Otvoreni natječaji

Državne nagrade za znanost

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH objavilo natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.

SVEUČILIŠTE U RIJECI

U najavi ZIP UNIRI natječaj u lipnju.

Natječaj Fonda Prometej u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci

Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti- financiranje troškova dolaska i boravka međunarodnih istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. Vrste aktivnosti i uvjete prijava OVDJE.

Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

Otvoren natječaja za program „Istraživački projekti” . Natječaj će se raspisati u okviru inicijative Weave, tako da će se projektne prijave moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske. HRZZ će biti u ulozi vodeće agencije koja provodi znanstveno vrednovanje za prijavu bilateralnih ili trilateralnih projektnih prijava. Bilateralni i trilateralni projekti u potpunosti će se provoditi prema pravilima natječaja Istraživački projekti. Više informacija na mrežnoj stranici HRZZ-a.

U najavi…..

 • za dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisati tijekom 2022. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), planirani pozivi su:
  – Programi mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu mobilnost, Potpora za dolaznu mobilnost
  – Razvojne istraživačke potpore
  – Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
  – Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a strukturirana je u:

 • područje visokoškolske i znanstvene suradnje.
 • područje odgoja i obrazovanja na razini osnovnih i srednjih škola.

Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Više informacija o natječajima i projektnoj istraživačkoj suradnji na stranici MZO.

Obzor Europa (Horizon Europe)

Program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nasljednik programa Obzor 2020. (Horizon 2020) je Obzor Europa (Horizon Europe).

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Na novoj nacionalnoj mrežnoj stranici Obzor Europa https://www.obzoreuropa.hr/ objavljivat će se informacije i novosti o ovom programu.

Europska komisija objavila je dokument pod nazivom “Kako izbjeći greške u prijavi troškova projekata programa Obzor 2020“. U dokumentu su detaljno opisane najčešće greške uočene tijekom revizije Obzor 2020 projekata te načini njihova izbjegavanja.

EU programi i fondovi

Nakon dugotrajnih pregovora postignut je politički dogovor između Europske komisije, Europskog parlamenta te država članica Vijeća Europske unije, a kojim je stvoren temelj za nastavak budućeg i novog Programa Kreativna Europa. S namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva trenutačnih 1,8 milijardi eura te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi će program nastaviti promovirati kulturne i jezične raznolikosti, kulturnu baštinu i konkurentnost te omogućiti kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu suradnju, s ciljem dosezanja šire publike, baveći se trenutačnim društvenim pitanjima te posebno podržavajući nove umjetnike. Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Poziv Interreg Euro-MED 2021.-2027.

Objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga unutar programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED 2021.-2027. Rok za prijavu projekata je 24. svibnja 2022. godine u 12 sati, a više detalja o samom Pozivu možete pronaći na mrežnim stranicama.

Putem e-platforma JEMS (eng. Joint Electronics Monitoring System) prijavitelji ĆE prijavljivati svoje projektne prijedloge u više od 25 različitih Interreg programa u razdoblju od 2021. do 2027. godine, a više detalja je dostupno na poveznici.

COST program

Aktualni poziv se zatvara 20. listopada 2022. godine, a više informacija o održanom informativnom danu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

COST program;

Prezentacija prof. dr. sc. Janković;

Prezentacija izv. prof. dr. sc. Rakoš;

Nacionalna statistika i nacionalna pravila.

Za dodatne informacije o COST programu i COST akcijama slobodno se obratite nacionalnoj koordinatorici za COST program na adresu elektroničke pošte doris.jozic@mzo.hr.

Inicijativa Europske komisije – New European Bauhaus

Europska komisija nedavno je pokrenula novu inicijativu pod nazivom New European Bauhaus koja ima za cilj povezati prioritete Europskog zelenog plana s prostorima u kojima živimo te poziva građane Unije na zajedničko promišljanje i gradnju održive i uključive budućnosti. New European Bauhaus želi okupiti znanost, umjetnost i tehnologiju, te poziva dizajnere, arhitekte, inženjere, znanstvenike, studente, poduzetnike i kreativce da sudjeluju u diskusiji o izazovima i rješenjima koji će oblikovati budućnost i stvoriti New European Bauhaus. 

Skip to content