Kvaliteta

Sustav osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnim, sveučilišnim i fakultetskim kriterijima. Definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta i Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci, koji je formalno usvojen institucijski akt o osiguranju kvalitete s definiranim područjima vrednovanja te ustrojem i djelovanjem jedinica za osiguravanje kvalitete.

Postupke osiguravanja i vrednovanja kvalitete Fakultet temelji na Priručniku za kvalitetu u kojemu su postupci razrađeni ili detaljnije opisani te usklađeni s Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. Dokaz o razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete predstavlja certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje iz 2015. godine kojim je potvrđeno da je sustav osiguravanja kvalitete Fakulteta učinkovit te u razvijenoj fazi. 

Politika osiguravanja kvalitete Fakulteta u skladu je s misijom, vizijom i ciljevima definiranima u. Strategiji Fakulteta za razdoblje 2018. – 2022. te Fakultet podržava razvoj kulture kvalitete na svim razinama svog djelovanja. 

Interni sustav osiguravanja kvalitete Fakulteta čine: Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, Odbor za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom i Ured za odnose sa studentima. Kroz rad u jedinicama sustava kvalitete, na osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete aktivno su uključeni unutarnji dionici (studenti, nastavnici, suradnici, administrativno i tehničko osoblje te uprava Fakulteta), vanjski dionici i alumniji.

Skip to content