Diplomski sveučilišni studij

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, a pod istim uvjetima pravo upisa imaju i strani državljani te osobe bez državljanstva.

Za prijavu na diplomski studijski program preduvjet je završeni preddiplomski (sveučilišni) program na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (sa ukupno 180 ECTS bodova) ili završen preddiplomski studij na nekom od građevinskih fakulteta (sa kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnog (tehničkog) studija (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojem je kandidat postigao 180 ECTS bodova.

Izbor pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha na prethodnoj razini studija (preddiplomski studij)  te duljini studiranja prethodnog stupnja studija .

  • magistar inženjer građevinarstva / magistra inženjerka građevinarstva

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje općih fenomena i problema vezanih za građevinarstvo, a posebno za određenu granu građevinarstva (geotehnika, hidrotehnika, inženjersko modeliranje građevina, konstrukcije, prometnice te interdisciplinarno područje urbano inženjerstvo).

Sposoban je koristiti generalna znanja, stjecati nova znanja i poglede, donositi znanstveno i stručno utemeljene zaključke te se razvijati u smislu znanstvenog i primijenjenog-znanstvenog istraživanja.

Osposobljen je za projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih objekta i sustava s gledišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, zaštite okoliša i cijena.

Završetkom diplomskog studija student (studentica) je posebno osposobljen za razumijevanje i rješavanje problema u određenom području građevinarstva.
Student se tijekom studija osposobljava za pismeno i usmeno oblikovanje složenih građevinskih rješenja.
Student tijekom studija razvija sposobnost priopćavanja vlastitih ideja, analiza i zaključaka vezanih za određene graditeljske inženjerske probleme stručnoj i ne-stručnoj javnosti.
Sposoban je rukovoditi grupom ljudi na izradi i izvedbi složenih građevinskih projekata.

Geotehnika

Hidrotehnika-Urbano inženjerstvo

Konstrukcije

Urbano inženjerstvo – Prometnice

Razlikovni program (cjeloživorno obrazovanje)

Diplomski studij s razlikovnim predmetima (Razlikovna godina)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM S ISHODIMA UČENJA
(izvodi se od ak.god. 2020./2021.):
HREN
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2018./2019. do 2019./2020. HREN
od ak.god. 2017./2018. do 2017./2018. HREN
od ak.god. 2016./2017. do 2016./2017. HREN
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HREN
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HREN
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HREN
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Silvija Mrakovčićdoc. dr. sc. Silvija Mrakovčić,
doc. dr. sc. Natalija Bede
Teorija i tehnologija betona
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdoc. dr. sc. Ivan MarovićUpravljanje projektima
prof. dr. sc. Svjetlan FeretićTin Zrinski
Bojan Ostić
Vjerojatnost i statistika
prof. dr. sc. Ivica KožarTea Sulovsky, mag. ing. aedif.
Marina Plovanić, mag. ing. aedif.
Računalno modeliranje
prof. dr. sc. Davor Grandić,
doc .dr. sc. Paulo Šćulac
doc. dr. sc. Paulo ŠćulacBetonske i zidane konstrukcije 1
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljašdoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaCestovna čvorišta
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
dr. sc. Josip Peranić,
Inženjerska mehanika stijena
izv. prof. dr. sc. Vanja Travašizv. prof. dr. sc. Vanja TravašRačunarska hidraulika
prof. dr. sc. Gordan Jelenićdoc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj Teorija elastičnosti
prof. dr. sc. Željko Arbanasdoc. dr. sc. Vedran JagodnikTeorijska mehanika tla

Ljetni semestar

Smjer Geotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikDinamika tla
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikNumeričko modeliranje u geotehnici
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićdr. sc. Josip PeranićTemeljenje
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čuledoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfHidrotehničke građevine
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikIspitivanja i opažanja u geotehnici
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodandoc. dr. sc. Martina Vivoda ProdanOjačanje tla i stijena
prof. dr.sc. Boris Podobnik prof. dr.sc. Boris PodobnikOperacijsko istraživanje i linearno programiranje

Smjer Hidrotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfHidrotehničke građevine
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfOdvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc. dr. sc. Elvis Žicdoc. dr. sc. Elvis ŽicVodoopskrba i kondicioniranje voda
izv. prof. dr. sc. Vanja Travašizv. prof. dr. sc. Vanja TravašEksperimentalna hidraulika
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čuledoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Bojana HorvatGospodarenje vodama
doc. dr. sc. Josip Rubinićdoc. dr. sc. Josip RubinićHidrosustavi u kršu
prof. dr.sc. Boris Podobnik prof. dr.sc. Boris Podobnik Operacijsko istraživanje i linearno programiranje

Smjer Konstrukcije

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Mladen BulićasistentČelične konstrukcije
prof. dr. sc. Gordan Jelenićdoc. dr. sc. Nina Čeh,Dinamika konstrukcija
izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanovićasistent Drvene konstrukcije
doc. dr. sc. Dragan Ribarić doc. dr. sc. Dragan Ribarić Teorija plošnih nosača
doc. dr. sc. Teo Mudrić doc. dr. sc. Teo Mudrić Varijacijske metode
doc. dr. sc. Dragan Ribarićdoc. dr. sc. Dragan RibarićStabilnost konstrukcija
prof. dr. sc. Davor Grandićprof. dr. sc. Davor GrandićBetonske i zidane konstrukcije II
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandićprof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Ispitivanje konstrukcija
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićdr. sc. Josip PeranićTemeljenje

Smjer Urbano inženjerstvo

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čuledoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljašdoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaPromet u gradovima
Bojan Bilić, dipl. ing. arh.
dr. sc. Denis Ambruš
dr. sc. Denis Ambruš Prostorno planiranje
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Bojana HorvatGospodarenje vodama
prof. dr. sc. Barbara Karleušadoc. dr. sc. Goran VolfOdvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc. dr. sc. Sanja Šurdonjadoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaProjektiranje cesta
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Mirna Klobučar, mag. ing. aedif.
Prometna tehnika
doc. dr .sc. Sanja Šurdonja Mirna Klobučar, mag. ing. aedif. Sigurnost prometa
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićdr. sc. Josip PeranićTemeljenje
doc. dr. sc. Elvis Žicdoc. dr. sc. Elvis ŽicVodoopskrba i kondicioniranje voda
prof. dr. sc. Boris Podobnik prof. dr. sc. Boris Podobnik Operacijsko istraživanje i linearno programiranje

Zimski semestar

Smjer Geotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničke konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdr. sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof. dr. sc. Željko Arbanas prof. dr. sc. Željko Arbanas Stabilnost kosina
Geohazardi
dr. sc. Mirko Grošićdr. sc. Mirko Grošić Geotehnika prometnih građevina
doc. dr. sc. Igor Ružićdoc. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
prof. dr. sc. Davor Grandićdoc. dr. sc. Paulo ŠćulacPotresno inženjerstvo

Smjer Hidrotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleInženjerska hidrologija
doc. dr. sc. Igor Ružićdoc. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Bojana HorvatRegulacije i melioracije
Geohazardi
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdr. sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof. dr. sc. Željko Arbanas prof. dr. sc. Željko Arbanas Stabilnost kosina

Smjer Konstrukcije

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Masivni mostovi
izv. prof. dr. sc. Mladen BulićasistentOsnove spregnutih konstrukcija
doc. dr. sc. Željko Smolčićdoc. dr. sc. Željko SmolčićPrednapete betonske konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović,
Nebojša Buljan, dipl. ing. građ.,
doc. dr. sc. Paulina Krolo
izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović,
Nebojša Buljan, dipl. ing. građ.,
doc. dr. sc. Paulina Krolo
Lagane konstrukcije
prof. dr. sc. Davor Grandićdoc. dr. sc. Paulo ŠćulacPotresno inženjerstvo
Pouzdanost građevinskih konstrukcija
doc. dr. sc. Paulo Šćulacdoc. dr. sc. Paulo ŠćulacPredgotovljene betonske konstrukcije
doc. dr. sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničke konstrukcije
prof.dr.sc. Ivica Kožarprof.dr.sc. Ivica KožarMetoda konačnih elemenata

Smjer Urbano inženjerstvo

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Bojana Horvatdoc. dr. sc. Bojana HorvatGIS u planiranju komunalne infrastrukture
izv. prof. dr. sc. Nana Palinić izv. prof. dr. sc. Nana Palinić
Igor Golčić, dipl. ing. arh.
Javne zgrade i prostori
doc. dr. sc. Josip Rubinićdoc. dr. sc. Nino KrvavicaUrbani vodni sustavi
Geohazardi
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Geotehničke konstrukcije
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleInženjerska hidrologija
doc. dr. sc. Igor Ružićdoc. dr. sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
Održavanje i sanacija cesta
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdr. sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Bojana HorvatRegulacije i melioracije
Marijana Cuculić, dipl. ing. građ.Ivana Pranjić, mag. ing. aedif.Savitljive kolničke konstrukcije

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Boris Podobnikdoc. dr. sc. Anamarija Perušić PribanićOdabrana poglavlja matematičke analize
doc. dr. sc. Nina Čehdoc. dr. sc. Teo MudrićOsnove dinamike
doc. dr. sc. Igor Ružićdoc. dr. sc. Igor RužićOdabrana poglavlja hidrotehnike 1
doc. dr. sc. Vedran Jagodnik doc. dr. sc. Vedran Jagodnik
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
Odabrana poglavlja mehanike tla i stijena
doc. dr. sc. Leo Škec
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj Otpornost materijala

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarićizv. prof. dr. sc. Dragan RibarićGrađevinska statika
doc. dr. sc. Teo Mudrićdoc. dr. sc. Teo MudrićOsnove linijskih konstrukcija
izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš izv. prof. dr. sc. Vanja TravašOdabrana poglavlja hidrotehnike 2
doc. dr. sc. Paulina Krolodoc. dr. sc. Paulina KroloOsnove čeličnih konstrukcija
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Osnove geotehničkih konstrukcija
Skip to content