Kalendar nastave

Akademski kalendar 2022./2023.

Početak akademske godine:

01. listopada 2022.

Početak izvođenja nastave-zimski semestar:

 • 03. listopada 2022. (ponedjeljak) – sve godine svih studija

Božićni i novogodišnji blagdani: 

 • 26. prosinca 2022. (ponedjeljak) do 6. siječnja 2023. (petak)

Završetak nastave-zimski semestar (osim *):

 • 27. siječnja 2023. (petak)

Tjedan za pripremu ispita – zimski semestar (osim *):

 • 30. siječnja (ponedjeljak) do 3. veljače 2023. (petak)

Ispitni rokovi – redoviti zimski ispitni rok (osim *):

 • 6. veljače (ponedjeljak) do 3. ožujka 2023. (petak)

Treći rokovi za kolegije zimskog semestra (osim *):

 • ovisno o terminima kolokvija predmeta ljetnog semestra: ožujak – svibanj 2023.

Početak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 6. ožujka 2023. (ponedjeljak)

Završetak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 16. lipnja 2023. (petak)

Tjedan bez nastave za pripremu ispita – ljetni semestar (osim *):

 • 19. lipnja (ponedjeljak) do 23. lipnja 2023. (petak)

Ispitni rokovi – redoviti ljetni ispitni rok (osim *):

 • 26. lipnja (ponedjeljak) do 21. srpnja 2023. (petak)

Ispitni rokovi – jesenski ispitni rok:

 • 28. kolovoza (ponedjeljak) do 15. rujna 2023. (petak)

Završetak akademske godine 2022./2023.:

 • 30. rujna 2023.

Krajnji rokovi za predaju radne verzije završnog ili diplomskog rada:

 • 21. lipnja 2023. (srijeda) – za studente koji izlaze na rok u srpnju 2023.
 • 12. srpnja 2023. (srijeda) – za ostale studente.

* Nastava Stručnog diplomskog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati). (ovdje)

Zimski semestar

TurnusPeriod nastaveBroj tjedana/
radnih dana
IspitiBroj tjedana/
radnih dana
I.3.10. – 17.11.2022.7/3321.11. – 25.11.2022.1/5
II.28.11.2022. – 3.2.2023.8/406.2. – 24.2.2023.3/15

Ljetni semestar

TurnusPeriod nastaveBroj tjedana/
radnih dana
IspitiBroj tjedana/
radnih dana
III.27.2. – 21.4.2023.8/3824.4. – 28.4.2023.1/5
IV.2.5. – 16.6.2023.7/3219.6. – 14.7.2022.4/19
1. studenoga 2022. (utorak)Dan Svih svetih
18. studenoga 2022. (petak) Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
7. travnja 2023. (petak)Veliki petak
10. travnja 2023. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja 2023. (ponedjeljak)Praznik rada
30. svibnja 2023. (utorak)Dan državnosti
8. lipnja 2023. (četvrtak)Tijelovo
22. lipnja 2023. (četvrtak)Dan antifašističke borbe

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski sveučilišni studij:

Ispitni rokDostava rada mentoru
za provjeru u Turnitinu
Prijava / predaja radaObrana rada
1. ispitni rok2. studenoga 2022. do 12:00 sati7. studenoga 2022.10.–11. studenoga 2022.
2. ispitni rok22. veljače 2023. do 12:00 sati27. veljače 2023.2.–3. ožujka 2023.
3. ispitni rok7. srpnja 2023. do 12:00 sati12. srpnja 2023.17.-19. srpnja 2023.
4. ispitni rok1. rujna 2023. do 12:00 sati6. rujna 2023.11.-13. rujna 2023.
5. ispitni rok15. rujna 2023. do 12:00 sati20. rujna 2023.25.-27. rujna 2023.

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski stručni studij, Diplomski sveučilišni studij, Specijalistički diplomski stručni studij:

Ispitni rokDostava rada mentoru
za provjeru u Turnitinu
Prijava / predaja radaObrana rada
1. ispitni rok2. studenoga 2022. do 12:00 sati7. studenoga 2022.16.–17. studenoga 2022.
2. ispitni rok22. veljače 2023. do 12:00 sati27. veljače 2023.8.–10. ožujka 2023.
3. ispitni rok30. lipnja 2023. do 12:00 sati6. srpnja 2023.17.-19. srpnja 2023.
4. ispitni rok30. kolovoza 2023. do 12:00 sati4. rujna 2023.13.-15. rujna 2023.
5. ispitni rok13. rujna 2023. do 12:00 sati18. rujna 2023.27.-29. rujna 2023.

Akademski kalendar 2021./2022.

Početak akademske godine:

04. listopada 2021. (ponedjeljak)

Organizacija nastave u zimskom semestru ak. god. 2021./2022.

Zimski semestar

STUDIJ POČETAK ZAVRŠETAK
NASTAVA 1.god. diplomskog sveučilišnog studija
1.god. specijalističkog diplomskog stručnog studija*
04. listopada 2021. ponedjeljak 28. siječnja 2022. petak
ostale studijske godine 01. listopada 2021. petak
ISPITNI ROKOVI zimski redoviti 31. siječnja 2022. ponedjeljak 26. veljače 2022. petak
zimski dodatni 3. rok ožujak 2022. svibanj 2022.

* Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati). (ovdje)

Ljetni semestar

STUDIJ POČETAK ZAVRŠETAK
NASTAVA sve studijske godine 28. veljače 2022. ponedjeljak 17. lipnja 2022. petak
ISPITNI ROKOVI ljetni redoviti 20. lipnja 2022. ponedjeljak 20. srpnja 2022. srijeda
jesenski dodatni 3. i 4. 22. kolovoza 2022. ponedjeljak 09. rujna 2022. petak

Božićni i novogodišnji blagdani

24. prosinca 2021. (petak) do 7. siječnja 2022. (petak)

Tjedan bez nastave

19. – 22. travnja 2022.

 Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada:

 • studeni 2021. 
 • veljača, srpanj i rujan 2022.

Završetak akademske godine

30. rujna 2022. – petak

Neradni dani za Fakultet:

1. studenoga 2021. (ponedjeljak)Dan Svih svetih
18. studenoga 2021. (četvrtak) Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
15. travnja 2022. (petak)Veliki petak
18. travnja 2022. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak
30. svibnja 2022. (ponedjeljak)Dan državnosti
16. lipnja 2022. (četvrtak)Tijelovo
22. lipnja 2022. (srijeda)Dan antifašističke borbe

Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content