Usluge

Posudba

Knjižničnu građu mogu posuđivati studenti, nastavnici i zaposlenici Fakulteta. Ostali korisnici mogu koristiti građu iz knjižničnog fonda unutar čitaonice Knjižnice. 

Knjižnična građa se posuđuje prema pravilima posudbe.

Potvrdu o vraćenoj građi i podmirenim obvezama zatražite putem obrasca ili na knjiznica@gradri.uniri.hr uz navođenje punog imena i prezimena, JMBAG-a i svrhe izdavanja potvrde (završni rad / diplomski rad / doktorska disertacija / ispis s Fakulteta).

Korištenje čitaonice

Čitaonica raspolaže s 30 sjedećih mjesta i 4 korisnička računala. 

Čitaonca je namijenjena za individualni rad i za korištenje literature koja se ne može iznositi iz knjižnice, kao i za rad onih korisnika koji nemaju pravo posudbe izvan prostora Knjižnice.

Prije korištenja čitaonice korisnici su se dužni javiti osoblju Knjižnice. Korisnici knjižnične građe u čitaonici dužni su, nakon korištenja, svu korištenu građu vratiti osoblju Knjižnice.

Korisnici ne smiju ometati druge korisnike i dužni su poštovani kućni red Knjižnice. 

Fotokopiranje građe

Korisnici mogu kopirati do 10 stranica iz knjiga ili 1 članak iz časopisa. Za uslugu fotokopiranja potrebno je javiti se osoblju Knjižnice.

Nabava knjižnične građe

Zaposlenici Fakulteta mogu naručiti nabavu nove knjižnične građe. Za to je potrebno ispuniti obrazac za nabavu knjižnične građe i ispunjenog ga predati knjižničnom osoblju ili poslati na knjiznica@gradri.uniri.hr.  

Ostali korisnici mogu predložiti nabavu ispunjavanjem prijedloga za nabavu knjižnične građe na stranicama NuK-a.

Bibliometrijske potvrde

Knjižnica pruža usluge izrade bibliometrijskih potvrda o zastupljenosti (indeksiranosti) i citiranosti radova u bazama podataka, kao i ostalih pokazatelja o znanstvenim časopisima, u svrhu izbora u zvanja ili u druge svrhe.

Izdavanje potvrde može se zatražiti od osoblja Knjižnice ili na mail knjiznica@gradri.uniri.hr

Radionice i priručnici

Knjižnica nudi zainteresiranim studentima i nastavnom osoblju Fakulteta mogućnost edukacije za efikasno pretraživanje mrežnih izvora informacije putem radionica. Polaznici radionica steći će uvid dostupne relevantne mrežne izvore informacija iz područja tehničkih znanosti. Polaznici će se upoznati i s alatima, tehnikama i strategijama informacijskog pretraživanja.

Područja koja se obrađuju na radionicama:

  • Pretraživanje kataloga knjižnica Fakulteta i Sveučilišta (CROLIST + Discovery service)
  • Pretraživanje baza podataka dostupnih putem Sveučilišta u Rijeci i Centra za Online baze podataka
  • Pretraživanje najvažnijih hrvatskih mrežnih izvora znanstvenih informacija (HRČAK, ARA, CROSBI…)
  • Pretraživanje izvora informacija u slobodnom pristupu (DOAJ, arXiv, Google Scholar…)
  • Evaluacija mrežnih izvora informacija
  • Ostale teme prema dogovoru s knjižničnim osobljem

Radionice će se održavati u terminima prema dogovoru s prijavljenim polaznicima. Za sudjelovanje na radionicama možete se prijaviti kod osoblja Knjižnice ili na mail knjiznica@gradri.uniri.hr.

Međuknjižnična posudba

Knjižnica za svoje korisnike posreduje pri korištenju usluge RapidILL Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. RapidILL usluga omogućuje dostavu digitalnih dokumenata (članaka i poglavlja iz knjiga) iz preko 500 svjetskih sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica. Usluga je besplatna do 2025. godine.

Knjižnica pruža i uslugu međuknjižnične posudbe tiskanih knjiga i časopisa djelatnicima i studentima Fakulteta. Korisnici pri tome sami snose troškove dostave knjiga i/ili časopisa.

Međuknjižnična posudba može se zatražiti od djelatnika Knjižnice ili na mail knjiznica@gradri.uniri.hr.

Norme

Knjižnica održava popis normi na Fakultetu. Mole se svi zaposlenici koji nabavljaju norme za svoje zavode, katedre ili laboratorije, da o tome obavijeste knjižnično osoblje.

Skip to content