Vrednovanja

Građevinski fakultet u Rijeci vrednovan je kroz sljedeće postupke:

  • Reakreditacija Građevinskog fakulteta u Rijeci 2012. i 2018. godine
  • Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete 2014. i 2018. godine
  • Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj 2014. godine
  • Suradničko vrednovanje poučavanja usmjerenog na studente (PASCL) 2016. godine
  • Reakreditacija Poslijediplomskog sveučilišnog studija 2016. godine
Skip to content