Sveučilišni prijediplomski studij

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.
Izbor pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature.

  • sveučilišni prvostupnik građevinarstva / sveučilišna prvostupnica građevinarstva (univ. bacc. aedif.)

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija student stječe osnovne kompetencije za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju građevina te temeljna znanja koja mu omogućavaju praćenje diplomskih i kasniji nastavak poslijediplomskih studija građevinarstva i srodnih područja, te različite programe cjeloživotnog obrazovanja.

Student tijekom studija razvija sposobnost informiranja i komuniciranja o problemima i rješenjima vezanim za građevinsku struku zainteresiranim stručnjacima i javnosti. Sposoban je, na osnovi analize, procijeniti određena pitanja građevinske struke sa gledišta struke kao i sa gledišta šire društvene koristi, npr. zaštite okoliša.
Osposobljen je za statičke proračune u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju hidrotehničkih i prometnih sustava i građevina. Osposobljen je za suradnju na vođenju projektiranja i dimenzioniranja jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, organizaciju građenja i nadzor nad izgradnjom jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom preddiplomskog sveučilišnoga studija dovoljna su za praćenje diplomskoga sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje istih ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Usvojena temeljna znanja studentu omogućavaju praćenje diplomskih programa drugih tehničkih studija. Predviđeno trajanje sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva iznosi tri akademske godine, a završetkom studija student stječe minimalno 180 ECTS bodova.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 
(izvodi se od ak.god. 2018./2019.):
HREN
ISHODI UČENJAHR 
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2017./2018. do 2018./2019. HREN
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018. HREN
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HREN
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HREN
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HREN
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010. HREN
od ak.god. 2005./2006. do 2007./2008.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić Informatika u inženjerstvu
Maura Jurić,dipl.ing.građ.Maura Jurić, dipl. ing. građ.Konstruktivna geometrija
mr.sc. Ines Radošević Medvidovićmr. sc. Ines Radošević MedvidovićLinearna algebra
doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanićdoc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić Matematička analiza I
doc.dr.sc. Nina Čehdoc. dr. sc. Nina Čeh
dr. sc. Marin Grbac, mag. ing. aedif.
Mehanika I
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Boris PodobnikVelimir Labinac, mag. phys.Fizika
Andrej Marinović, dipl. ing. geod.Zvezdana Veršić Žunić, dipl. ing. građ.Geodezija
izv. prof. dr. sc. Iva Mrak dr. sc. Denis Ambruš, dipl.ing.arh. Građevinske konstrukcije
doc. dr. sc. Nina Čeh doc. dr. sc. Nina Čeh
doc. dr. sc. Teo Mudrić
Mehanika II
doc. dr. sc. Leo Škec
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj
doc. dr. sc. Leo Škec
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj
Otpornost materijala I
Saša Čohar Mančić, v. pred.Saša Čohar Mančić, v. pred.Engleski jezik
Saša Čohar Mančić, v. pred. Saša Čohar Mančić, v. pred. Njemački jezik
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura
izv. prof. dr. sc. Neira Torić MalićMirna Klobučar, mag. ing. aedif.Računalni programi
prof. dr. sc. Ivica Kožarprof. dr. sc. Ivica KožarUvod u programiranje

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Teo Mudrićdoc. dr. sc. Teo MudrićGrađevinska statika I
prof. dr. sc. Nevenka Ožanićdoc. dr. sc. Ivana Sušanj ČuleHidrologija
prof. dr. sc. Boris Podobnik mr. sc. Ines Radošević Medvidović
Ana Šumberac, mag. math.
Matematička analiza II
doc. dr. sc. Sara Grbčić Erdelj doc. dr. sc. Sara Grbčić ErdeljOtpornost materijala II
doc. dr. sc. Petra Jagodnik doc. dr. sc. Petra Jagodnik Primijenjena geologija
doc. dr. sc. Natalija BedeStruktura i svojstva materijala
Saša Čohar Mančić, v. pred. Saša Čohar Mančić, v. pred.Konstrukcija i nadgradnja engleskog jezika

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš
Marijana Cuculić, dipl. ing. građ.
Marijana Cuculić, dipl. ing. građ.
Mirna Klobučar, mag. ing. aedif.
Ceste
izv. prof dr. sc. Dragan Ribarićizv. prof. dr. sc. Dragan RibarićGrađevinska statika II
prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
doc. dr. sc. Elvis Žic
doc.dr.sc. Elvis ŽicHidromehanika
doc. dr. sc. Natalija Bededoc. dr. sc. Natalija BedeInženjerski materijali
prof. dr. sc. Željko Arbanas
doc. dr. sc. Josip Peranić
doc. dr. sc. Josip PeranićMehanika tla i stijena
Bojan Bilić, dipl.ing.arh.dr. sc. Denis Ambruš, dipl.ing.arh.Osnove prostornog planiranja
prof. dr. sc. Adriana Bjelanović,
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
prof. dr. sc. Adriana Bjelanović,
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
Uvod u projektiranje građevinskih konstrukcija

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Željko Arbanas
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan
doc. dr. sc. Martina Vivoda ProdanGeotehničko inženjerstvo
prof. dr. sc. Davor GrandićJosipa Mihaljević, mag. ing. aedif.Osnove betonskih konstrukcija
doc. dr. sc. Paulina Krolodoc. dr. sc. Paulina KroloOsnove čeličnih konstrukcija
prof. dr. sc. Barbara Karleušaprof. dr. sc. Barbara KarleušaOsnove hidrotehnike
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdr. sc. Martina Šopić, mag. ing. aedif.Organizacija i tehnologija građenja
prof. dr. sc. Ivica Kožarprof. dr. sc. Ivica KožarOsnove fizike zgrade
izv. prof. dr. sc. Leo Matešić prof. dr. sc. Leo Matešić Zaštita okoliša

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdr. sc. Ksenija Tijanić Štrok, mag. ing. aedif.Ekonomika građenja
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdr. sc. Ksenija Tijanić Štrok, mag. ing. aedif.Terenski rad
  Završni rad
prof. dr. sc. Diana Car-Pušić
doc. dr. sc. Ivan Marović
Građevinska regulativa
doc. dr. sc. Vedran Jagodnikdoc. dr. sc. Vedran JagodnikEksperimentalna mehanika tla
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka TibljašIvana Ban, mag. ing. aedif.,Gradske ceste i čvorišta
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Mostovi
izv. prof. dr. sc. Adriana BjelanovićMatijsa Šešek, mag. ing. eadif.Osnove drvenih konstrukcija
doc. dr. sc. Nino Krvavica doc. dr. sc. Nino Krvavica Osnove obalnog inženjerstva
prof. dr. sc. Vanja Travaš prof. dr. sc. Vanja Travaš Vodni resursi i sustavi
doc. dr. sc. Sanja Šurdonjadoc. dr. sc. Sanja ŠurdonjaŽeljeznice
Skip to content