Upisi

Sve informacije o upisu na Građevinski fakultet u Rijeci dostupne su u Referadi za studentske poslove.

Kontakti:

 • Anđela Horvat, voditeljica  +385 51 265-910
 • Nilda Zelenika, referentica +385 51 265-911
 • Marina Đureta, referentica +385 51 265-909

e-mail: referada@gradri.uniri.hr

UPISI SE PROVODE ONLINE.

Ukoliko ne dobivate e-poruke iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta” provjerite mapu “Neželjena pošta / Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite i druge mape, npr. u Google mail-u mapu “Promocije”.

Mole se kandidati koji su prijavili mail prilikom prijave na državnu maturu s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da se jave Evidenciji studentske službe na e-mail ili telefon i dostave drugu mail adresu (npr. pero.peric@gmail.com).

OBRASCI

Građevinski fakultet u Rijeci

Radmile Matejčić 3

51000 Rijeka

IBAN: HR2923600001101407882

Model: 00

Poziv na broj:

 • 104-JMBAG (za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij)
 • 107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
 • 108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij – izvanredni studenti)
 • 109-JMBAG (za preddiplomski stručni studij – redovni studenti)
 • 110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
 • 117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)

Napomena:

Studenti kojima još nije dodijeljen JMBAG (budući studenti) u poziv na broj upisuju OIB (umjesto JMBAG broja).

 • Preddiplomski sveučilišni studij

III. godina: putem MS obrasca u periodu od 10.1.2022. s početkom u 7:00 sati do 11.1.2022. do 13:00 sati – krajnji rok

I. i II. godina: putem Studomata u periodu od 18.1.2022. s početkom u 00:00 sati do 20.1.2022. do 23:59 sati – krajnji rok.

 • Diplomski sveučilišni studij

Putem Studomata u periodu od 10.1.2022. s početkom u 00:00 sati do 13.1.2022. do 23:59 sati – krajnji rok.

 • Preddiplomski stručni studij

Putem Studomata u periodu od 10.1.2022. s početkom u 00:00 sati do 13.1.2022. do 23:59 sati – krajnji rok.

 • Specijalistički diplomski stručni studij

Putem Studomata u periodu od 10.1.2022. s početkom u 00:00 sati do 13.1.2022. do 23:59 sati – krajnji rok.

Skip to content