Otvoreni natječaji


Sveučilište u Rijeci

Novi natječaj Fonda Prometej u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci je u najavi.

Informacije Sveučilišnog Centra za istraživanja i inovacije

Druge informacije:

Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti– financiranje troškova dolaska i boravka međunarodnih istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika. Vrste aktivnosti i uvjete prijava OVDJE.

Yufe4Postdocs – objavljen prvi krug natječaja:


Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2023-02)– rok 28. veljače 2023.


Natječaji NPOO

·         Razvojne istraživačke potpore iz NPOO-a.
Predmet ovog natječaja je dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 €, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava 750.000,00 €.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 17. travnja 2023. do 23:58.·

·         Stažiranje u gospodarstvu

Poziv je namijenjen usavršavanju osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom će se financirati istraživačke aktivnosti mladih istraživača – doktorskih studenata koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja (TRL 4-6), s primjenom u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, u partnerstvu s javnom istraživačkom organizacijom.

·         Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Svrha Poziva je poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća. Pozivom će se financirati aktivnosti novoosnovanih poduzeća u (su)vlasništvu mladih istraživača namijenjene razvoju inovacija u predkomercijalnoj fazi.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro ili mala poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača,  zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH.

·         Uspostava provjere medijskih činjenica

Cilj Poziva je jačanje otpornosti društva na dezinformacije, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja i jačanje medijske pismenosti.

Znanstveno-istraživačke ustanove mogu sudjelovati u Pozivu i u svojstvu prijavitelja i partnera.

Najava natječaja DOK i Mobilnost financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti- više na poveznici.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sažetak Plana oporavka i otpornosti RH – Obrazovanje, znanost i istraživanje

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, područje visokoškolske i znanstvene suradnje. Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Više informacija o natječajima i projektnoj istraživačkoj suradnji na stranici MZO.


EU programi i fondovi

Nakon dugotrajnih pregovora postignut je politički dogovor između Europske komisije, Europskog parlamenta te država članica Vijeća Europske unije, a kojim je stvoren temelj za nastavak budućeg i novog Programa Kreativna Europa. S namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva trenutačnih 1,8 milijardi eura te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi će program nastaviti promovirati kulturne i jezične raznolikosti, kulturnu baštinu i konkurentnost te omogućiti kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu suradnju, s ciljem dosezanja šire publike, baveći se trenutačnim društvenim pitanjima te posebno podržavajući nove umjetnike. Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.


ERASMUS + projekti

Objavljen je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2023. godinu i najavljeno održavanje Erasmus+ godišnje konferencije za područje visokog obrazovanja 6. i 7. prosinca 2022. u hotelu Academia u Zagrebu. Konferencija je planirana kao dvodnevno događanje uz gostovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i obrazovanje, udruge Erasmus Student Network, te različitih inozemnih i domaćih primjera dobrih praksi. Na konferenciji će biti predstavljen novi Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2023. godinu, te novosti u ključnim aktivnostima 1 (mobilnost studenata i nastavnika) i 2 (Suradnička partnerstva). Prijave sudjelovanja do 30. studenoga 2022. godine.

Više informacija možete naći na sljedećoj poveznici.   


Interreg programi

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021.-2027. objavio je 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen za dvije vrste projekata: Standard i Small-scale projekte. Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren: od 28. studenoga 2022. do 20. ožujka 2023. do 14:00 (CET) za Standard projekte; od 28. studenoga 2022. do 28. veljače 2023. do 14:00 (CET) za Small-scale projekte.

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na internetskoj stranici , te na službenoj programskoj stranici na engleskom jeziku.

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunavska regija objavio je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga. Poziv je usmjeren na financiranje projekata koji adresiraju prioritete 1, 2 i 3 Programa (pametnija, zelenija i socijalno osjetljiva dunavska regija) te specifični cilj 4.2 (Povećani institucijski kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno gospodarenje). Rok za predaju iskaza interesa je 21. studeni 2022. godine u 14.00 sati. Više informacija o Pozivu možete pročitati na sljedećoj poveznici.


Obzor Europa (Horizon Europe)

Program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nasljednik programa Obzor 2020. (Horizon 2020) je Obzor Europa (Horizon Europe). Više informacija možete pronaći na poveznici.

Na novoj nacionalnoj mrežnoj stranici Obzor Europa https://www.obzoreuropa.hr/ objavljivat će se informacije i novosti o ovom programu.

Europska komisija objavila je dokument pod nazivom “Kako izbjeći greške u prijavi troškova projekata programa Obzor 2020“. U dokumentu su detaljno opisane najčešće greške uočene tijekom revizije Obzor 2020 projekata te načini njihova izbjegavanja.

U okviru djelovanja Marie Skłodowska – Curie akcija (MSCA) programa Obzor Europa otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja za 2022. godinu. Poziv je otvoren do 8. ožujka 2023. godine, a za natječaj je izdvojeno 77,5 milijuna eura. MSCA Razmjena osoblja namijenjena je organizacijama iz akademskog i neakademskog sektora (uključujući mala i srednja poduzeća) iz cijelog svijeta. Natječaj se odnosi na konzorcijske projekte koji se provode putem kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne mobilnosti osoblja za istraživanje i inovacije.
Više informacija o natječaju možete pročitati na sljedećoj poveznici.


COST program

Aktualni poziv se zatvara 20. listopada 2022. godine, a više informacija o održanom informativnom danu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

COST program;

Prezentacija prof. dr. sc. Janković;

Prezentacija izv. prof. dr. sc. Rakoš;

Nacionalna statistika i nacionalna pravila.

Za dodatne informacije o COST programu i COST akcijama slobodno se obratite nacionalnoj koordinatorici za COST program na adresu elektroničke pošte doris.jozic@mzo.hr.


Natječaji za nagrađivanje

Objavljen je Natječaj MZO za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.


Obajvljen natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Objavljen je poziv Alps-Adriatic Scientific Award na koji se između ostalog mogu prijaviti doktoranti s institucija u regiji Alpe-Jadran, koji su napisali doktorski rad s temom problematike regije Alpe-Jadran. Prijave su moguće do 30. studenog, a više detalja pročitajte u prilogu.


Natječaj Hrvatskog saveza građevinskih inženjera za najbolji diplomski i doktorski rad- dodjela nagrada na Forumu hrvatskih graditelja koji se održava u Zagrebu 2. prosinca 2022.


Njemačka služba za akademsku razmjenu (The German Academic Exchange Service – DAAD) objavila je poziv za podnošenje prijava za “Nagradu za temeljne akademske vrijednosti – nagrada za znanstvenike na početku karijere u Europskom prostoru visokog obrazovanja”. Više informacija o uvjetima prijave možete pronaći na poveznici.


Stipendije

Skip to content