Suradnja

Suradnja sa zajednicom i gospodarstvom jedan je od temeljnih zadataka Strategije Sveučilišta u Rijeci. Također, jednu od svojih zadaća prema Statutu, Fakultet obavlja upravo kroz transfer znanja, tj. kroz suradnju sa zajednicom i gospodarstvom.

Transfer znanja ostvaruje se kroz niz aktivnosti: 

  • izradu studija, planova, idejnih rješenja i ekspertiza,
  • projektiranje, revidiranje i kontrolu projekata,
  • poslove stručnog nadzora i konzaltinga kod gradnje objekata,
  • sudska vještačenja,
  • stručne poslove urbanističkog i prostornog planiranja,
  • laboratorijska, terenska i modelska ispitivanja,
  • ispitivanja konstrukcija i materijala,
  • geološka, hidrogeološka, inženjerskogeološka i geotehnička ispitivanja,
  • računalno modeliranje i simulacije,
  • stručne poslove zaštite okoliša ( izrada studije utjecaja na okoliš, poslovi izrade stručnih podloga i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša) i dr.

Pored značaja koje imaju realizirani prihodi od transfera znanja, od velike važnosti je i iskustvo koje kroz stručni rad stječu nastavnici Fakulteta, osobito mlađi djelatnici, znanstveni novaci i asistenti, koji ta svoja iskustva mogu prenijeti i studentima u okviru nastave na svojim kolegijima. Također, kroz suradnju s gospodarstvom realizira se i nastava na gradilištima u okviru kolegija Stručna praksa i Terenski rad. Od ak. god. 2009./ 2010. na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo dio studentskih diplomskih radova se izrađuje kroz suradnju Fakulteta i jedinice lokalne uprave ili gospodarskih subjekata.

Tijekom izrade diplomskog rada student boravi u instituciji ili tvrtki, rješavajući konkretan problem uz mentorstvo i nastavnika i stručnjaka. Na normativno-administrativnoj razini na snazi je 2007. godine usvojen Pravilnik o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti Fakulteta, a ustrojene su i administrativne procedure kao pomoć i podrška pri obavljanju stručnog rada. Suradnja se odvija i kroz gostujuća predavanja stručnjaka iz gospodarstva, organizirane stručne posjete gradilištima i laboratorijima, kroz program stručnog usavršavanja, te zajedničke stručne projekte.

Događanja

Odbor za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom

Skip to content