Kalendar nastave

Akademski kalendar 2021./2022.

Početak akademske godine:

04. listopada 2021. (ponedjeljak)

Organizacija nastave u zimskom semestru ak. god. 2021./2022.

Zimski semestar

STUDIJ POČETAK ZAVRŠETAK
NASTAVA 1.god. diplomskog sveučilišnog studija
1.god. specijalističkog diplomskog stručnog studija*
04. listopada 2021. ponedjeljak 28. siječnja 2022. petak
ostale studijske godine 01. listopada 2021. petak
ISPITNI ROKOVI zimski redoviti 31. siječnja 2022. ponedjeljak 26. veljače 2022. petak
zimski dodatni 3. rok ožujak 2022. svibanj 2022.

* Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati). (ovdje)

Ljetni semestar

STUDIJ POČETAK ZAVRŠETAK
NASTAVA sve studijske godine 28. veljače 2022. ponedjeljak 10. lipnja 2022. petak
ISPITNI ROKOVI ljetni redoviti 13. lipnja 2022. ponedjeljak 15. srpnja 2022. petak
jesenski dodatni 3. i 4. 22. kolovoza 2022. ponedjeljak 09. rujna 2022. petak

Božićni i novogodišnji blagdani

24. prosinca 2021. (petak) do 7. siječnja 2022. (petak)

 Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada:

  • studeni 2021. 
  • veljača, srpanj i rujan 2022.

Završetak akademske godine

30. rujna 2022. – petak

Neradni dani za Fakultet:

1. studenoga 2021. (ponedjeljak)Dan Svih svetih
18. studenoga 2021. (četvrtak) Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
15. travnja 2022. (petak)Veliki petak
18. travnja 2022. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak
30. svibnja 2022. (ponedjeljak)Dan državnosti
16. lipnja 2022. (četvrtak)Tijelovo
22. lipnja 2022. (srijeda)Dan antifašističke borbe

Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati).

Zimski semestar

TurnusPeriod nastaveBroj tjedana/ radnih danaIspitiBroj tjedana/ radnih dana
I.04.10. – 19.11.2021.7/3322.11. – 26.11.2021.1/5
II.29.11.2021. – 04.02.2022.8/3907.02. – 25.02.2021.3/15

Ljetni semestar

TurnusPeriod nastaveBroj tjedana/ radnih danaIspitiBroj tjedana/ radnih dana
III.28.02. – 22.04.2022.8/3825.04. – 29.04.2022.1/5
IV.02.05. – 17.06.2022.7/3320.06. – 15.07.2022.4/19

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Akademski kalendar 2020./2021.

Početak akademske godine:

01. listopada 2020. (četvrtak)

Zimski semestar

STUDIJ POČETAK ZAVRŠETAK
NASTAVA 1.god. diplomskog sveučilišnog studija
1.god. specijalističkog diplomskog stručnog studija
05. listopada 2020. ponedjeljak 27. siječnja 2021. srijeda
ostale studijske godine 01. listopada 2020. četvrtak
ISPITNI ROKOVI zimski redoviti 01. veljače ponedjeljak 26. veljače 2021. petak
zimski dodatni 3.iI 4. ožujak 2021. svibanj 2021.

Ljetni semestar

STUDIJ POČETAK ZAVRŠETAK
NASTAVA sve studijske godine 01. ožujka 2021. ponedjeljak 11. lipnja 2021. petak
ISPITNI ROKOVI ljetni redovitii 14. lipnja 2021. ponedjeljak 16. srpnja 2021. petak
ljetni dodatni 3.iI 4. 23. kolovoza 2021. ponedjeljak 10. rujna 2021. petak

Božićni i novogodišnji blagdani

24. prosinca 2020. (četvrtak) do 6. siječnja 2021. (srijeda)

 Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada:

  • studeni 2020. 
  • veljača, srpanj i rujan 2021.

Završetak akademske godine

30. rujna 2021. – četvrtak

Neradni dani za Fakultet:

18. studenoga 2020. (srijeda) Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na Dan žrtve Vukovara i Škabrnje
02. travnja 2021. (petak)Veliki petak
05. travnja 2021. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak
03. lipnja 2021. (četvrtak)Tijelovo
22. lipnja 2021. (utorak)Dan antifašističke borbe

Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati).

Zimski semestar

TurnusPeriod nastaveBroj tjedana/ radnih danaIspitiBroj tjedana/ radnih dana
I.05.10. – 20.11.2020.7/3423.11. – 27.11.2020.1/5
II.30.11.2020. – 5.2.2021.8/4008.02. – 26.02.2021.3/15

Ljetni semestar

TurnusPeriod nastaveBroj tjedana/ radnih danaIspitiBroj tjedana/ radnih dana
III.01.03. – 23.04.2021.8/3926.04. – 30.04.2021.1/5
IV.03.05. – 18.06.2021.7/3521.06. – 16.07.2021.4/19
Skip to content