Poslijediplomski sveučilišni studij

Prijava za upis na Studij provodi se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće. Uvjeti za upis na studij, dokumentacija potrebna za prijavu na studij, te način odabira pristupnika za upis definirani su Pravilnikom.

Za prijavu na Studij preduvjet je završeni sveučilišni diplomski studij na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus na nekom od građevinskih fakulteta ili završen drugi sveučilišni diplomski studij ukoliko je u nastavnom programu toga studija udio stečenih kompetencija iz polja drugih temeljnih tehničkih znanosti ekvivalentan tome udjelu na studiju građevinarstva, što na temelju dodatka diplomi utvrđuje Odbor za doktorski studij i povjerenstva i odbori fakulteta nadležni za poslijediplomski studij i akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija.

Na Studij se mogu prijaviti i kandidati sa završenim diplomskim studijem iz drugih polja znanstvenog područja tehničkih znanosti, kao i iz znanstvenog područja prirodnih znanosti. Obzirom na stečene kompetencije, takvim studentima Odbor za doktorski studij može propisati obvezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja relevantnih predmeta s diplomskog studija građevinarstva na Fakultetu. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi.

Ukoliko se može ustanoviti da su kandidati za upis stekli dodatna znanja temeljem objavljenih znanstvenoistraživačkih radova ili pohađanjem i polaganjem ispita u sklopu poslijediplomskog magistarskog studija započetog prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine i upišu se na Studij, može ih se osloboditi pohađanja nastave i polaganja ispita predmeta prvog i/ili drugog semestra. Točan broj ECTS bodova, koji se kandidatu priznaju kao ekvivalent stečenom znanju, usvaja Fakultetsko vijeće za svakog kandidata ponaosob. Troškovi studija umanjuju se razmjerno umanjenju ECTS bodova priznatih predmeta.

Rang lista kandidata za upis poslijediplomskog studija u ak. god. 2021./22.

 • doktor tehničkih znanosti

Studij završava uspješno položenim ispitima, zadovoljenim svim drugim obvezama Studija te uspješnom izradom i javnom obranom doktorskog rada pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova.
 
Završetkom studija student postaje doktorom/doktoricom tehničkih znanosti i stječe sljedeće kompetencije:

 • provođenje istraživačkog rada primjenom znanstvene metodologije
 • provođenje istraživačkog rada u duhu opće prihvaćene istraživačke etike
 • samostalan napredan znanstvenoistraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektiranju sustava u određenim znanstvenim granama
 • sposobnost i znanje za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način, posebno u kontekstu međuodnosa graditeljskih zahvata, sustava i njihova okruženja
 • provođenje kritičke analize, ocjene i sinteze novih i kompleksnih koncepata
 • primjena rezultata u kontekstu različitom od onoga u kojem su dobiveni
 • razvoj novih metodoloških postupaka
 • kritička procjena vlastitoga istraživačkog rada i istraživačkog rada drugih
 • sposobnost prezentiranja vlastitog rada
 • prijenos znanja na pedagoški način
 • vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanim uz informacije, ideje, izazove, moguća rješenja)
 • vođenje istraživačkih aktivnosti
 • daljnji samostalan razvoj i unapređenje u domeni istraživanja, planiranja, projektiranja, izvođenja te upravljanja najsloženijim graditeljskim zahvatima i uz njih vezanim sustavima
 • promicanje tehnološkog napretka u društvu baziranom na znanju
 • samostalno djelovanje unutar akademske zajednice

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA NA STUDIJU

Životopis nastavnikaZnanstveno područjeKontakt e-mail
Professor Željko ArbanasGeotechnicszeljko.arbanas@uniri.hr
Associate professor Adriana BjelanovićStructuresadriana.bjelanovic@gradri.uniri.hr
Associate professor Mladen BulićStructuresmladen.bulic@gradri.uniri.hr
Associate professor Bojan CrnkovićProbability and statisticsbojan.crnkovic@uniri.hr
Assistant professor Nina ČehEngineering Mechanicsnina.ceh@gradri.uniri.hr
Professor Aleksandra Deluka-TibljašTransportation engineeringaleksandra.deluka@gradri.uniri.hr
Associate professor Sanja Dugonjić JovančevićGeotechnicssanja.dugonjic@gradri.uniri.hr
Professor Davor GrandićStructuresdavor.grandic@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Bojana HorvatHydrotechnicsbojana.horvat@gradri.uniri.hr
Professor Suzana Ilić* Hydrotechnicss.ilic@lancaster.ac.uk
Assistant professor Vedran JagodnikGeotechnicsvedran.jagodnik@gradri.uniri.hr
Professor Gordan JelenićEngineering Mechanicsgordan.jelenic@gradri.uniri.hr
Professor Barbara KarleušaHydrotechnicsbarbara.karleusa@gradri.uniri.hr
Professor Vedrana Kozulić *Engineering Mechanicsvedrana.kozulic@gradst.hr
Professor  Ivica KožarEngineering Mechanicsivica.kozar@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Paulina KroloStructurespaulina.krolo@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Nino KrvavicaHydrotechnicsnino.krvavica@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Ivan MarovićProject managementivan.marovic@gradri.uniri.hr
Associate professor Leo MatešićGeotechnicsleomat@uniri.hr
Associate professor  Silvija MrakovčićMaterialssilvija.mrakovcic@gradri.uniri.h
Assistant professor Teo MudrićEngineering Mechanicsteo.mudric2@gradri.uniri.hr
Professor  Nevenka OžanićHydrotechnicsnozanic@uniri.hr
Professor Joško OžboltEngineering Mechanicsjosko.ozbolt@gradri.uniri.hr
Assistant professor Edita Papa DukićEngineering Mechanicsedita.papa@gradri.uniri.hr
Professor Boris PodobnikProbability and statisticsbpodobnik@gradri.uniri.hr
Professor Zoran Ren *Engineering Mechanicszoran.ren@um.si
Associate professor Dragan RibarićEngineering Mechanicsdragan.ribaric@gradri.uniri.hr
Assistant professor Josip RubinićHydrotechnicsjrubinic@gradri.uniri.hr
Assistant professor Igor RužićHydrotechnicsiruzic@gradri.uniri.hr
Assistant professor Željko SmolčićStructureszeljko.smolcic@gradri.uniri.hr
Professor emeritus Mate SršenTransportation engineeringmate.srsen@uniri.hr
Assistant professor  Ivana Sušanj ČuleHydrotechnicsivana.susanj2@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Paulo ŠćulacStructurespaulo.sculac@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Leo ŠkecEngineering Mechanicsleo.skec@gradri.uniri.hr
Professor Ivana Štimac GrandićStructuresistimac@gradri.uniri.hr
Assistant professor Sanja ŠurdonjaTransportation engineeringsanja.surdonja@gradri.uniri.hr
Associate professor Neira Torić MalićEngineering Mechanicsntoric@gradri.uniri.hr
Associate professor Vanja TravašHydrotechnicsvanja.travas@uniri.hr
Professor Goran Turk *Engineering Mechanicsgoran.turk@fgg.uni-lj.si
Assistant professor  Martina Vivoda ProdanGeotechnicsmartina.vivoda@gradri.uniri.hr
Assistant professor  Goran VolfHydrotechnicsgoran.volf@gradri.uniri.hr
Professor Emeritus Ivan VrkljanGeotechnicsivan.vrkljan@uniri.hr
Assistant professor Elvis ŽicHydrotechnicselvis.zic@gradri.uniri.hr

* vanjski suradnici

MENTORI 2021/22

 • izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, članica
 • prof. dr. sc. Željko Arbanas, član
 • izv. prof. dr. sc. Leo Škec, član
 • prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica
 • prof. dr. sc. Davor Grandić, član
 • Ivana Pranjić, mag. ing. aedif., članica

Skip to content