Suradnja

Međunarodna suradnja Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci provodi se temeljem sporazuma o suradnji, ugovora o razmjenama studenata, nastavnika i pomoćnog osoblja te bilateralnim znanstvenim projektima i  kontaktima nastavnika s inozemnim kolegama. Fakultet surađuje sa slijedećim inozemnim institucijama u područjima znanosti, istraživanja i visokoškolskoga obrazovanja:

 • Ovidius University of Constanţa, Romania
 • Northwestern University Evanston, Department of Civil and Environmental Engineering
 • Boston University, Physics Department
 • University of Pecs, Faculty of Architecture
 • University of Glasgow, Department of Civil Engineering
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Departamento de Matematica Aplicada III
 • Tampere University of Technology, Institute of Applied Mechanics and Optimization
 • Ecole Normale Supérieure de Cachan, Department of Civil Engineering
 • Univerzitet «Džemal Bijedić» u Mostaru, Građevinski fakultet
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
 • Università di Padova, Dipartimento di costruzioni e trasporti
 • Università IUAV di Venezia, Facoltà di architettura 
 • Niigata University, Research Centre for Natural Hazards and Disaster Recovery
 • Kyoto University, Disaster Prevention Research Institute
 • Wiesbaden University of Applied Sciences, Faculty of Architecture and Civil Engineering
 • University of Stuttgart, Institute of Construction Materials
 • Građevinski fakultet u Beogradu, Sveučilište u Beogradu
 • Politechnika Krakowska, Poljska
 • “Kore” University of Enna, Faculty of Engineering and Architecture (Italy)

Sporazumi o suradnji:

Erasmus ugovori o razmjeni:

Međunarodna suradnja Sveučilišta u Rijeci i ERASMUS

YUFE – Mlada Sveučilišta za Budućnost Europe

Nakon pridruživanja YUFE inicijativi u prosincu 2018. i sudjelovanja u YUFE projektu kao pridruženi partner od lipnja 2019., Sveučilište u Rijeci s ponosom objavljuje da su stalni napori i aktivni angažman rezultirali promjenom statusa u punopravnog člana YUFE konzorcija. Status punopravnog člana dodijelila je Europska komisija na službeni zahtjev YUFE saveza.

Mreža Mladih Sveučilišta za Budućnost Europe – Young Universities for the Future of Europe (YUFE) snažno je strateško partnerstvo mladih, istraživački intenzivnih sveučilišta iz niza europskih država. YUFE mreža, zajedno sa svojih šest pridruženih partnera, cilja na radikalno preoblikovanje europskog visokog obrazovanja kroz uspostavljanje modela mladog, usmjerenog na studente, neelitnog, otvorenog i uključivog Europskog Sveučilišta. Jedinstven ekosustav koji će povezivati sveučilišta sa zajednicama, YUFE će biti temeljen na suradnji između visokoobrazovnih institucija i javnog i privatnog sektora te građana diljem Europe.

Namjensko institucijsko financiranje znanosti i umjetnosti:

Sveučilište u Rijeci ima otvoren Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti kroz projekte dolazne mobilnosti istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika

Pozivaju se znanstvenici i nastavnici Sveučilišta u Rijeci da se prijave za namjensko institucijsko financiranje troškova dolaska i boravka međunarodnih istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika (visiting researchers, scientists, artists, and professors), te druge troškove internacionalizacije u znanosti i umjetnosti. Posebno se potiču prijave aktivnosti internacionalizacije s kolegama iz partnerskih institucija YUFE Europskog sveučilišta čiji je član i Sveučilište u Rijeci.

Prijedloge za financiranje dolazne aktivnosti znanstvenika mogu, uz suglasnost čelnika sastavnice, podnijeti znanstvenici i umjetnici, znanstveno-istraživačke i umjetničke skupine, te Sveučilište i sastavnice Sveučilišta u Rijeci putem online obrasca od 1. do 15. u mjesecu

Prijavi možete pristupiti na poveznici.

Skip to content