Stručne službe

Na Fakultetu je ustrojena Stručna služba kojom rukovodi tajnik Fakulteta.

U sastavu su:

  • Ured dekana
  • Studentska referada
  • Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
  • Služba za financijsko računovodstvene poslove
  • Knjižnica

Tajnik Fakulteta i rukovoditelj Stručne službe:
Tanja Malec, dipl. iur.


Ured dekana

Rukovoditelj Službe:
Snježana Čop, spec. publ. admin.

Djelatnica službe:

Tea Brežnik


Studentska referada

Rukovoditelj Službe:
Anđela Horvat, dipl. oec.

Djelatnici službe:
Nilda Zelenika, oec.
Marina Đuretta


Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Rukovoditelj Službe:
Robert Brušnjak, dipl. iur.


Služba za financijsko-računovodstvene poslove

Rukovoditelj Službe:
Nataša Ilić-Huserik, dipl. oec.

Djelatnici službe:
Sanja Sardelić
Vesna Grubić-Raguzin


Knjižnica

Rukovoditelj Knjižnice:
Filip Horvat, mag. informatologije

Djelatnik službe:

Saša Marcan, univ. bacc. kult.

Skip to content