Suradnja

Suradnja sa zajednicom i gospodarstvom jedan je od temeljnih zadataka Strategije Sveučilišta u Rijeci. Također, jednu od svojih zadaća prema Statutu, Fakultet obavlja upravo kroz transfer znanja, tj. kroz suradnju sa zajednicom i gospodarstvom.

Transfer znanja ostvaruje se kroz niz aktivnosti: 

 • izradu studija, planova, idejnih rješenja i ekspertiza,
 • projektiranje, revidiranje i kontrolu projekata,
 • poslove stručnog nadzora i konzaltinga kod gradnje objekata,
 • sudska vještačenja,
 • stručne poslove urbanističkog i prostornog planiranja,
 • laboratorijska, terenska i modelska ispitivanja,
 • ispitivanja konstrukcija i materijala,
 • geološka, hidrogeološka, inženjerskogeološka i geotehnička ispitivanja,
 • računalno modeliranje i simulacije,
 • stručne poslove zaštite okoliša ( izrada studije utjecaja na okoliš, poslovi izrade stručnih podloga i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša) i dr.

Pored značaja koje imaju realizirani prihodi od transfera znanja, od velike važnosti je i iskustvo koje kroz stručni rad stječu nastavnici Fakulteta, osobito mlađi djelatnici, znanstveni novaci i asistenti, koji ta svoja iskustva mogu prenijeti i studentima u okviru nastave na svojim kolegijima. Također, kroz suradnju s gospodarstvom realizira se i nastava na gradilištima u okviru kolegija Stručna praksa i Terenski rad. Od ak. god. 2009./ 2010. na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo dio studentskih diplomskih radova se izrađuje kroz suradnju Fakulteta i jedinice lokalne uprave ili gospodarskih subjekata.

Tijekom izrade diplomskog rada student boravi u instituciji ili tvrtki, rješavajući konkretan problem uz mentorstvo i nastavnika i stručnjaka. Na normativno-administrativnoj razini na snazi je 2007. godine usvojen Pravilnik o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti Fakulteta, a ustrojene su i administrativne procedure kao pomoć i podrška pri obavljanju stručnog rada. Suradnja se odvija i kroz gostujuća predavanja stručnjaka iz gospodarstva, organizirane stručne posjete gradilištima i laboratorijima, kroz program stručnog usavršavanja, te zajedničke stručne projekte.

 • 24.03.2015. Predavanje pod naslovom Montažne armiranobetonske konstrukcije na primjeru GP Krka, Ivan Martinaš, dipl. ing. građ., GP Krk
 • 14.04.2015. Predavanje i posjet gradilištu studentskih paviljona čiji je izvođač tvrtka Lavčević iz Splita. Prisutni su obišli sve objekte u gradnji uz stručno vodstvo glavnog inženjera gradilišta.
 • 03.10.2016. Predavanje pod naslovom Primjena stakla kao novog konstrukcijskog materijala, Nebojša Buljan, dipl. ing. građ, RI ISA d.o.o., Rijeka
 • 13.10.2016. Predavanje pod naslovom Zaštita voda i zaštita od voda na prometnicama – primjeri prakse u Sloveniji, doc.dr.sc. Branka Trček, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor
 • 12.12.2016. Predavanje pod naslovom Konstrukcija i proračun Tower centra i Islamskog centra u Rijeci, dr.sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ., I.T.T. d.o.o., Rijeka
 • 15.03.2017. Prezentacija i radionica – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 26.04.2017. Predavanje pod naslovom Sanacija zidanih i armirano-betonskih konstrukcija koristeći Sika FRP sustav statičkih ojačanja, Dejan Šomoši, dipl. ing. građ., SIKA CROATIA d.o.o.
 • 23.05.2017. Prezentacija 8. generacije Startup inkubatora Rijeka.
 • 29.06.2017. Predavanje pod naslovom Concrete Canvas, Mark Griffiths, Concrete Canvas Ltd., Velika Britanija.
 • 04.10.2017. Predavanje pod naslovom Primjena stakla kao novog konstrukcijskog materijala, Nebojša Buljan, dipl. ing. građ, RI ISA d.o.o., Rijeka
 • 05.10.2017. Prezentacija Airium mineralna pjena, Lafarge Austria.
 • 23.11.2017. Seminar za ovlaštene inženjere i studente pod naslovom Provedba stručnog nadzora, vođenje građevinskog dnevnika, završno izvješće nadzornog inženjera te izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sve prema novoj građevinskoj regulativi, Hrvatska komora inženjera građevinarstva.
 • 07.12.2017. Prezentacija 9. generacije Startup inkubatora Rijeka
 • 15.12.2017. Radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 17.01.2018. Predavanje u sklopu kolegija Graditeljstvo u turizmu, Ljudevit Devide, dipl. ing. arh., F.E.A.Rh d.o.o., Zagreb
 • 06.02.2018. Online edukacija/webinar softvera Idea Statica specijaliziranog za dimenzioniranje konstrukcija, provjeru priključaka, poprečnih presjeka, greda i drugih detalja, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 08.03.2018. Prezentacija natječaja tvrtke Bina-Istra pod nazivom „Natječaj za inovativne ideje“, Bina-Istra d.o.o.
 • 16.05.2018. Predavanje pod naslovom Optički mjerni sustavi za mjerenje oblika, pomaka i deformacija, Nenad Drvar, TOPOMATIKA d.o.o.
 • 18.05.2018. Radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 01.10.2018. Predavanje pod naslovom Prezentacija geotehničkih projekata iz prakse, dr.sc. Mirko Grošić, dipl. ing. građ, GEOTECH d.o.o., Rijeka
 • 15.10.2018. Prezentacija 10. generacije Startup inkubatora Rijeka
 • 16.01.2019. Predavanje u sklopu kolegija Graditeljstvo u turizmu, Robert Dragogna, dipl. ing. arh., Studio 92 d.o.o., Labin
 • 08. i 09.03.2019. Dvodnevna BIM radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 28.03.2019. Radionica za studente – računalni programi SCIA Engineer i IDEA Statica, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 10.04.2019. Predavanja u sklopu Dana otvorenih vrata (GP Krk d.d., Holcim d.o.o., BINA Istra upravljanje i održavanje d.o.o., MF Arhitekti d.o.o., G.U.O. Vidmar d.o.o., MareCon d.o.o., Geotech d.o.o.)
 • 14.10.2019. Predavanje pod naslovom Sanacija armirano-betonskih konstrukcija, Dejan Šomoši, dipl. ing. građ., SIKA CROATIA d.o.o.
 • 29.10.2019. Net-UBIEP radionica o BIM-u, 3d art d.o.o., Rijeka
 • 05.11.2019. Predavanje o BIM-u, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 25., 26. i 27.02.2020. Trodnevna BIM radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • Doc. dr. sc. Elvis Žic, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član
 • Izv. prof. dr. sc. Igor Ružić, član
 • Ivana Mihelčić Smiljanić dipl. oec. , član – Goran Graditeljstvo d.o.o. Delnice
 • Dr. sc. Saša Mitrović, član – I.T.T. d.o.o. Rijeka
 • Dr. sc. Mirko Grošić, član – GEOTECH d.o.o. Rijeka
 • Nebojša Buljan, dipl. ing. građ., član, RI-ISA d.o.o. Rijeka

Skip to content