CEEPUS

CEEPUS koordinator: doc.dr.sc. Elvis Žic

Dodatne informacije: gosp. Tanja Veljak (Nacionalni CEEPUS ured u Zagrebu)

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti u visokom školstvu. Cilj je CEEPUS-a unaprjeđenje suradnje u području visokog obrazovanja i vezane znanstvene djelatnosti, s naglaskom na međusveučilišnu suradnju i mobilnost. Započeo je s djelovanjem 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je pristupila ugovoru CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, te Kosovo. Trenutno je važeći ugovor CEEPUS III, koji je na snagu stupio 1. svibnja 2011. (još uvijek je važeći!).

Mreža se sastoji od jednog koordinatora i najmanje dva partnera iz najmanje dvije zemlje potpisnice ugovora CEEPUS. Koordinatori i partneri mogu biti sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, odnosno njihove sastavnice (fakulteti/odjeli/odsjeci/katedre) koji se nalaze na popisu prihvatljivih ustanova za sudjelovanje u CEEPUS-u u pojedinoj zemlji. Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine utvrđuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Potpisnice također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista (studenti, doktorandi i nastavno osoblje), kao i ostale uvjete boravka CEEPUS-ovih stipendista (besplatan ili subvencionirani smještaj, prehrana, zdravstveno osiguranje i sl.).

Ministarstva nadležna za obrazovanje jednom godišnje na zahtjev Središnjeg ureda za CEEPUS dostavljaju izjavu o broju mjeseci stipendija koja se obvezuju osigurati u narednoj akademskoj godini, takozvane pledges, koje potpisuju nadležni ministri i koje odobrava Zajednički odbor ministara. Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za pokrivanje troškova mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine. Podaci o stipendijama u pojedinoj zemlji koja sudjeluje u CEEPUS-u dostupni su na stranici www.ceepus.info klikom na zastavicu pojedine zemlje.

Detaljne informacije o CEEPUS mobilnosti, načinu prijave i ostalim uvjetima možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Također, informacije u vezi CEEPUS stipendija možete naći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU) klikom na poveznicu.

Ugovor CEEPUS III utvrđuje sljedeće kategorije korisnika programa CEEPUS-a:

  1. Studenti upisani na visoko učilište su potencijalni kandidati za CEEPUS III stipendije (status redovitog studenta sa završena najmanje dva semestra studija), uključujući doktorsku razinu pod uvjetom da se razdoblje studija, osposobljavanja ili pripravničkog staža provodi na sveučilištu domaćinu ili ustanovi domaćinu u skladu s CEEPUS Ugovorom, te je usklađeno s nastavnim planom matičnog sveučilišta i uklapa se u studijski program kandidata.
  2. Stipendije se također odobravaju studentima za praktično osposobljavanje i pripravnički staž u poduzećima, istraživačkim institutima, državnim tijelima ili drugim organizacijama u zemlji domaćinu, ukoliko kandidat predloži iscrpan plan.
  3. Program CEEPUS III podržava mobilnost osoblja sveučilišta (nastavnog, znanstvenog i/ili umjetničkog osoblja) na visokim učilištima dodjeljivanjem CEEPUS III stipendija kako bi se promicala transnacionalna međusveučilišna suradnja te kako bi se povećala srednjoeuropska dimenzija sveučilišnih nastavnih planova i programa.
  4. Stipendije se također mogu dodijeliti studentima te osoblju sveučilišta izvan CEEPUS III mreže (tzv. slobodnjaci, odnosno „freemoveri“), pod uvjetom da se utvrde posebni dogovori za studiranje ili održavanje nastave i nadzor.

Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (CIII-RS-1012-08-2223) 

Popis institucija s kojima je Građevinski fakultet umrežen nalazi se na sljedećoj poveznici. Cilj aktivnosti mobilnosti u ovoj mreži je uspostavljanje kontakata između znanstvenika koji se bave Računalnom dinamikom fluida (eng. Computational Fluid Dynamics (CFD)), razmjena informacija, znanja i iskustava na području CFD-a, sudjelovanje u zajedničkim istraživačkim projektima i drugim aktivnostima poput izrada magistarskih i doktorskih radova na području CFD-a. U suradnji s mrežnim partnerima organiziraju se predavanja, seminari i ljetne škole/tečajevi, kao i znanstveni skupovi i radionice. Unutar mreže su planirane odlazne i dolazne mobilnosti za preddiplomante, diplomante, doktore i znanstveno-nastavno osoblje. Naglasak je na razvoju i implementaciji CFD numeričkih modela u širem području Građevinarstva kroz akademsku zajednicu. Također, jedan od ciljeva je i razmijena iskustva o korištenju različitih rješenja za određene složene probleme unutar CFD-a, te razmjena iskustava u korištenju komercijalnog softvera.

 Applied Hydroinformatics (CIII-RS-1112-05-2021), Umbrella 

Popis institucija s kojima je Građevinski fakultet umrežen nalazi se na sljedećoj poveznici. Specifični ciljevi ove CEEPUS mreže su uspostava mreže Sveučilišta u pogledu jačanja doktorskih studija na području primijenjene Hidroinformatike, promicanje regionalne suradnje, obrazovanja i istraživanja na području Dunavske regije s prioritetom razvoja društva znanja kroz istraživanje i obrazovanje. Također, cilj mreže je prijenos znanja i najbolje prakse između CEEPUS partnera na području primjenjene Hidroinformatike, kao jedne od vrlo važnih područja Mehanike fluida. Pored toga, fokus se daje i jačanju međunarodne suradnje kroz laboratorijska i terenska istraživanja, te obrazovanje pojedinaca kroz partnerske institucije na mreži. Pritom, je veliki fokus dan na razvoju zajedničkog istraživanja u budućnosti kroz potporne europske projekte koje nudi Horizon 2020 program.

Agencija za mobilnost i programe EU uvodi nove procedure slijedom Hitne tehničke Odluke Glavnog tajnika CEEPUS-a od 30. rujna 2020., te Mišljenja Ministarstva znanosti i obrazovanja o online mobilnostima u CEEPUS sustavu od 1. listopada 2020. Službena obavijest o uvođenju novih procedura možete pogledati preko poveznice.

Druge države koje sudjeluju u CEEPUS-u nažalost za sada nisu u mogućnosti isplatiti novčanu potporu za dolazne virtualne mobilnosti, bez obzira što Nacionalni uredi načelno podržavaju ideju isplate dijela stipendije za virtualne mobilnosti.Nacionalni uredi za CEEPUS čine sve što je u njihovoj moći, te mijenjaju na nacionalnoj razini svoje procedure ne bi li olakšali nastavak suradnje u CEEPUS-u. No, mjere se razlikuju od države do države, ovisno o nacionalnim propisima (npr. pojedine zemlje ne mogu čak priznati mobilnost koja je realizirana virtualnim putem). 

Prema novoj proceduri dolazni profesori više ne trebaju prilagati potpisne liste s odrađenih predavanja. Uobičajeni obrazac potpisnih lista koji je bio dio informacijskog paketa zamijenio je jednostavniji „Teacher  report“ obrazac koji se može pogledati na sljedećoj poveznici.

Za zimski semestar prijave putem CEEPUS online sustava omogućene su od trenutka u kojem završava ciklus mreža, odnosno kada su sve odobrene mreže i “umbrella mreže” u statusu „ready for mobility“ i traju do otprilike 15. lipnja. Prema općim preporukama Središnjeg ureda za CEEPUS, ovaj je rok otvoren samo za mrežne mobilnosti, no pojedine zemlje omogućuju prijave i za slobodnjake budući da iz iskustva znaju da svake godine određeni dio kvote ostane neiskorišten i stoga raspoloživ za mobilnost izvan mreža.

Prijavni rok za ljetni semestar tekuće akademske godine jest 31. listopad. Kao što je gore navedeno, opća je preporuka da tek nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti slijedi rok za prijavu mobilnosti izvan mreža. Rok za mobilnosti izvan CEEPUS mreža jest 30. studeni, ali su prijave za slobodnjake u CEEPUS sustavu omogućene već u lipnju.

Online prijavi prethodi selekcijski postupak na matičnom Fakultetu po raspisanom natječaju, prije navedenih rokova. 

Obaviještavaju se studenti i znanstveno-nastavno osoblje Građevinskog fakulteta u Rijeci da je do 15. lipnja 2022. godine otvoren natječaj za podnošenje prijava za zimsku (ujedno i mobilnost u ljetnom semestru, iako će se ona formalno provoditi do 31.10.2022.) mobilnost u sklopu CEEPUS mreža. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje kao partner na CEEPUS mreži pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD“ (CIII-RS-1012-08-2223). Upute za prijavu CEEPUS mobilnosti možete pogledati preko poveznice.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti, doktorandi, postdoktorandi i znanstveno-nastavno osoblje koji planiraju izvršiti odlaznu mobilnost na pojedinoj od stranih institucija (unutar navedene mreže) u zimskom i ljetnom semestru da što prije izvrše svoju online prijavu putem CEEPUS web stranice (https://www.ceepus.info). 

Detaljne informacije o CEEPUS mrežama, popisu institucija s kojima je Građevinski fakultet Rijeka umrežen, mogućnostima i načinu prijave, te načinu stipendiranja može se pronaći na web stranici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pod mapom „CEEPUS“. Za sve daljnje informacije i pitanja možete se obratiti lokalnom kordinatoru doc.dr.sc. Elvisu Žic.

U sklopu CEEPUS mreže pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (CIII-RS-1012-04-1819)“ Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu (kao koordinator cjelokupne mreže) organizira početkom mjeseca srpnja 2019. godine ljetnu školu pod nazivom „The 3rd Summer School of Computational Fluid Dynamics“.

Ljetna škola u trajanju od 5 dana je idealna prilika da se studenti upoznaju sa novim mogućnostima i programskim paketima unutar Računalne dinamike fluida, te ujedno razmijene svoja iskustva studiranja sa kolegama iz srodnih područja znanosti. Sve troškove boravka (smještaj i hranu) u Novom Sadu pokriva Nacionalni CEEPUS ured u Srbiji, dok putne troškove (povratnu autobusnu kartu) pokriva Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj. Stoga se mole svi zainteresirani studenti koji žele aktivno sudjelovati na ljetnoj školi da se zaključno do utorka 23. listopada 2018. jave lokalnom CEEPUS koordinatoru Doc.dr.sc. Elvisu Žic kako bi se što prije moglo krenuti sa realizacijom iste. Broj studenata sa Građevinskog fakulteta u Rijeci je limitiran na maksimalno 20 studenata.

Program prošlogodišnje ljetne škole možete pogledati ovdje, dok će se program i dodatne informacije za nadolazeću ljetnu školu u 2019. godini znati nakon točnog broja svih sudionika.

U sklopu CEEPUS mreže pod nazivom „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (CIII-RS-1012-04-1819)“ u Novom Sadu je od 5.-10.7.2019. godine održana treća po redu ljetna škola pod nazivom “The 3rd Summer School of Computational Fluid Dynamics”.

Organizatori ljetne škole bili su Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu (Izv.prof.dr.sc. Siniša Bikić kao koordinator cjelokupne mreže) i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (kao partner na CEEPUS mreži). Ljetna škola je održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Ukupno je na ljetnoj školi sudjelovalo 11 studenata (troje studentica sa našeg Građevinskog fakulteta  (Aleksandra Daić, Maja Šišović i Monika Delač), 6 profesora (jedan kao docent-predavač, Doc.dr.sc. Elvis Žic), te 3 asistenta doktoranda sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Ljetna škola je bila izuzetno uspješna, s vrlo interesantnim temama iz područja Računalne dinamike fluida i raspravama tijekom i nakon samih prezentacija. Također je postignut preliminaran dogovor o potencijalnoj mogućnosti organiziranja četvrte po redu međunarodne ljetne škole sa istoimenom tematikom na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci koja će se održati za dvije godine. To je ujedno i odlična prilika da se naši studenti, kao i znanstveno-nastavno osoblje uključe i upoznaju sa novim metodama, istraživanjima i razvojem unutar Računalne dinamike fluida.

Skip to content