Upisi

UPISI ĆE SE OBAVLJATI NA DALJINU („on-line”) PUTEM WEB APLIKACIJE.

Upis je moguć za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj.

Upisi na temelju rang lista su od 30. rujna do 10:00 sati 3. listopada 2022.

Ukoliko ne dobivate e-poruke iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta” provjerite mapu “Neželjena pošta / Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite i druge mape, npr. u Google mail-u mapu “Promocije”.

Detaljne upute za online upise u prvu godinu studija 2022./2023.


OBRASCI

Obrazac za odabir izbornih predmeta:

1. Diplomski sveučilišni studij:

2. Specijalistički diplomski stručni studij:

UPISNE KVOTE

Broj mjesta za upis u 1. godinu sveučilišnih i stručnih studija u 2022./2023. akademskoj godini

STUDIJRedoviti studentiRedoviti studenti – stranciIzvanredni studentiUkupno
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo**9550100
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo4501560
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo** 605065
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo003030
Ukupno2001045233

** Ukoliko se kvota za strance ne popuni, slobodna mjesta će se dodati kvoti za državljane EU


PREDDIPLOMSKI STUDIJI


DIPLOMSKI STUDIJI

RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI


DOKTORSKI STUDIJ

Prijava za upis na Studij provodi se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće. Uvjeti za upis na studij, dokumentacija potrebna za prijavu na studij, te način odabira pristupnika za upis definirani su Pravilnikom. Za prijavu na Studij preduvjet je završeni sveučilišni diplomski studij na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus na nekom od građevinskih fakulteta ili završen drugi sveučilišni diplomski studij ukoliko je u nastavnom programu toga studija udio stečenih kompetencija iz polja drugih temeljnih tehničkih znanosti ekvivalentan tome udjelu na studiju građevinarstva, što na temelju dodatka diplomi utvrđuje Odbor za doktorski studij i povjerenstva i odbori fakulteta nadležni za poslijediplomski studij i akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija. Više o upisima možete pročitati u Pravilniku studija (članak 5.-10.).

Sve informacije o upisu na Građevinski fakultet u Rijeci dostupne su u Studentskoj referadi.

Kontakti:

 • Anđela Horvat, voditeljica  +385 51 265-910
 • Nilda Zelenika, referentica +385 51 265-911
 • Marina Đureta, referentica +385 51 265-909

e-mail: referada@gradri.uniri.hr

Građevinski fakultet u Rijeci

Radmile Matejčić 3

51000 Rijeka

IBAN: HR2923600001101407882

Model: 00 ili 99

Poziv na broj:

 • 104-JMBAG (za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij)
 • 107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
 • 108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij – izvanredni studenti)
 • 109-JMBAG (za preddiplomski stručni studij – redovni studenti)
 • 110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
 • 117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)

Napomena:

Studenti kojima još nije dodijeljen JMBAG (budući studenti) u poziv na broj upisuju OIB (umjesto JMBAG broja).

Zajednički izborni kolegiji Sveučilišta u Rijeci – upisi u 2022./2023.

Zajednički izborni kolegiji su predmeti koje nude različiti fakulteti Sveučilišta u Rijeci kao izborne predmete koje mogu upisati svi zainteresirani studenti ostalih fakulteta na Sveučilištu u Rijeci. Studenti pri tom mogu odabrati i upisati :

 • predmete koji ih osobno zanimaju i koji su izvan njihovog studijskog programa – tada se takav položeni predmet upisuje u dodatak diplomi, ali ne ulazi u ukupni zbroj ECTS-a studija (120 ili 180) niti u prosjek ocjena
 • predmete čiji se ishodi učenja poklapaju sa ishodima nekog predmeta studijskog programa ili studijskog programa općenito – tada se takav položeni predmet može priznati studentu na njegovom studiju za neki izborni predmet u studijskom programu (ulazi u ukupni zbroj od 120 ili 180 ECTS-a i u prosjek ocjena, te student tada upisuje jedan predmet manje na svom matičnom fakultetu)

Popis zajedničkih izbornih kolegija dostupan je niže.

Postupak upisa i obrasci:

 1. Student pretražuje ponudu izbornih kolegija i pronalazi što želi upisati (prethodno se može konzultirati s prodekanom za nastavu i studente o mogućnosti priznavanja)
 2. Student ispunjava Obrazac za upis predmeta s drugog visokog učilišta (samo podatke pod točkom 1.)
 3. Potpisani obrazac iz točke 2. se skupa s kopijom studentske iskaznice dostavlja osobno ili putem e-maila referadi visokog učilišta na kojem student želi upisati izborni kolegij
 4. Studentska referada drugog visokog učilišta ovjerava Obrazac, te ga vraća studentu
 5. Student ovjereni obrazac u roku od 5 dana dostavlja osobno ili putem e-maila studentskoj referadi svog matičnog visokog učilišta
 6. Nakon uspješno položenog kolegija nastavnik i studentska referada drugog visokog učilišta (na kojem je student položio izborni kolegij) dostavlja ovjerenu Potvrdu o položenom ispitu studentskoj referadi matičnog visokog učilišta studenta (referada unosi ocjenu u ISVU sustav)
 7. Student šalje zamolbu o priznavanju ispita Odboru za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija
Skip to content