Uredi za podršku studentima i nastavnicima

Ured za podršku studentima jedinica je sustava osiguravanja kvalitete putem kojega predstavnici studenata komuniciraju s upravom fakulteta i predstavnicima nastavnika u svrhu raspravljanja svih pitanja značajnih za studente te poduzimanja potrebnh mjera ili predlaganja načina rješavanja problematike u suradnji s ostalim jedinicama SOK-a i drugim tijelima fakulteta.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, voditeljica Ureda
 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • doc. dr. sc. Leo Škec, predstavnik nastavnika – savjetnika
 • Matea Vareško, bacc. ing. aedif., predstavnica studenata – mentora
 • predstavnici i zamjenici predstavnika studenata svih studijskih godina


Ured za podršku ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata pruža podršku specifičnim kategorijama studenata tijekom studija.

O kategorijama studenata koji se ovdje svrstavaju može se pročitati detaljnije ovdje.

Studenti s invaliditetom i drugim teškoćama mogu ostvariti pravo na prilagodbu akademskog okruženja.

Postupak ostvarivanja prava na prilagodbu je dostupan na poveznici. Postupak vodi Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilišnom savjetovališnom centru.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, voditeljica Ureda
 • Marina Đureta, referentica (studentska referada)
 • Antonija Štimac, predstavnica studenata

Ured za unaprjeđenje nastave jedinica je sustava osiguravanja kvalitete koji daje podršku nastavnicima i suradnicima vezano uz održavanje nastave, edukaciju o nastavničkim kompetencijama, organizaciju tematskih predavanja i radionica i primjenu alata za provedbu nastave.

Članovi Ureda:

 • prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, voditeljica Ureda
 • prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • doc. dr. sc. Nina Čeh, predstavnica nastavnika u znanstvenonastavnim zvanjima
 • dr. sc. Josip Peranić, predstavnik nastavnika u nastavnim i suradničkim zvanjima

Oglasna ploča

SURADNIČKA PROCJENA – upute i obrasci u Priručniku za kvalitetu GF

Hoić Božić, N. i Holenko Dlab, M. (2021) Uvod u e-učenje: obrazovni izazovi digitalnog doba

ISHODI UČENJA: HKO, Ishodi učenja na razini kolegija, UNIRI priručnik

Ured za karijere jedinica je sustava osiguravanja kvalitete koja predstavlja poveznicu između fakulteta i poslodavaca, alumnija te stručnjaka iz prakse s ciljem organizacije tematskih predavanja, informiranja studenata o mogućnostima zaposlenja, organizacije terenske nastave i drugih stručnih događanja.

Članovi Ureda:

 • prodekan za poslovne odnose, doc. dr. sc. Elvis Žic, voditelj Ureda
 • Prof. dr. sc. Dijana Car Pušić, nastavnica zadužena za stručnu praksu
 • Vedran Ivanić, dipl. ing. građ., predstavnik poslodavaca (Hrvatske ceste)

Na razini Sveučilišta djeluje Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra namijenjen pružanju usluga koje će studentima omogućiti upoznavanje s različitim mogućnostima profesionalnog razvoja, te stjecanje znanja i vještina koje su im potrebne za uspjeh na radnim mjestima budućnosti i ostvarenje vlastitih profesionalnih potencijala.
Razvoj vještina upravljanja karijerom te povećanje zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada ostvaruje se kontinuiranim provođenjem savjetodavnih, informativnih, edukativnih i istraživačkih aktivnosti. Više informacija o radu Ureda za karijere možete pronaći na web stranici https://www.ssc.uniri.hr/hr/ured-za-karijere.html. Prezentaciju Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra možete vidjeti na sljedećoj poveznici.

Ured za mobilnost jedinica je sustava osiguravanja kvalitete kroz koju se potiče i moderira sklapanje ugovora o suradnji s inozemnim institucijama te promoviraju mogućnosti mobilnosti, kako za djelatnike tako i za studente fakulteta.

Članovi Ureda:

Oglasna ploča


Do 15. lipnja 2022. godine otvoren natječaj za podnošenje prijava za zimsku mobilnost (ujedno i mobilnost u ljetnom semestru, iako će se ona formalno provoditi do 31.10.2022.) u sklopu CEEPUS mreža. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje kao partner na CEEPUS mreži pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD“ (CIII-RS-1012-08-2223). Prijave su moguće putem CEEPUS web stranice.


Info dan- mogućnosti za doktorande i poslijedoktorande – 14. svibnja 2021. godine:

• http://www.stipendije.info/
• https://www.scholarshipportal.com/
• Popis aktivnih CEEPUS mreža – https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx

• Praktične informacije (CEEPUS mobilnosti): https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/ceepus/
• Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2022./2023. s rokom prijave do 2. srpnja 2021: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-mzo-a-ampeu-a-i-vlade-sad-a-program-fulbright-za-akademsku-godinu-2022-2023/
• Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2022./2023., s rokom prijave do 2. srpnja 2021.: https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-programa-hubert-h-humphrey-za-akademsku-godinu-2022-2023/


Rektorica Sveučilišta u Rijeci raspisala je Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti kojim se pozivaju sastavnice, znanstvenici i nastavnici Sveučilišta u Rijeci da se prijave za namjensko institucijsko financiranje troškova dolaska i boravka međunarodnih istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. U sklopu projektnih aktivnosti financira se sudjelovanje gostujućih znanstvenika i umjetnika u nastavi tijekom boravka na Sveučilištu u Rijeci. Posebno se potiču prijave dolazne mobilnosti kolega iz partnerskih institucija YUFE Europskog sveučilišta i mreže sveučilišta YERUN čiji je član i Sveučilište u Rijeci.

VAŽNA OBAVIJEST: Dolazne i odlazne mobilnosti u CEEPUS-u u ak. god. 2021./2022.
 
Odlazne mobilnosti
Pojedine države koje sudjeluju u CEEPUS-u omogućile su sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima dolaznim stipendistima svih kategorija (studentima i nastavnom osoblju). Riječ je o sljedećim državama:
1. Češka –  omogućeno je sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima tijekom cijele akademske godine. 
2. Poljska – omogućeno je sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima tijekom cijele akademske godine.
3. Mađarska – omogućeno je sudjelovanje u virtualnim i kombiniranim mobilnostima do kraja zimskog semestra.
4. Srbija – omogućeno je sudjelovanje u kombiniranim mobilnostima (kombinaciji fizičkih i virtualnih mobilnosti) tijekom cijele akademske godine.
 
Dolazne mobilnosti
U akademskoj godini 2021./2022. Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj nastavlja s provedbom posebnih mjera koje su uvedene ove godine sa ciljem lakšeg ostvarivanja fizičkih mobilnosti te omogućavanja realizacije mobilnosti virtualnim putem. Riječ je o sljedećim mjerama odnosno novim procedurama:
– isplate djelomične stipendije za virtualne mobilnosti (uz jasniju proceduru isplate stipendije)
– povrata sredstava za PCR testove
– isplata naknade za smještaj umjesto smještaja u studentskom domu (samo u posebnim slučajevima)
Službena obavijest objavljena je ovdje.

Skip to content