Alumni

Na temelju prijedloga Inicijativnog odbora i suglasnosti Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 03. prosinca 2009. godine, dana 18. prosinca 2009. godine osnovan je Klub završenih studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Alumni klub Građevinskog fakulteta u Rijeci).

Klub je neprofitno udruženje građana, koje promiče djelatnosti u području građevinarstva. Klub je dragovoljno, nepolitičko, vanstranačko, nevladino udruživanje, koji članstvo i prava članova uvjetuje isključivo zajedničkim interesima članova.

  • poticanje i održanje zajedništva članova Kluba na osnovi održanja tradicijskih vrijednosti studiranja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 
  • suradnja i poticanje poslovnih i drugih veza članova Kluba za opću dobrobit i dobrobit pojedinih članova Kluba i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
  • osiguranje dostupa i razmjena poslovnih i drugih informacija za opću dobrobit i dobrobit pojedinih članova Kluba i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
  • osiguranje pomoći članovima Kluba u različitim vidovima i oblicima, 
  • sudjelovanje u programima u organizaciji Kluba u pogledu stručnog i općeg unaprjeđenja odnosa članova Kluba, 
  • strukovno i društveno povezivanje sa srodnim organizacijama radi unaprjeđenja rada Kluba, 
  • suradnja u provedbi nastave 
  • druge aktivnosti u cilju unaprjeđenja rada Kluba, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i društvene zajednice. Članom Kluba može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je završila jedan od studijskih programa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Skip to content