Otvoreni natječaji


Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci:

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci raspisala je natječaj Fonda Prometej u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata doktorskih studija Sveučilišta u Rijeci, odnosno provedbe znanstveno-istraživačkih projekata u svrhu stjecanja doktorata. Fond je otvoren za sve studente doktorskih studija Sveučilišta u Rijeci. Fond je kontinuirano otvoren za prijavu u provedbenoj godini do 1. prosinca 2024., odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave i prateća dokumentacija dostavljaju se putem Zakladinog e-sustava prijava. Više informacija možete pronaći na poveznici.

Informacije Sveučilišnog Centra za istraživanja i inovacije

Druge informacije:


Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

Otvoren je 4. ciklus natječaja Odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023), rok 20.3.2024.


Natječaji NPOO

Sažetak Plana oporavka i otpornosti RH – Obrazovanje, znanost i istraživanje


Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, područje visokoškolske i znanstvene suradnje. Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Više informacija o natječajima i projektnoj istraživačkoj suradnji na stranici MZO.


EU programi i fondovi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.te Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavili su indikativne planove objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu s ciljem informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Temeljem indikativnog godišnjeg plana raspisivanja poziva unutar navedenih Programa, razvidno je da je tijekom 2024. godine u planu nekoliko poziva u kojima se, prema dosadašnjim raspoloživim informacijama, istraživačke organizacije smatraju prihvatljivim prijaviteljima i/ili partnerima, a opis prihvatljivih aktivnosti temelji se na provođenju istraživanja, transferu znanja i tehnologije, provjeri i zaštiti intelektualnog vlasništva te osposobljavanju/ usavršavanju.


ERASMUS + projekti

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije. Rokovi za podnošenje prijava za Ključnu aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija te za Ključnu aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta. Svi rokovi za predaju projektnih prijedloga odnose se na briselsko vrijeme. Za detaljne upute o podnošenju prijava potrebno je proučiti Vodič kroz program Erasmus+ na engleskome jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva, a dostupna je i verzija na hrvatskom jeziku.


Interreg programi

Info dan Interreg Danube: 14.02. Više detalja o sadržaju poziva i rasporedu webinara dostupno je na poveznici.


Obzor Europa (Horizon Europe)

Europska komisija i Ujedinjeno Kraljevstvo postigli su 7. rujna 2023. sporazum o sudjelovanju Ujedinjenog Kraljevstva u programu Obzor Europa. Od 1. siječnja 2024. godine istraživači i organizacije iz Ujedinjenog Kraljevstva u programu će moći sudjelovati pod istim uvjetima kao i organizacije iz država članica Europske unije i pridruženih država te će imati pristup financiranju iz programa Obzor Europa.

Više o programu EU-a za financiranje istraživanja i inovacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Obzor Europa (Horizon Europe) možete pronaći na poveznici.

Europska komisija objavila je dokument pod nazivom “Kako izbjeći greške u prijavi troškova projekata programa Obzor 2020“. U dokumentu su detaljno opisane najčešće greške uočene tijekom revizije Obzor 2020 projekata te načini njihova izbjegavanja.


COST program

Otvoren je novi Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa COST – Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja (eng. European Cooperation in Science and Technology).
COST program usmjeren je na nekompetitivna istraživanja, suradnju i rješavanje okolišnih, pograničnih i javnih problema čime potiče maksimiziranje europske sinergije i dodane vrijednosti suradničkim istraživačkim programima.

Poziv je otvoren za istraživače i inovatore iz svih znanstvenih područja, od tehničkih do prirodnih i društvenih znanosti.
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. listopada 2023. godine, a dokumenti potrebni za prijavu, kao i korisni vodiči dostupni su na mrežnoj stranici COST programa.
Dodatno, na poveznici možete pronaći korisne savjete za uspješnu prijavu akcije.


Natječaji za nagrađivanje


Stipendije

Skip to content