Alumni

Prijavni obrazac za suradnju ALUMNI članova i fakulteta.

Na temelju prijedloga Inicijativnog odbora i suglasnosti Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 03. prosinca 2009. godine, dana 18. prosinca 2009. godine osnovan je Klub završenih studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Alumni klub Građevinskog fakulteta u Rijeci).

Klub je neprofitno udruženje građana, koje promiče djelatnosti u području građevinarstva. Klub je dragovoljno, nepolitičko, vanstranačko, nevladino udruživanje, koji članstvo i prava članova uvjetuje isključivo zajedničkim interesima članova.

ALUMNI klub bivših studenata našeg Fakulteta značajno doprinosi kreiranju i održavanju odnosa između sadašnjih i bivših studenata, te samog Fakulteta. Kroz suradnju i povezivanje sa svojim kolegama, razmjenom iskustva i znanja, direktno potičemo osobni razvoj svakog od nas. Paralelno s time, radimo na unaprjeđenju gospodarstva i cjelokupne zajednice. Pritom upoznajemo studente s mogućnostima koje im se nude po završetku studija, te im približavamo teoretsko s praktičnim, te ujedno doprinosimo pola stoljeća staroj tradiciji studiranja na Građevinskom fakultetu u Rijeci. U želji za što boljim poticanjem kreativnosti naših studenata u suradnji sa gospodarstvom i što boljom međusobnom komunikacijom, ALUMNI klub i Ured za karijere Građevinskog fakulteta organiziraju događanja usmjerena prema osnaživanju ALUMNI članova i šire zajednice.

U tom pogledu molimo Vas za kratko ispunjavanje obrasca (3-5 minuta) u vidu buduće suradnje ALUMNI članova i fakulteta. Poveznicu na gornji obrazac slobodno proslijedite svojim kolegama, bivšim studentima Vaše generacije kako bi pridonijeli širenju našeg ALUMNI kluba, te samim time jačanju obostrane suradnje.

Uprava fakulteta se veseli Vašoj podršci i zajedničkom osnaživanju našeg ALUMNI kluba.

Koordinator Alumni kluba: doc. dr. sc. Elvis Žic, prodekan za poslovne odnose (elvis.zic@uniri.hr , tel. 051 265 903).

  • poticanje i održanje zajedništva članova Kluba na osnovi održanja tradicijskih vrijednosti studiranja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 
  • suradnja i poticanje poslovnih i drugih veza članova Kluba za opću dobrobit i dobrobit pojedinih članova Kluba i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
  • osiguranje dostupa i razmjena poslovnih i drugih informacija za opću dobrobit i dobrobit pojedinih članova Kluba i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
  • osiguranje pomoći članovima Kluba u različitim vidovima i oblicima, 
  • sudjelovanje u programima u organizaciji Kluba u pogledu stručnog i općeg unaprjeđenja odnosa članova Kluba, 
  • strukovno i društveno povezivanje sa srodnim organizacijama radi unaprjeđenja rada Kluba, 
  • suradnja u provedbi nastave 
  • druge aktivnosti u cilju unaprjeđenja rada Kluba, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i društvene zajednice. Članom Kluba može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je završila jedan od studijskih programa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Skip to content