UNIRI

Znanstveno istraživački rad na Fakultetu provodi se i kroz projekte koje financira Sveučilište u Rijeci iz sredstava programskih ugovora s resornim ministarstvom koje uključuju UNIRI projekte za iskusne znanstvenike i umjetnike, Uniri plus projekte ZIP UNIRI projekte i Projekte mladih znanstvenika i umjetnika, te namjensko financiranje Zajedničke istraživačke infrastrukture.

Naziv projekta KategorijaVoditeljGodišnje financiranjeTrajanje
Modeliranje konstrukcija kao sistema s identifikacijom parametara i opterećenjaUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Ivica Kožar65.628,312019.-2024.
Računski i eksperimentalni postupci za određivanje materijalnih parametara Cosseratovog kontinuumaUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Gordan Jelenić65.628,312019.-2024.
Istraživanje procesa i procjena hazarda od odrona u stijenskoj masiUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Željko Arbanas65.300,172019.-2024.
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškim područjimaUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Nevenka Ožanić55.710,562019.-2024.
Održivo upravljanje riječnim slivom implementacijom inovativnih metodologija, pristupa i alataUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Barbara Karleuša49.221,422019.-2024.
Poboljšanje proračunskih modela za ocjenu stanja građevinskih konstrukcijaUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić41.541,832019.-2024.
Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području HrvatskeUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeizv. prof. dr. sc. Igor Ružić28.222,602019.-2024.
Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenjaUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Diana Car-Pušić24.671,692019.-2024.
Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i rast razine moraUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. emeritus Čedomir Benac20.936,882019.-2024.
Laboratorijska istraživanja statičkog i cikličkog ponašanja tla pri pokretanju klizištaUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeizv. prof. dr. sc. Vedran Jagodnik7.988,012019.-2024.
Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnostiUNIRI projekti za iskusne znanstvenike i umjetnikeprof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš21.353,572019.-2024.
Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredinaUNIRI plus projektiizv. prof. dr. sc. Ivan Marović12.947,572020.-2022.
Materijali, konstrukcije i tehnike kontrole fizikalnih utjecaja u povijesnoj arhitekturi KvarneraUNIRI plus projektiprof. dr. sc. Adriana Bjelanović6.725,062020.-2022.
Horizontalno sudaranje susjednih konstrukcija uslijed dinamičke pobude podlogeUNIRI Projekti mladih znanstvenikadoc. dr. sc. Nina Čeh11.683,67*2021.-2022.
Povezivanje peridinamike i grednih konačnih elemenata u ravninskim problemima deformiranja konstrukcijaUNIRI Projekti mladih znanstvenika doc. dr. sc. Teo Mudrić9.079,67*2021.-2022.
Inovativni priključak za spajanje konstrukcijskih elemenata od tankostijenih čeličnih C-profilaUNIRI INOVAdoc. dr. sc. Paulina Krolo 50.000,00*2022.-2023.
Istraživanje klizišta uzrokovanih infiltracijom oborina korištenjem fizikalnih i numeričkih modelaUNIRI Projekti mladih znanstvenikadoc. dr. sc. Josip Peranić21.101,70*2022.-2024.
Analiza problema čistog savijanja u geometrijski nelinearnoj mikropolarnoj teoriji kontinuumaUNIRI Projekti mladih znanstvenikadoc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj16.009,16*2022.-2024.
Analiza i kalibracija parametara kod numeričkog modeliranja ljuljanja krutog bloka na elastičnoj gredi pristupom ne-glatke kontaktne dinamikeUNIRI Projekti mladih znanstvenikadoc. dr. sc. Teo Mudrić4.075,08*2022.-2024.
Povećanje učinkovitosti održavanja školskih ustanova kroz razvoj modela procjene troškova održavanjaUNIRI Projekti mladih znanstvenikadr. sc. Ksenija Tijanić Štrok11.168,06*2022.-2024.
Investigating landslides using ring shear apparatusZIP UNIRIdoc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan20.000,00*2023.-2024.
Development of the methodology for the condition evaluation, protection and revitalization on small urban water resourcesZIP UNIRIdoc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule20.000,00*2023.-2024.
Decision support system for improvement and management od treatment process on drinking water treatment plant ButonigaZIP UNIRIizv. prof. dr. sc. Goran Volf20.000,00*2023.-2024.
*ukupno financiranje

Modeliranje konstrukcija kao sistema s identifikacijom parametara i opterećenja

Računski i eksperimentalni postupci za određivanje materijalnih parametara Cosseratovog kontinuuma

Istraživanje procesa i procjena hazarda od odrona u stijenskoj masi

Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškim područjima

Održivo upravljanje riječnim slivom implementacijom inovativnih metodologija, pristupa i alata

Poboljšanje proračunskih modela za ocjenu stanja građevinskih konstrukcija

Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske

Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja

Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine

Laboratorijska istraživnja statičkog i cikličkog ponašanja tla pri pokretanju klizišta

Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti

Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina

Materijali, konstrukcije i tehnike kontrole fizikalnih utjecaja u povijesnoj arhitekturi Kvarnera

Estimating river discharges in highly stratified estuaries

Istraživanje ponašanja komponenata kompozitnog panela s integriranom čeličnom jezgrom

Ocjena stanja zidanih lukova i svodova

Horizontalno sudaranje susjednih konstrukcija uslijed dinamičke pobude podloge

Povezivanje peridinamike i grednih konačnih elemenata u ravninskim problemima deformiranja konstrukcija

Međunarodna znanstvena kolaboracija DSC4SUM

Inovativni priključak za spajanje konstrukcijskih elemenata od tankostijenih čeličnih C-profila

Cilj znanstvenog projekta Inovativni priključak za spajanje konstrukcijskih elemenata od tankostijenih čeličnih C-profila (UNIRI INOVA) je pružiti bolje razumijevanje o ponašanju osnovnih komponenti inovativnog priključka za spajanje zidnih i stropnih rešetkastih nosača izvedenih od tankostjenih čeličnih C-profila kako bi se istražio potencijal njegove primjene u građevinarstvu. Projektom je obuhvaćeno istraživanje ponašanja dvije vrste inovativnih spojnica od pocinčanog čelika. Inovativnost je vidljiva u mogućoj primjeni priključaka za proizvodnju zgrada gotovo nulte energije na industrijski način. U tom kontekstu potrebno je provesti opsežno eksperimentalno istraživanje kako bi razumjeli ponašanje spojeva te ispravno procijenili mehanizme prijenosa opterećenja. Aktivnosti na projektu uključuju laboratorijska ispitivanja mehaničkih svojstava čelika za tankostjene profile i spojnice, te laboratorijska ispitivanja dvije vrsta spojnica izloženih vlačnom i posmičnom djelovanju. Projektom će biti projektirani i izrađeni specijalni alati za prihvat uzoraka za provedbu laboratorijskih ispitivanja, kojima će se nadograditi postojeća laboratorijska oprema. Osim laboratorijskih ispitivanja, projekt obuhvaća i provedbu preliminarnih numeričkih simulacija komponenti priključka, diseminaciju rezultata istraživanja u međunarodnim časopisima, te prezentacije istraživanja na međunarodnim konferencijama i domaćim skupovima.

Uz voditeljicu projekta doc. dr. sc. Paulinu Krolo, suradnici na projektu su doc. dr.sc. Natalija Bede Odorčić, izv. prof. dr. sc. Ivan Marović te doktorandi Lazar Lukačević, Antonio Bakran i suradnici iz gospodarstva Ivan Palijan (također doktorand, Palijan d.o.o) i Tomislav Prlić (Tehnoplastprofili d.o.o.).

Skip to content