Završni i diplomski radovi

Akademska godina 2023./2024.

Način izvedbe kolegija

Izrada Završnog i Diplomskog rada

Upute za studente

Hodogram aktivnosti na izradi Završnog i Diplomskog rada

Rokovi za predaju rada na ocjenu i prijavu obrane

Predaja radne verzije rada 2023./2024.

Odluka o promjeni datuma za obranu završnih radova u 5. roku 2023./2024.

Sveučilišni prijediplomski studij 2023./2024.

Stručni prijediplomski studij – Sveučilišni diplomski studij – Stručni diplomski studij 2023./2024.

Predaja radne verzije rada 2024./2025.

Sveučilišni prijediplomski studij 2024./2025.

Stručni prijediplomski studij – Sveučilišni diplomski studij – Stručni diplomski studij 2024./2025.

Prilozi potrebni za prijavu obrane rada

Ocjena diplomskih i završnih radova

Postupak ocjene radova nakon predaje

Obrane diplomskih i završnih radova

Obveze studenata nakon obrane rada

Promocija

Troškovi promocije

Skip to content