Otvoreni natječaji

Natječaj HAZU

Natječaj Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2022. godinu za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

  • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
  • organiziranje znanstvenih skupova,
  • razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
  • otkup umjetnina.

UNIRI

Natječaj za projekte u obrazovanju UNIRI CLASS.

Natječaj Fonda Prometej u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci

Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

U okviru inicijative Weave Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih (IPCH-2022-04) odnosno slovensko-hrvatskih (IPS-2022-02) istraživačkih projekata.
Hrvatski znanstvenici u suradnji sa znanstvenicima iz ovih dviju zemalja mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvorene natječaje ARRS-a (rok za dostavu prijedloga: 28. veljače 2022.) odnosno SNSF-a (rok za dostavu prijedloga: 1. travnja 2022.).
Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije, koja je zadužena za provedbu vrednovanja (u natječaju IPS-2022-02 vodeća agencija je ARRS, dok je u natječaju IPCH-2022-04 vodeća agencija SNSF). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.
Tekst oba natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.
Nadamo se da će ova obavijest naići na interes svih onih koji održavaju ili namjeravaju uspostaviti znanstvenu suradnju s kolegama iz Slovenije i Švicarske.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja:

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a strukturirana je u:

  • područje visokoškolske i znanstvene suradnje.
  • područje odgoja i obrazovanja na razini osnovnih i srednjih škola.

Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Više informacija o natječajima i projektnoj istraživačkoj suradnji na stranici MZO.

Interreg Central Europe

Objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. Natječaj je usmjeren na suradnju javnih i privatnih organizacija koje žele djelovati izvan nacionalnih granica, prvenstveno s ciljem rješavanja zajedničkih izazova regija središnje Europe.

Prioritetna područja Poziva su:

– Suradnja za pametniju Središnju Europu

– Suradnja za zeleniju Središnju Europu

– Suradnja za povezaniju Središnju Europu

– Poboljšanje upravljanja za suradnju u Središnjoj Europi

Poziv će biti otvoren do 23. veljače 2022., a donošenje Odluke o financiranju očekuje se prije završetka 2022. godine.

Na mrežnim stranicama Programa objavljena je cjelokupna natječajna dokumentacija, uključujući upute za prijavitelje, programski priručnik i prijavni obrazac.

Svim zainteresiranima na raspolaganju je i posebno razvijena platforma za razvoj transnacionalnih partnerstava, koja vam može pomoći u traženju potencijalnih projektnih partnera i razvoju projektnih ideja.

Obzor Europa (Horizon Europe)

Program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nasljednik programa Obzor 2020. (Horizon 2020) je Obzor Europa (Horizon Europe).

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Na novoj nacionalnoj mrežnoj stranici Obzor Europa https://www.obzoreuropa.hr/ objavljivat će se informacije i novosti o ovom programu.

EU programi i fondovi

Nakon dugotrajnih pregovora postignut je politički dogovor između Europske komisije, Europskog parlamenta te država članica Vijeća Europske unije, a kojim je stvoren temelj za nastavak budućeg i novog Programa Kreativna Europa. S namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva trenutačnih 1,8 milijardi eura te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi će program nastaviti promovirati kulturne i jezične raznolikosti, kulturnu baštinu i konkurentnost te omogućiti kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu suradnju, s ciljem dosezanja šire publike, baveći se trenutačnim društvenim pitanjima te posebno podržavajući nove umjetnike. Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Inicijativa Europske komisije – New European Bauhaus

Europska komisija nedavno je pokrenula novu inicijativu pod nazivom New European Bauhaus koja ima za cilj povezati prioritete Europskog zelenog plana s prostorima u kojima živimo te poziva građane Unije na zajedničko promišljanje i gradnju održive i uključive budućnosti. New European Bauhaus želi okupiti znanost, umjetnost i tehnologiju, te poziva dizajnere, arhitekte, inženjere, znanstvenike, studente, poduzetnike i kreativce da sudjeluju u diskusiji o izazovima i rješenjima koji će oblikovati budućnost i stvoriti New European Bauhaus.

Ured za znanost UNIRI i Sveučilišni centar za istraživanja i inovacije

Za uključivanje na mailing listu poslati prazan e-mail na:
koord-medj.proj-subscribe@uniri.hr 

Skip to content