Uredi za podršku

 • doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić (silvija.mrakovcic@uniri.hr)
 • izv. prof. dr. sc. Nana Palinić (nana.palinic@gradri.uniri.hr)
 • Mirna Klobučar, mag. ing. aedif. (mirna.klobucar@uniri.hr)

Preddiplomski sveučilišni studij

1. godina

 • Leon Merleta (lmerleta@student.uniri.hr)
 • Ivan Asić (iasic@student.uniri.hr)

2. godina

 • Edi Kačarik (ekacarik@student.uniri.hr)
 • Maja Kekez (mkekez@student.uniri.hr)
 • Bruno Kovačić (bkovacic1@student.uniri.hr)

3. godina

 • Ivana Andričević (iandricevic@student.uniri.hr)
 • Ivan Sindičić (isindicic@student.uniri.hr)
 • Simona Ivić (sivi@student.uniri.hr)

Diplomski sveučilišni studij

1. godina

 • Matea Vareško (mvaresko@student.uniri.hr)
 • Emina Smlatić (esmlatic@student.uniri.hr)
 • Filip Tomas (ftomas@student.uniri.hr)

2. godina

 • Leona Zajec (lzajec@student.uniri.hr)
 • Teo Zonta (tzonta@student.uniri.hr)
 • Sara Loina (sloina@student.uniri.hr)
 • Lazar Lukačević (llukacevic@student.uniri.hr)

Poslijediplomski sveučilišni studij

 • Sara Pajalić (spajalic@uniri.hr)

Preddiplomski stručni studij

1. godina

 • Chiara Gruber (cgruber@student.uniri.hr)
 • Valentina Pušelja (vpuselja@student.uniri.hr)
 • Marko Obradović (mobradovic@student.uniri.hr)

2. godina

 • Matija Tadić (mtadic1@student.uniri.hr)

3. godina

 • Luana Škorić (lskoric@student.uniri.hr)

Razlikovna godina

 • Petra Ugričić (pugricic@student.uniri.hr)


Studenti s invaliditetom i drugim teškoćama mogu ostvariti pravo na prilagodbu akademskog okruženja.

Poatupak ostvarivanja prava na prilagodbu je dostupna na poveznici. Postupak vodi Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilišnom savjetovališnom centru.

Kontakti:

Skip to content