Prijelazi

Prijelazi na Građevinskom fakultetu u Rijeci su mogući:

  • sa Sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo na Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • sa Stručnog prijediplomskog studija Građevinarstvo na Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • s drugih srodnih studija na Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • s drugih srodnih studija na Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
  • s drugih srodnih studija na Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo

Konačnu odluku o prijelazima donosi dekan na prijedlog Odbora za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija.

Lista kandidata za prijelaze u ak. god. 2024./2025.

Poveznica na Upitnik za studente koji prelaze na neki od studija Građevinskog fakulteta u Rijeci
Skip to content