Infrastrukturni projekti

Jedan od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova Europske unije u Hrvatskoj je projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK). Kroz projekt je nabavljena nova, modernizirana i nadopunjena postojeća istraživačka infrastruktura za slijedeće centre na Sveučilištu u Rijeci: Centar za visokopropusne tehnologije, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje i laboratorije Građevinskog fakulteta (Hidrotehnički laboratorij, Geotehnički Laboratorij, Laboratorij za prometnice, Laboratorij za materijale i Laboratorij za konstrukcije).

Provedba projekta započela je 19. travnja 2014., a projekt je završio 18. prosinca 2015. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 180.182.048,91 kuna od čega doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 153.154.741,57 kuna (85%), a nacionalni doprinos iznosi 27.027.307,34 kuna (15%).

Nositelj Projekta je Sveučilište u Rijeci, koje je kao središnja obrazovna i istraživačka ustanova u Primorsko-goranskoj županiji, ovim projektom unaprijedilo istraživačku infrastrukturu centara i laboratorija koji djeluju na Sveučilišnom kampusu. Projekt je rezultat nastojanja  Sveučilišta u Rijeci za aktivnim sudjelovanjem u zajednici koja ga okružuje, omogućujući pritom istraživanja koja će biti uključena u gospodarski sektor i trenutno okruženje na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini ulažući pritom u istraivačku opremu i prilagodbu prostora za prihvat navedene opreme. Upravo lokacija na trsatskom Sveučilišnom kampusu je središnja točka akademskoga života mnogobrojnih studenata i znanstvenika-istraživača Sveučilišta u Rijeci u kojem će biti izgrađen znanstveni i društveni mikrookoliš koji će potaknuti interdisciplinarnost u znanstvenom radu i studijskim programima.

Nabava opreme osigurala je implementaciju novih metodologija i tehnologija u inter- i multidisciplinarnim područjima znanosti i istraživanja s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta. Navedene aktivnosti omogućile su postizanje izvrsnosti u razvoju, inovacijama i istraživanju u Republici Hrvatskoj te smanjile regionalne nejednakosti u razini znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture. 

Oprema nabavljena u okviru projekta namijenjena je u prvom redu znanstvenom istraživanju, no planirana je i njena primjena u projektima s industrijskim partnerima i javnim sektorom. Oprema je omogućila povećanje broja sveučilišnih projekata temeljenih na znanju, visokokvalitetna istraživanja i kolaborativne projekte s industrijom te je poboljšala regionalnu konkurentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća. Cilj je povećanje broja znansvenoistraživačkih projekata, radnih mjesta u srednje visokoj i visokotehnološkoj proizvodnji te transfera tehnologije s privatnim sektorom namijenjenih daljnjoj komercijalizaciji. Kroz prisutnost na tržištu projekt je dobio održivu komponentu.

Opremu nabavljenu u sklopu projekta RISK možete pogledati u katalogu.

Skip to content