Završni i diplomski radovi

Akademska godina 2023./2024.

Način izvedbe kolegija

Izrada Završnog i Diplomskog rada

Upute za studente

Hodogram aktivnosti na izradi Završnog i Diplomskog rada

Rokovi za predaju rada na ocjenu i prijavu obrane

Predaja radne verzije rada

Sveučilišni prijediplomski studij 2023./2024.

Stručni prijediplomski studij – Sveučilišni diplomski studij – Stručni diplomski studij 2023./2024.

Prilozi potrebni za prijavu obrane rada

Ocjena diplomskih i završnih radova

Postupak ocjene radova nakon predaje

Obrane diplomskih i završnih radova

Obveze studenata nakon obrane rada

Raspored obrana radova u 2. roku 2023./2024. – veljača 2024.

Promocija

Troškovi promocije

Skip to content