Diplomski sveučilišni studij

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, a pod istim uvjetima pravo upisa imaju i strani državljani te osobe bez državljanstva.

Za prijavu na diplomski studijski program preduvjet je završeni preddiplomski (sveučilišni) program na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (sa ukupno 180 ECTS bodova) ili završen preddiplomski studij na nekom od građevinskih fakulteta (sa kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnog (tehničkog) studija (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojem je kandidat postigao 180 ECTS bodova.

Izbor pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha na prethodnoj razini studija (preddiplomski studij)  te duljini studiranja prethodnog stupnja studija .

  • magistar inženjer građevinarstva / magistra inženjerka građevinarstva

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje općih fenomena i problema vezanih za građevinarstvo, a posebno za određenu granu građevinarstva (geotehnika, hidrotehnika, inženjersko modeliranje građevina, konstrukcije, prometnice te interdisciplinarno područje urbano inženjerstvo).

Sposoban je koristiti generalna znanja, stjecati nova znanja i poglede, donositi znanstveno i stručno utemeljene zaključke te se razvijati u smislu znanstvenog i primijenjenog-znanstvenog istraživanja.

Osposobljen je za projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih objekta i sustava s gledišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, zaštite okoliša i cijena.

Završetkom diplomskog studija student (studentica) je posebno osposobljen za razumijevanje i rješavanje problema u određenom području građevinarstva.
Student se tijekom studija osposobljava za pismeno i usmeno oblikovanje složenih građevinskih rješenja.
Student tijekom studija razvija sposobnost priopćavanja vlastitih ideja, analiza i zaključaka vezanih za određene graditeljske inženjerske probleme stručnoj i ne-stručnoj javnosti.
Sposoban je rukovoditi grupom ljudi na izradi i izvedbi složenih građevinskih projekata.

Geotehnika

Hidrotehnika-Urbano inženjerstvo

Konstrukcije

Urbano inženjerstvo – Prometnice

Razlikovni program (cjeloživorno obrazovanje)

Diplomski studij s razlikovnim predmetima (Razlikovna godina)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM S ISHODIMA UČENJA
(izvodi se od ak.god. 2018./2019.):
HREN
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2017./2018. do 2018./2019. HREN
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018. HREN
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HREN
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HREN
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HREN
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.
TJEDAN GODINA GODINA RAZLIKOVNI PREDMETI
1. tjedan 1.god. 2.god. raspored
2. tjedan 1.god. 2.god. raspored
NEPARNI tjedan 1.god. 2.god. raspored
PARNI tjedan 1.god. 2.god. raspored

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Silvija Mrakovčićdoc.dr.sc. Silvija Mrakovčić,
doc.dr.sc. Natalija Bede
Teorija i tehnologija betona
prof.dr.sc. Diana Car-Pušićdoc.dr.sc. Ivan MarovićUpravljanje projektima
prof.dr.sc. Svjetlan FeretićTin ZrinskiVjerojatnost i statistika
prof.dr.sc. Ivica Kožarprof.dr.sc. Ivica KožarRačunalno modeliranje
prof.dr.sc. Davor Grandić,
doc.dr.sc. Paulo Šćulac
doc.dr.sc. Paulo ŠćulacBetonske i zidane konstrukcije 1
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljašdoc.dr.sc. Sanja ŠurdonjaCestovna čvorišta
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević, dr.sc. Petra Jagodnikdr.sc. Josip Peranić,
dr.sc. Petra Jagodnik
Inženjerska mehanika stijena
izv.prof.dr.sc. Vanja Travašizv.prof.dr.sc. Vanja TravašRačunarska hidraulika
prof.dr.sc. Gordan Jelenićprof.dr.sc. Gordan JelenićTeorija elastičnosti
prof.dr.sc. Željko Arbanasdoc.dr.sc. Vedran JagodnikTeorijska mehanika tla

Ljetni semestar

Smjer Geotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Vedran Jagodnikdoc.dr.sc. Vedran JagodnikDinamika tla
doc.dr.sc. Vedran Jagodnikdoc.dr.sc. Vedran JagodnikNumeričko modeliranje u geotehnici
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićdr.sc. Josip PeranićTemeljenje
doc.dr.sc. Ivana Sušanj Čuledoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof.dr.sc. Barbara Karleušadoc.dr.sc. Goran VolfHidrotehničke građevine
doc.dr.sc. Vedran Jagodnikdoc.dr.sc. Vedran JagodnikIspitivanja i opažanja u geotehnici
doc.dr.sc. Martina Vivoda Prodandoc.dr.sc. Martina Vivoda ProdanOjačanje tla i stijena
prof.dr.sc. Boris Podobnikdoc.dr.sc. Anamarija Perušić PribanićOperacijsko istraživanje i linearno programiranje

Smjer Hidrotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Barbara Karleušadoc.dr.sc. Goran VolfHidrotehničke građevine
prof.dr.sc. Barbara Karleušadoc.dr.sc. Goran VolfOdvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc.dr.sc. Elvis Žicdoc.dr.sc. Elvis ŽicVodoopskrba i kondicioniranje voda
izv.prof.dr.sc. Vanja Travašizv.prof.dr.sc. Vanja TravašEksperimentalna hidraulika
doc.dr.sc. Ivana Sušanj Čuledoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof.dr.sc. Barbara Karleušadoc.dr.sc. Bojana HorvatGospodarenje vodama
doc.dr.sc. Josip Rubinićdoc.dr.sc. Josip RubinićHidrosustavi u kršu
prof.dr.sc. Boris Podobnikdoc.dr.sc. Anamarija Perušić PribanićOperacijsko istraživanje i linearno programiranje

Smjer Konstrukcije

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulićizv.prof.dr.sc. Mladen BulićČelične konstrukcije
prof.dr.sc. Gordan Jelenićdoc.dr.sc. Nina Čeh,
Ivan Hlača, mag.ing.aedif.
Dinamika konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanovićizv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Tomislav Franković, mag.ing.aedif.
Drvene konstrukcije
prof.dr.sc. Gordan Jelenićprof.dr.sc. Gordan JelenićTeorija plošnih nosača
prof.dr.sc. Gordan Jelenićprof.dr.sc. Gordan JelenićVarijacijske metode
doc.dr.sc. Dragan Ribarićdoc.dr.sc. Dragan RibarićStabilnost konstrukcija
prof.dr.sc. Davor Grandićprof.dr.sc. Davor GrandićBetonske i zidane konstrukcije II
prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić,
prof.dr.sc. Davor Grandić
Tomislav Franković, mag.ing.aedif.Ispitivanje konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićdr.sc. Josip PeranićTemeljenje

Smjer Urbano inženjerstvo

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Ivana Sušanj Čuledoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleGospodarenje otpadom
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljašdoc.dr.sc. Sanja ŠurdonjaPromet u gradovima
Marko Franković, dipl.ing.arh.Marko Franković, dipl.ing.arh.Prostorno planiranje
prof.dr.sc. Barbara Karleušadoc.dr.sc. Bojana HorvatGospodarenje vodama
prof.dr.sc. Barbara Karleušadoc.dr.sc. Goran VolfOdvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
doc.dr.sc. Sanja Šurdonjadoc.dr.sc. Sanja ŠurdonjaProjektiranje cesta
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-TibljašIvana Pranjić, mag.ing.aedif.Prometna tehnika
doc.dr.sc. Sanja Šurdonjadoc.dr.sc. Sanja ŠurdonjaSigurnost prometa
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićdr.sc. Josip PeranićTemeljenje
doc.dr.sc. Elvis Žicdoc.dr.sc. Elvis ŽicVodoopskrba i kondicioniranje voda
prof.dr.sc. Boris Podobnikdoc.dr.sc. Anamarija Perušić PribanićOperacijsko istraživanje i linearno programiranje

Zimski semestar

Smjer Geotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićdr.sc. Josdip PeranićGeotehničke konstrukcije
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdr.sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof.dr.sc. Željko Arbanas,
dr.sc. Petra Jagodnik
Sara Pajalić, mag.ing.aedif.,
dr.sc. Petra Jagodnik
Stabilnost kosina
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević,
dr.sc. Petra Jagodnik
dr.sc. Petra JagodnikGeohazardi
dr.sc. Mirko Grošićdr.sc. Josip PeranićGeotehnika prometnih građevina
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
prof.dr.sc. Davor Grandićdoc.dr.sc. Paulo ŠćulacPotresno inženjerstvo

Smjer Hidrotehnika

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Nevenka Ožanićdoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleInženjerska hidrologija
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
prof.dr.sc. Nevenka Ožanićdoc.dr.sc. Bojana HorvatRegulacije i melioracije
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević,
dr.sc. Petra Jagodnik
dr.sc. Petra JagodnikGeohazardi
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdr.sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof.dr.sc. Željko Arbanas,
dr.sc. Petra Jagodnik
Sara Pajalić, mag.img.aedif.,
dr.sc. Petra Jagodnik
Stabilnost kosina

Smjer Konstrukcije

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandićdoc.dr.sc. Paulo ŠćulacMasivni mostovi
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulićizv.prof.dr.sc. Mladen BulićOsnove spregnutih konstrukcija
doc.dr.sc. Željko Smolčićdoc.dr.sc. Željko SmolčićPrednapete betonske konstrukcije
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Nebojša Buljan, dipl.ing.građ.,
doc.dr.sc. Paulina Krolo
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Nebojša Buljan, dipl.ing.građ.,
doc.dr.sc. Paulina Krolo
Lagane konstrukcije
prof.dr.sc. Davor Grandićdoc.dr.sc. Paulo ŠćulacPotresno inženjerstvo
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulićizv.prof.dr.sc. Mladen BulićPouzdanost građevinskih konstrukcija
doc.dr.sc. Paulo Šćulacdoc.dr.sc. Paulo ŠćulacPredgotovljene betonske konstrukcije
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićdr.sc. Josip PeranićGeotehničke konstrukcije
prof.dr.sc. Ivica Kožarprof.dr.sc. Ivica KožarMetoda konačnih elemenata

Smjer Urbano inženjerstvo

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Bojana Horvatdoc.dr.sc. Bojana HorvatGIS u planiranju komunalne infrastrukture
izv.prof.dr.sc. Nana PalinićIgor Golčić, dipl.ing.arh.
Ana Brusić Batistić, mag.ing.arh.
Javne zgrade i prostori
doc.dr.sc. Josip Rubinićdoc.dr.sc. Nino KrvavicaUrbani vodni sustavi
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević,
dr.sc. Petra Jagodnik
dr.sc. Petra JagodnikGeohazardi
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićdr.sc. Josip PeranićGeotehničke konstrukcije
prof.dr.sc. Nevenka Ožanićdoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleInženjerska hidrologija
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićInženjerstvo obalnih građevina
Marijana Cuculić, d.i.građ.Marijana Cuculič, d.i.građ.Održavanje i sanacija cesta
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančevićdr.sc. Josip PeranićPodzemne građevine i tuneli
prof.dr.sc. Nevenka Ožanićdoc.dr.sc. Bojana HorvatRegulacije i melioracije
Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.Ivana Pranjić, mag.ing.aedif.Savitljive kolničke konstrukcije

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Boris Podobnikdoc.dr.sc. Anamarija Perušić PribanićOdabrana poglavlja matematičke analize
doc.dr.sc. Teo Mudrićdoc.dr.sc. Teo MudrićOsnove dinamike
doc.dr.sc. Igor Ružidoc.dr.sc. Igor RužićOdabrana poglavlja hidrotehnike 1
izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančevićizv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić JovančevićOdabrana poglavlja mehanike tla i stijena
prof.dr.sc. Gordan Jelenićprof.dr.sc. Gordan JelenićOtpornost materijala

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv.prof.dr.sc. Dragan Ribarićizv.prof.dr.sc. Dragan RibarićGrađevinska statika
doc.dr.sc. Nina Čehdoc.dr.sc. Nina ČehOsnove linijskih konstrukcija
izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš izv.prof.dr.sc. Vanja TravašOdabrana poglavlja hidrotehnike 2
doc.dr.sc. Paulina Krolodoc.dr.sc. Paulina KroloOsnove čeličnih konstrukcija
doc.dr.sc. Vedran Jagodnikdoc.dr.sc. Vedran JagodnikOsnove geotehničkih konstrukcija
Skip to content