Preddiplomski sveučilišni studij

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.
Izbor pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature.

  • sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva / sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstva

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija student stječe osnovne kompetencije za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju građevina te temeljna znanja koja mu omogućavaju praćenje diplomskih i kasniji nastavak poslijediplomskih studija građevinarstva i srodnih područja, te različite programe cjeloživotnog obrazovanja.

Student tijekom studija razvija sposobnost informiranja i komuniciranja o problemima i rješenjima vezanim za građevinsku struku zainteresiranim stručnjacima i javnosti. Sposoban je, na osnovi analize, procijeniti određena pitanja građevinske struke sa gledišta struke kao i sa gledišta šire društvene koristi, npr. zaštite okoliša.
Osposobljen je za statičke proračune u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju hidrotehničkih i prometnih sustava i građevina. Osposobljen je za suradnju na vođenju projektiranja i dimenzioniranja jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, organizaciju građenja i nadzor nad izgradnjom jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom preddiplomskog sveučilišnoga studija dovoljna su za praćenje diplomskoga sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje istih ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Usvojena temeljna znanja studentu omogućavaju praćenje diplomskih programa drugih tehničkih studija. Predviđeno trajanje sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva iznosi tri akademske godine, a završetkom studija student stječe minimalno 180 ECTS bodova.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 
(izvodi se od ak.god. 2018./2019.):
HREN
ISHODI UČENJAHR 
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2017./2018. do 2018./2019. HREN
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018. HREN
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HREN
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HREN
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HREN
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010. HREN
od ak.god. 2005./2006. do 2007./2008.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.
TJEDAN 1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA
1. tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
2. tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
NEPARNI tjedan 1.god. 2.god. 3.god.
PARNI tjedan 1.god. 2.god. 3.god.

Napomena: kod 3. godine se raspored za 1. i 2. tjedan ne razlikuje od ostalih neparnih i parnih tjedana.

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Neira Torić Malićdoc.dr.sc. Anamarija Perušić PribanićInformatika u inženjerstvu
Maura Jurić,dipl.ing.građ.Maura Jurić, dipl.ing.građ.Konstruktivna geometrija
mr.sc. Ines Radošević Medvidovićmr.sc. Ines Radošević,
dr.sc. Nina Mostarac
Linearna algebra
prof.dr.sc. Svjetlan Feretićmr.sc. Ines Radošević Medvidović,
Matteo Mravić,
Ana Šumberac
Matematička analiza I
doc.dr.sc. Edita Papa Dukićdoc.dr.sc. Edita Papa DukićMehanika I
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Boris Podobnikdoc.dr.sc. Iva ŠarićFizika
Andrej Marinović, dipl.ing.geod.Zvezdana Veršić Žunić, dipl.ing.građ.Geodezija
izv.prof.dr.sc. Nana Palinićdr.sc. Denis Ambruš
Ana Brusić Batistić, mag.ing.arh. 
Građevinske konstrukcije
doc.dr.sc. Nina Čehdoc.dr.sc. Nina ČehMehanika II
doc.dr.sc. Leo Škecdoc.dr.sc. Leo ŠkecOtpornost materijala I
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Engleski jezik
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Njemački jezik
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura
doc.dr.sc. Neira Torić MalićMirna Klobučar, mag.ing.aedif.Računalni programi
prof.dr.sc. Ivica Kožarprof.dr.sc. Ivica KožarUvod u programiranje

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Teo Mudrićdoc.dr.sc. Teo MudrićGrađevinska statika I
prof.dr.sc. Nevenka Ožanićdoc.dr.sc. Ivana Sušanj ČuleHidrologija
prof.dr.sc. Boris Podobnikdoc.dr.sc. Anamarija Perušić PribanićMatematička analiza II
prof.dr.sc. Gordan Jelenićprof.dr.sc. Gordan JelenićOtpornost materijala II
dr.sc. Petra Jagodnikdr.sc. Petra JagodnikPrimijenjena geologija
doc.dr.sc. Natalija BedeStruktura i svojstva materijala
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Konstrukcija i nadgradnja engleskog jezika
izv.prof.dr.sc. Nana Palinićizv.prof.dr.sc. Nana PalinićPovijest konstrukcija

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka Tibljaš,
Marijana Cuculić, d.i.građ.
Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.
Mirna Klobučar, mag.ing.aedif.
Ceste
izv.prof.dr.sc. Dragan Ribarićizv.prof.dr.sc. Dragan Ribarić
doc.dr.sc. Nina Čeh
Građevinska statika II
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić,
doc.dr.sc. Elvis Žic
doc.dr.sc. Elvis ŽicHidromehanika
doc.dr.sc. Natalija Bededoc.dr.sc. Natalija BedeInženjerski materijali
prof.dr.sc. Željko Arbanasdr.sc. Josip PeranićMehanika tla i stijena
Bojan Bilić, dipl.ing.arh.Jana Puž, dipl.ing.arh.Osnove prostornog planiranja
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
doc.dr.sc. Željko Smolčić
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
doc.dr.sc. Željko Smolčić,
Tomislav Franković, mag.ing.aedif.
Uvod u projektiranje građevinskih konstrukcija

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Željko Arbanasdoc.dr.sc. Veran Jagodinik,
Sara Pajalić, mag.ing.aedif.
Geotehničko inženjerstvo
prof.dr.sc. Davor GrandićJug Drobac, mag.ing.aedif.Osnove betonskih konstrukcija
doc.dr.sc. Paulina Krolodoc.dr.sc. Paulina KroloOsnove čeličnih konstrukcija
prof.dr.sc. Barbara Karleušaprof.dr.sc. Barbara KarleušaOsnove hidrotehnike
prof.dr.sc. Diana Car-PušićMartina Šopić, mag.ing.aedif.Organizacija i tehnologija građenja
prof.dr.sc. Ivica Kožarprof.dr.sc. Ivica KožarOsnove fizike zgrade
dr.sc. Petra Jagodnikdr.sc. Petra JagodnikZaštita okoliša

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Diana Car-PušićKsenija Tijanić Štrok, mag.ing.aedif.Ekonomika građenja
prof.dr.sc. Diana Car-PušićKsenija Tijanić Štrok, mag.ing.aedif.Terenski rad
  Završni rad
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić,
doc.dr.sc. Ivan Marović
Građevinska regulativa
izv.prof.dr.sc. Nana PalinićProjektiranje zgrada
doc.dr.sc. Vedran Jagodnikdoc.dr.sc. Vedran JagodnikEksperimentalna mehanika tla
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka TibljašIvana Pranjić, mag.ing.aedif.,
Mirna Klobučar, mag.ing.aedif.
Gradske ceste i čvorišta
prof.dr.sc. Ivana Štimac GrandićJug Drobac, mag.ing.aedif.Mostovi
izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanovićizv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović,
Tomislav Franković, mag.ing.aedif.
Osnove drvenih konstrukcija
doc.dr.sc. Nino Krvavicadoc.dr.sc. Nino KrvavicaOsnove obalnog inženjerstva
doc.dr.sc. Josip Rubinićdoc.dr.sc. Josip Rubinić,
Maja Radišić, mag.ing.aedif.
Vodni resursi i sustavi
doc.dr.sc. Sanja Šurdonjadoc.dr.sc. Sanja ŠurdonjaŽeljeznice
Skip to content