Zavodi

Zavodi su osnovne ustrojbene jedinice fakulteta određene na temelju povezanosti i srodnosti znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada. U svom sastavu mogu imati katedre i laboratorije.

Na Fakultetu su ustrojeni sljedeći zavodi: 

  • Zavod za hidrotehniku i geotehniku
  • Zavod za matematiku i druge predmete
  • Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku
  • Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu
  • Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija
Skip to content