Izdavaštvo

Građevinski fakultet u Rijeci izdaje radove nastale kao rezultat znanstvenog, nastavnog i stručnog rada djelatnika Fakulteta i drugih znanstvenika iz domene djelovanja Fakulteta. U sklopu svoje izdavačke djelatnosti Fakultet objavljuje zbornike, znanstvene i stručne časopise, uredničke knjige, monografije i druge publikacije iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovnih disciplina. Izdanja se objavljuju u elektroničkom i tiskanom obliku, a dio izdanja je objavljen i u suradnji s drugim znanstvenim i nastavnim ustanovama. 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci svojom Politikom otvorenog pristupa podržava načela i ciljeve sadržane u Hrvatskoj deklaraciji o otvorenom pristupu, kojom se otvoreni pristup definira kao slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje.

Izdavačka djelatnost Fakulteta, sastav i rada Povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta, uvjeti i postupci izdavanja rukopisa djelatnika i/ili vanjskih suradnika Fakulteta, predviđenih za objavljivanje kao izdanja Sveučilišta u Rijeci i/ili Fakulteta, postupak izdavanja Zbornika radova građevinskog Fakulteta u Rijeci, te dostupnost i vidljivost izdanja Fakulteta definirani su Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci.


Zbornik radova

Godišnje izdanje Građevinskog fakulteta. Započeo je s izlaženjem 1972. godine. Od knjige XI (2008) redovito se objavljuje u tiskanom i elektroničkom obliku te je dostupan u otvorenom pristupu na stranicama Fakulteta. Od knjige XIX (2016) Zbornik je dostupan i na portalu Hrčak.

Zbornik radova


Engineering review

Međunarodni znanstveni časopis u izdanju Tehničkog fakulteta u Rijeci i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Časopis izlazi tri puta godišnje i dostupan je u otvorenom pristupu od 2006. godine. Indeksiran je u brojnim bazama podataka, među kojima su SCOPUS i Web of Science (Emerging Sources Citation Index).

Engineering review


Ostala izdanja

Zbornici, uredničke knjige, monografije i druge publikacije iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovni disciplina u izdanju građevinskog Fakulteta.

Ostala izdanja

Skip to content