Raspored sati

Prediplomski sveučilišni studij, Preddiplomski stručni studij i Diplomski sveučilišni studij

Nastava ljetnog semestra se izvodi u 14 tjedana na način da je u prva dva tjedna satnica povećana, osim nastave na 3. godini Preddiplomskog sveučilišnog studija koja se izvodi u 12. jednakih tjedana.

U 15. tjednu (07.06. – 11.06.2021) nema nastave te je taj tjedan rezerviran za obavljanje popravnih aktivnosti, predaju seminara i slično. Na 3. godini Preddiplomskog sveučilišnog studija je za ove aktivnosti rezerviran 13. tjedan (24.05. – 28.05.2021.).

TJEDAN 1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA
1. tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
2. tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
NEPARNI tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
PARNI tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
Napomena: kod 3. godine se raspored za 1. i 2. tjedan ne razlikuje od ostalih neparnih i parnih tjedana.
TJEDAN 1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA
1. tjedan raspored
2. tjedan raspored
NEPARNI tjedan raspored
PARNI tjedan raspored
TJEDAN 1. GODINA 2. GODINA RAZLIKOVNI PREDMETI
1. tjedan 1.god. 2.god. raspored
2. tjedan 1.god. 2.god. raspored
NEPARNI tjedan 1.god. 2.god. raspored
PARNI tjedan 1.god. 2.god. raspored
1. GODINA2. GODINA
rasporedraspored
Skip to content