Sveučilišni diplomski studij

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, a pod istim uvjetima pravo upisa imaju i strani državljani te osobe bez državljanstva.

Za prijavu na sveučilišni diplomski studijski program preduvjet je završeni sveučilišni prijediplomski program na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (sa ukupno 180 ECTS bodova) ili završen sveučilišni prijediplomski studij na nekom od građevinskih fakulteta (sa kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnog (tehničkog) studija (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojem je kandidat postigao 180 ECTS bodova.

Izbor pristupnika za upis na sveučilišni diplomski studij obavlja se na temelju uspjeha na prethodnoj razini studija (prijediplomski studij).

  • sveučilišni magistar inženjer građevinarstva / sveučilišna magistra inženjerka građevinarstva (univ. mag. ing. aedif.)

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje općih fenomena i problema vezanih za građevinarstvo, a posebno za određenu granu građevinarstva (geotehnika, hidrotehnika, inženjersko modeliranje građevina, konstrukcije, prometnice te interdisciplinarno područje urbano inženjerstvo).

Sposoban je koristiti generalna znanja, stjecati nova znanja i poglede, donositi znanstveno i stručno utemeljene zaključke te se razvijati u smislu znanstvenog i primijenjenog-znanstvenog istraživanja.

Osposobljen je za projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih objekta i sustava s gledišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, zaštite okoliša i cijena.

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija student (studentica) je posebno osposobljen za razumijevanje i rješavanje problema u određenom području građevinarstva.
Student se tijekom studija osposobljava za pismeno i usmeno oblikovanje složenih građevinskih rješenja.
Student tijekom studija razvija sposobnost priopćavanja vlastitih ideja, analiza i zaključaka vezanih za određene graditeljske inženjerske probleme stručnoj i ne-stručnoj javnosti.
Sposoban je rukovoditi grupom ljudi na izradi i izvedbi složenih građevinskih projekata.

Geotehnika

Hidrotehnika-Urbano inženjerstvo

Konstrukcije

Urbano inženjerstvo – Prometnice

Razlikovni program (cjeloživorno obrazovanje)

Diplomski studij s razlikovnim predmetima (Razlikovna godina)- ak. god 2022./2023. se ne upisuje

NASTAVNI PLAN I PROGRAM S ISHODIMA UČENJA
(izvodi se od ak.god. 2022./2023.):
HR
Ishodi učenjaHR
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2020./2021. do 2021./2022. HR
od ak.god. 2018./2019. do 2019./2020. HREN
od ak.god. 2017./2018. do 2017./2018. HREN
od ak.god. 2016./2017. do 2016./2017. HREN
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HREN
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HREN
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HREN
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić izv. prof. sc. Silvija Mrakovčić,Teorija i tehnologija betona
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdr. sc. Ksenija Tijanić Štrok, mag. ing. aedif.Upravljanje projektima
doc. dr. sc. Marija MaksimovićTin Zrinski, mag. math.
Sara Ban , mag. math.
Vjerojatnost i statistika
prof. dr. sc. Ivica KožarTea Sulovsky, mag. ing. aedif.
Marina Plovanić, mag. ing. aedif.
Računalno modeliranje
prof. dr. sc. Davor Grandić,
doc .dr. sc. Paulo Šćulac
Josipa Mihaljević, mag. ing. aedif.Betonske i zidane konstrukcije 1
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljašdoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaCestovna čvorišta
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
dr. sc. Josip Peranić,
Inženjerska mehanika stijena
prof. dr. sc. Vanja Travašprof. dr. sc. Vanja TravašRačunarska hidraulika
prof. dr. sc. Gordan Jelenić
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj Teorija elastičnosti
prof. dr. sc. Željko Arbanasdoc. dr. sc. Vedran JagodnikTeorijska mehanika tla

Ljetni semestar

Smjer Geotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikDinamika tla
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikNumeričko modeliranje u geotehnici
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićdoc. dr. sc. Josip PeranićTemeljenje
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čuledoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfHidrotehničke građevine
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikIspitivanja i opažanja u geotehnici
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodandoc. dr. sc. Martina Vivoda ProdanOjačanje tla i stijena
prof. dr. sc. Boris Podobnik prof. dr. sc. Boris PodobnikOperacijsko istraživanje i linearno programiranje

Smjer Hidrotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfHidrotehničke građevine
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfOdvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc. dr. sc. Elvis Žicdoc. dr. sc. Elvis ŽicVodoopskrba i kondicioniranje voda
izv. prof. dr. sc. Vanja Travašizv. prof. dr. sc. Vanja TravašEksperimentalna hidraulika
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čuledoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof. dr. sc. Barbara KarleušaasistentGospodarenje vodama
prof. dr.sc. Boris Podobnik prof. dr.sc. Boris Podobnik Operacijsko istraživanje i linearno programiranje

Smjer Konstrukcije

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Mladen BulićMatija Šešek, mag. ing. aedif.Čelične konstrukcije
prof. dr. sc. Gordan Jelenićdoc. dr. sc. Nina ČehDinamika konstrukcija
izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović Matija Šešek, mag. ing. aedif. Drvene konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić Teorija plošnih nosača
doc. dr. sc. Teo Mudrić doc. dr. sc. Teo Mudrić Varijacijske metode
izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić Stabilnost konstrukcija
prof. dr. sc. Davor Grandićprof. dr. sc. Davor GrandićBetonske i zidane konstrukcije II
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandićprof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Ispitivanje konstrukcija
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićdoc. dr. sc. Josip PeranićTemeljenje

Smjer Urbano inženjerstvo

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čuledoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljašdoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaPromet u gradovima
Bojan Bilić, v. pred.
dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh.
dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh. Prostorno planiranje
prof. dr. sc. Barbara KarleušaasistentGospodarenje vodama
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfOdvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc. dr. sc. Sanja Šurdonjadoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaProjektiranje cesta
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Mirna Klobučar, mag. ing. aedif.
Prometna tehnika
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićdoc. dr. sc. Josip PeranićTemeljenje
doc. dr. sc. Elvis Žicdoc. dr. sc. Elvis ŽicVodoopskrba i kondicioniranje voda
prof. dr. sc. Boris Podobnik prof. dr. sc. Boris Podobnik Operacijsko istraživanje i linearno programiranje

Zimski semestar

Smjer Geotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
Sara Pajalić, mag. ing. aedif.
Geotehničke konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdoc. dr. sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof. dr. sc. Željko ArbanasSara Pajalić, mag. ing. aedif. Stabilnost kosina
izv. prof. dr. sc. Igor Ružićizv. prof. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
prof. dr. sc. Davor Grandićdoc. dr. sc. Paulo ŠćulacPotresno inženjerstvo
doc. dr. sc. Bojana Horvat doc. dr. sc. Bojana Horvat GIS i osnove prostorne analize

Smjer Hidrotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleInženjerska hidrologija
izv. prof. dr. sc. Igor Ružićizv. prof. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
prof. dr. sc. Nevenka Ožanić prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
asistent
Regulacije i melioracije
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdoc. dr. sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof. dr. sc. Željko Arbanas Sara Pajalić, mag. ing.aedif. Stabilnost kosina
doc. dr. sc. Bojana Horvat doc. dr. sc. Bojana Horvat GIS i osnove prostorne analize
doc. dr. sc. Nino Krvavica doc. dr. sc. Nino KrvavicaUrbani vodni sustavi

Smjer Konstrukcije

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Masivni mostovi
izv. prof. dr. sc. Mladen Bulićdoc. dr. sc. Paulo ŠćulacOsnove spregnutih konstrukcija
doc. dr. sc. Željko Smolčićdoc. dr. sc. Željko SmolčićPrednapete betonske konstrukcije
prof. dr. sc. Davor Grandićdoc. dr. sc. Paulo ŠćulacPotresno inženjerstvo
izv. prof. dr. sc. Igor Ružićizv. prof. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
Sara Pajalić, mag. ing. aedif.
Geotehničke konstrukcije

Smjer Urbano inženjerstvo

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Bojana Horvatdoc. dr. sc. Bojana HorvatGIS i osnove prostorne analize
izv. prof. dr. sc. Iva Mrakdr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh.Javne zgrade i prostori
doc. dr. sc. Nino Krvavica doc. dr. sc. Nino KrvavicaUrbani vodni sustavi
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
Sara Pajalić, mag. ing. aedif.
Geotehničke konstrukcije
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleInženjerska hidrologija
izv. prof. dr. sc. Igor Ružićizv. prof. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdoc. dr. sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićprof. dr. sc. Nevenka Ožanić
asistent
Regulacije i melioracije
Skip to content