranice (https://www.ceepus.info). Detaljne informacije o CEEPUS mrežama, popisu institucija s kojima je Građevinski fakultet Rijeka umrežen, mogućnostima i načinu prijave, te načinu stipendiranja može se pronaći na web stranici Građevinskog fakulteta u Rijeci pod rubrikom „CEEPUS“. Upute za prijavu za CEEPUS mobilnost možete pogledati na sljedećoj poveznici. Kontakt informacije: Elvis Žic (lokalni CEEPUS koordinator, elvis.zic@uniri.hr) ili direktno gospođi Tanji Veljak (viša stručna savjetnica u Odjelu za visoko obrazovanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije, ceepus@ampeu.hr).

__________________________________________________________________________________________________________

Prijava za CEEPUS mobilnosti u zimskom semestru akademske godine 2022./2023.

Do 15. lipnja 2022. godine otvoren natječaj za podnošenje prijava za zimsku mobilnost (ujedno i mobilnost u ljetnom semestru, iako će se ona formalno provoditi do 31.10.2022.) u sklopu CEEPUS mreža. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje kao partner na CEEPUS mreži pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD“ (CIII-RS-1012-08-2223). Prijave su moguće putem CEEPUS web stranice.


Info dan- mogućnosti za doktorande i poslijedoktorande – 14. svibnja 2021. godine:

• http://www.stipendije.info/
• https://www.scholarshipportal.com/
• Popis aktivnih CEEPUS mreža – https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx

• Praktične informacije (CEEPUS mobilnosti): https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/ceepus/
• Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2022./2023. s rokom prijave do 2. srpnja 2021: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-mzo-a-ampeu-a-i-vlade-sad-a-program-fulbright-za-akademsku-godinu-2022-2023/
• Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2022./2023., s rokom prijave do 2. srpnja 2021.: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-programa-hubert-h-humphrey-za-akademsku-godinu-2022-2023/


Rektorica Sveučilišta u Rijeci raspisala je Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti kojim se pozivaju sastavnice, znanstvenici i nastavnici Sveučilišta u Rijeci da se prijave za namjensko institucijsko financiranje troškova dolaska i boravka međunarodnih istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. U sklopu projektnih aktivnosti financira se sudjelovanje gostujućih znanstvenika i umjetnika u nastavi tijekom boravka na Sveučilištu u Rijeci. Posebno se potiču prijave dolazne mobilnosti kolega iz partnerskih institucija YUFE Europskog sveučilišta i mreže sveučilišta YERUN čiji je član i Sveučilište u Rijeci.

VAŽNA OBAVIJEST: Dolazne i odlazne mobilnosti u CEEPUS-u u ak. god. 2021./2022.
 
Odlazne mobilnosti
Pojedine države koje sudjeluju u CEEPUS-u omogućile su sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima dolaznim stipendistima svih kategorija (studentima i nastavnom osoblju). Riječ je o sljedećim državama:
1. Češka –  omogućeno je sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima tijekom cijele akademske godine. 
2. Poljska – omogućeno je sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima tijekom cijele akademske godine.
3. Mađarska – omogućeno je sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima do kraja zimskog semestra.
4. Srbija – omogućeno je sudjelovanje u kombiniranim mobilnostima (kombinaciji fizičkih i virtualnih mobilnosti) tijekom cijele akademske godine.
 
Dolazne mobilnosti
U akademskoj godini 2021./2022. Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj nastavlja s provedbom posebnih mjera koje su uvedene ove godine sa ciljem lakšeg ostvarivanja fizičkih mobilnosti te omogućavanja realizacije mobilnosti virtualnim putem. Riječ je o sljedećim mjerama odnosno novim procedurama:
– isplate djelomične stipendije za virtualne mobilnosti (uz jasniju proceduru isplate stipendije)
– povrata sredstava za PCR testove
– isplata naknade za smještaj umjesto smještaja u studentskom domu (samo u posebnim slučajevima)
Službena obavijest objavljena je ovdje.

Skip to content