Izbori u zvanja i na radna mjesta

Izbor u znanstveno-nastavno, nastavno, suradničko ili stručno zvanje te odgovarajuće radno mjesto provode se sukladno 

primjenjujući pritom

Reizbor osobe na znanstveno-nastavnom, nastavnom ili stručnom radnom mjestu provodi se sukladno

primjenjujući pritom

  • Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 106/2006 
  • Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Narodne novine 13/2012

Izbori u znanstvena zvanja provode se sukladno 

primjenjujući pritom

Skip to content