Projekti

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci se provodi niz različitih projekata iz područja znanosti, obrazovanja, stručnih djelatnosti, koji su financirani od strane Sveučilišta u Rijeci, Hrvatske zaklade za znanost ili EU fondova:

  • Znanstveni projekti koji se bave temama iz različitih znanstvenih područja, te se često provode u suradnji s drugim visokim učilištima u Hrvatskoj ili izvan nje ili u suradnji sa subjektima iz gospodarstva.
  • Stručni projekti koji se bave primjenom razvojem i primjenom novih stručnih znanja i tehnologija u praksi i u gospodarstvu, te transferom znanja.
  • Projekti u nastavi koji za cilj imaju unaprjeđenje nastavnih procesa i studijskih programa, digitalizaciju obrazovanja, inovacije u učenju i poučavanju, otvoreno personalizirano obrazovanje, razvoj praktičnih kompetencija za budućnost.
  • Erasmus+ projekti koji su projekti koji potiču mobilnost u svrhu učenja, međunarodnu suradnju, stvaranje novih partnerstva, razmjenu dobrih praksi i inovacije u obrazovanju.

Više o samim projektima dostupno je na mrežnoj stranici pojedine grupe projekata.

Skip to content