Javna nabava

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci kao javni naručitelj u smislu članka 6. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16. – u daljnjem tekstu: Zakon) obveznik je primjene Zakona u svim nabavama robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn.

Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Fakulteta.

Temeljem odluke dekana, KLASA: 003-09/21-01/43  URBROJ: 2170-57-02-00-21-1od 01. listopada 2021. godine ovlašteni predstavnici Fakulteta za provođenje postupaka javne nabave su:

  1. doc. dr. sc., Elvis Žic, elvis.zic@uniri.hr
  2. Tanja Malec, dipl. iur., certificirani predstavnik, tanja.malec@gradri.uniri.hr
  3. Nataša Ilić-Huserik, dipl. oec., nilic@gradri.uniri.hr
  4. Snježana Čop, spec.publ. admin., snjezana.cop@uniri.hr

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Dokumenti

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE (objavljeno 19.9.2019)

Skip to content