Uprava

Dekan:

izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić

Prodekani:

  • za nastavu i studente: izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić
  • za znanost: izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
  • za osiguravanje kvalitete i razvoj: izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić
  • za poslovanje: doc. dr. sc. Elvis Žic
  • za projekte i suradnju: izv. prof. dr. sc. Nino Krvavica

Tajnica fakulteta:

Tanja Malec, dipl. iur.

Ured Dekana:

Voditeljica:Snježana Čop,  spec. publ. admin.
Telefon:++385 51 265 908
Fax: ++385 51 265 998
E-mail: ured-dekana@gradri.uniri.hr
Skip to content