Kalendar nastave

Akademski kalendar 2023./2024.

Početak akademske godine:

01. listopada 2023.

Početak izvođenja nastave-zimski semestar:

 • 02. listopada 2023. (ponedjeljak) – sve godine svih studija

Božićni i novogodišnji blagdani: 

 • 25. prosinca 2023. (ponedjeljak) do 5. siječnja 2024. (petak)

Završetak nastave-zimski semestar (osim *):

 • 26. siječnja 2024. (petak)

Tjedan za pripremu ispita – zimski semestar (osim *):

 • 29. siječnja (ponedjeljak) do 2. veljače 2024. (petak)

Ispitni rokovi – redoviti zimski ispitni rok (osim *):

 • 5. veljače (ponedjeljak) do 1. ožujka 2024. (petak)

Treći rokovi za kolegije zimskog semestra (osim *):

 • ovisno o terminima kolokvija predmeta ljetnog semestra: ožujak – svibanj 2024.

Početak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 4. ožujka 2024. (ponedjeljak)

Završetak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 14. lipnja 2024. (petak)

Tjedan bez nastave za pripremu ispita – ljetni semestar (osim *):

 • 17. lipnja (ponedjeljak) do 21. lipnja 2024. (petak)

Ispitni rokovi – redoviti ljetni ispitni rok (osim *):

 • 24. lipnja (ponedjeljak) do 19. srpnja 2024. (petak)

Ispitni rokovi – jesenski ispitni rok:

 • 26. kolovoza (ponedjeljak) do 13. rujna 2024. (petak)

Završetak akademske godine:

 • 30. rujna 2024.

Krajnji rokovi za predaju radne verzije završnog ili diplomskog rada:

 • 19. lipnja 2024. (srijeda) – za studente koji izlaze na rok u srpnju 2024.
 • 10. srpnja 2024. (srijeda) – za ostale studente.

* Nastava Stručnog diplomskog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati). (ovdje)

Turnusna nastava Stručnog diplomskog studija studija u ak. god. 2023./2024.

Neradni dani za Fakultet u ak. god. 2023./2024.

Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada u ak. god. 2023./2024.

Akademski kalendar 2022./2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content