Ostali

Znanstvenoistraživački projekti u suradnji s drugim znanstvenim institucijama, javnim sektorom i gospodarstvom

Cilj projekta je povećati postojeće spoznaje o geološkim, hidrogeološkim, hidrološkim i geokemijskim obilježjima sliva i jezerskog sustava, modelirati fizičke i kemijske procese koji se događaju unutar jezerskog sustava i/ili na njega utječu te u konačnici uspostaviti plauzibilni hidrodinamički model cijelog sustava. Takav model omogućio bi prognoziranje utjecaja mogućih promjena na jezerski sustav i posljedično održivo korištenje i zaštitu tog jedinstvenog krškog fenomena. Rezultati projekta također bi mogli u budućnosti poslužiti i za izradu modela rasta sedrenih barijera.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Geotehnički fakultet  
Sveučilišta u Varaždinu.

Trajanje projekta 2016-2020

Projekt se bavi istraživanjem morfoloških promjena toka rijeke Korane unutar područja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Monitoring je uspostavljen pomoću trodimenzionalnih oblaka točaka generiranih iz niza fotografija, snimljenih bespilotnom letjelicom korištenjem Structure- from-Motion fotogrametrije. Snimljeno je više od 400 m morfološki složenog korita rijeke Korane, značajno promijenjenog zbog devastacije sedrenih barijera, odnosno prokapanja i njihova sniženja, čime su promijenjeni i uvjeti otjecanja.

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Ružić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Razdoblje provedbe projekta: 2016-2021
Iznos proračuna: 449.085,00HRK

Glavni očekivani znanstveni doprinos i cilj ovog istraživanja jest definiran i eksperimentalno provjeren pristup monitoringa ključnih parametara za procjenu pouzdanosti Sigurnosti i učinka toranjskih dizalica. Svrha monitoringa je rana detekcija potencijalnih uzroka nesreća vezanih za toranjske dizalice u njihovom aktivnom periodu na gradilištu. Detektirani uzroci će se u analizi izraziti kao funkcija gustoće njihovih pojava u vremenu, tj. radnom vijeku toranjskih dizalica i njihovom aktivnom vijeku.

Voditelj projekta: Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku 
Partneri na projektu: Fakultet građevinarstva, prometnog inženjerstva i arhitekture u Mariboru,
Građevinski fakultet u Rijeci (izv. prof. dr. sc. Ivan Marović), Građevinski fakultet u Zagrebu, 4D monitoring
d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 2019-2021
Iznos proračuna: 40.000,00 HRK

Glavna svrha projekta je provedba eksperimentalnog i numeričkog ispitivanja nosivosti anker-šina u betonskim elementima koji se betoniraju u limenim oplatama koje istovremeno služe i kao nosivi element, te formuliranje prijedloga pravila dimenzioniranja. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zasnivanje suradnje Fakulteta i renomirane svjetske tvrtke sa sjedištem u Liechtensteinu, koja je jedan od vodećih proizvođača sustava za pričvršćivanje, ali i mnogih drugih građevinskih alata, daje projektu komponentu utjecaja na regionalni razvoj. Kako se sidreni kanali (“Anker-Schiene”) sve više koriste za oslanjanje fasadnih elemenata, posebice u SAD-u i Europi, preciznije dimenzioniranje može dovesti do značajnih ušteda, ali i smanjuje mogućnost neočekivanog otkazivanja elemenata, što bi bio direktan utjecaj na gospodarstvo.

Voditelj projekta: Građevinski i arhitektonski fakultet u Rijeci (prof.dr.sc. Ivica Kožar)
Partneri na projektu: tvrtka Hilti
Suradnici: Anton Bogdanić

Razdoblje provedbe projekta: 2017-2021
Iznos proračuna: 166.666,66 HRK

Skip to content