Poslovna suradnja

Fakultet ostvaruje poslovnu suradnju s ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, kao i s gospodarskim subjektima.

Popis ustanova i društava s kojima Građevinski fakultet u Rijeci ima sklopljene ugovore o znanstveno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj suradnji:

 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Geotehnički fakultet Varaždin
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Hrvatska zaklada za znanost
 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 • Hrvatski geološki institut Zagreb
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
 • Društvo građevinskih inženjera Rijeka
 • Društvo arhitekata Rijeka
 • Državni arhiv u Rijeci
 • Geodetski zavod Rijeka
 • Građevinska tehnička škola Rijeka
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 • JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
 • Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci
 • Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
 • Državni hidrometeorološki zavod Zagreb
 • Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
 • Županijska uprava za ceste Istarske županije
 • Hrvatske vode
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatska udruga fasadera, Rijeka
 • Primorsko-goranska županija
 • Istarska županija
 • Riječka nadbiskupija
 • Grad Rijeka
 • Grad Crikvenica
 • Grad Kraljevica
 • Grad Krk
 • Grad Bakar
 • Općina Viškovo
 • TZ otoka Krka
 • KD Vodovod i kanalizacija Rijeka
 • Istarski vodovod d.o.o. Buzet
 • Institut IGH d.d. Zagreb
 • GP Krk d.d. Krk
 • Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
 • Strabag d.o.o.
 • Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka
 • Novotehna d.d. Rijeka
 • Palijan d.o.o. Zagreb
 • RI-ISA d.o.o. Rijeka
 • Baldinistudio d.o.o. Zagreb
 • IND-EKO d.o.o. Rijeka
 • I.T.T. d.o.o. Rijeka
 • Stabilnost d.o.o. Rijeka
 • PERI oplate i skele d.o.o. Zagreb
 • Goran graditeljstvo d.o.o Delnice
 • G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj
 • Studio Ars d.o.o. Rijeka
 • Holcim d.o.o. Zagreb
 • Metis d.d.
 • TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o. Zagreb
 • Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb
 • Vectrino d.o.o. Rijeka
 • Eptisa Adria d.o.o. Zagreb
 • Ytong porobeton d.o.o. Zagreb
 • Aka Tim d.o.o. Rijeka
 • Starum d.o.o. Pula
 • Teh-projekt niskogradnja d.o.o. Rijeka
 • Radulović d.o.o. Rijeka
 • Sika Croatia d.o.o.
 • Rijeka promet d.d.
 • Cemex Hrvatska
 • MF arhitekti d.o.o. Rijeka
 • Studio Rechner d.o.o. Rijeka
 • BASF d.o.o. Zagreb
 • Geotech d.o.o. Rijeka
 • Marecon d.o.o. Rijeka
 • Pro Studio d.o.o. Rijeka
 • MiG Engineering j.d.o.o. Viškovo
 • Lavčević d.d. Split
 • Učka-konzalting d.o.o. Pazin
 • Monterra d.o.o. Rijeka
 • Tehnoplast d.o.o. Velika Gorica
 • Teh projekt konzalting d.o.o. Rijeka
 • S.V.I.N.G. d.o.o. Rijeka
 • Adriaprojekt d.o.o. Rijeka
 • 4D-monitoring d.o.o Rijeka
 • Rijeka Structura d.o.o. Rijeka
 • DLS d.o.o. Rijeka
 • Hidro-expert d.o.o. Rijeka
 • PZC d.o.o. Bjelovar
 • Duel Projekt d.o.o. Matulji
 • Odvodnja Poreč d.o.o.
 • Projekt-H d.o.o. Rijeka
 • Dražul Glušica arhitekti d.o.o. Rijeka
 • Signalinea d.o.o. Rijeka
 • Aluk Tim d.o.o. Kastav
 • Rijeka Structura d.o.o. Rijeka
 • MR 2 Arhitektonski studio d.o.o. Rijeka
 • Wurth – Hrvatska d.o.o. Zagreb
 • U.O.I.G. Vidmar, d.o.o.
 • AEC PROJEKT d.o.o. Njivice
 • ING-GRAD d.o.o.
 • Teh Projekt Hidro d.o.o. Rijeka
 • Calucem d.o.o. Pula
 • Studio 92 d.o.o. Labin
 • F.E.A.Rh d.o.o. Zagreb
Skip to content