Kvaliteta

Sustav osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnim, sveučilišnim i fakultetskim kriterijima. Definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci, koji je formalno usvojen institucijski akt o osiguranju kvalitete s definiranim područjima vrednovanja te ustrojem i djelovanjem jedinica za osiguravanje kvalitete.

Cilj sustava za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete je kontinuirano osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete rada Fakulteta, nastavnog, znanstvenog odnosno stručnog rada nastavnika, znanstvenika i suradnika, stručnog rada zaposlenika stručnih službi te osiguravanje i praćenje kvalitete studijskih programa i studiranja, u skladu s europskim i međunarodnim standardima osiguravanja kvalitete u području visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Funkcionalne jedinice sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Fakultetu su:

  • Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (dalje u tekstu: Odbor)
  • Uredi za podršku studentima i nastavnicima (dalje u tekstu: Uredi)
  • Odbor za doktorski studij
  • Odbor za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom
  • i druga stalna savjetodavna i radna tijela Fakulteta.

Funkcionalne jedinice djeluju integrirano kroz ustrojstvenu jedinicu i dijele odgovornost za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Skip to content