Suradnja

Suradnja sa zajednicom i gospodarstvom jedan je od temeljnih zadataka Strategije Sveučilišta u Rijeci. Također, jednu od svojih zadaća prema Statutu, Fakultet obavlja upravo kroz transfer znanja, tj. kroz suradnju sa zajednicom i gospodarstvom.

Transfer znanja ostvaruje se kroz niz aktivnosti: 

 • izradu studija, planova, idejnih rješenja i ekspertiza,
 • projektiranje, revidiranje i kontrolu projekata,
 • poslove stručnog nadzora i konzaltinga kod gradnje objekata,
 • sudska vještačenja,
 • stručne poslove urbanističkog i prostornog planiranja,
 • laboratorijska, terenska i modelska ispitivanja,
 • ispitivanja konstrukcija i materijala,
 • geološka, hidrogeološka, inženjerskogeološka i geotehnička ispitivanja,
 • računalno modeliranje i simulacije,
 • stručne poslove zaštite okoliša ( izrada studije utjecaja na okoliš, poslovi izrade stručnih podloga i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša) i dr.

Pored značaja koje imaju realizirani prihodi od transfera znanja, od velike važnosti je i iskustvo koje kroz stručni rad stječu nastavnici Fakulteta, osobito mlađi djelatnici, znanstveni novaci i asistenti, koji ta svoja iskustva mogu prenijeti i studentima u okviru nastave na svojim kolegijima. Također, kroz suradnju s gospodarstvom realizira se i nastava na gradilištima u okviru kolegija Stručna praksa i Terenski rad. Od ak. god. 2009./ 2010. na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo dio studentskih diplomskih radova se izrađuje kroz suradnju Fakulteta i jedinice lokalne uprave ili gospodarskih subjekata.

Tijekom izrade diplomskog rada student boravi u instituciji ili tvrtki, rješavajući konkretan problem uz mentorstvo i nastavnika i stručnjaka. Na normativno-administrativnoj razini na snazi je 2007. godine usvojen Pravilnik o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti Fakulteta, a ustrojene su i administrativne procedure kao pomoć i podrška pri obavljanju stručnog rada. Suradnja se odvija i kroz gostujuća predavanja stručnjaka iz gospodarstva, organizirane stručne posjete gradilištima i laboratorijima, kroz program stručnog usavršavanja, te zajedničke stručne projekte.

 • 24.03.2015. Predavanje pod naslovom Montažne armiranobetonske konstrukcije na primjeru GP Krka, Ivan Martinaš, dipl. ing. građ., GP Krk
 • 14.04.2015. Predavanje i posjet gradilištu studentskih paviljona čiji je izvođač tvrtka Lavčević iz Splita. Prisutni su obišli sve objekte u gradnji uz stručno vodstvo glavnog inženjera gradilišta.
 • 03.10.2016. Predavanje pod naslovom Primjena stakla kao novog konstrukcijskog materijala, Nebojša Buljan, dipl. ing. građ, RI ISA d.o.o., Rijeka
 • 13.10.2016. Predavanje pod naslovom Zaštita voda i zaštita od voda na prometnicama – primjeri prakse u Sloveniji, doc.dr.sc. Branka Trček, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor
 • 12.12.2016. Predavanje pod naslovom Konstrukcija i proračun Tower centra i Islamskog centra u Rijeci, dr.sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ., I.T.T. d.o.o., Rijeka
 • 15.03.2017. Prezentacija i radionica – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 26.04.2017. Predavanje pod naslovom Sanacija zidanih i armirano-betonskih konstrukcija koristeći Sika FRP sustav statičkih ojačanja, Dejan Šomoši, dipl. ing. građ., SIKA CROATIA d.o.o.
 • 23.05.2017. Prezentacija 8. generacije Startup inkubatora Rijeka.
 • 29.06.2017. Predavanje pod naslovom Concrete Canvas, Mark Griffiths, Concrete Canvas Ltd., Velika Britanija.
 • 04.10.2017. Predavanje pod naslovom Primjena stakla kao novog konstrukcijskog materijala, Nebojša Buljan, dipl. ing. građ, RI ISA d.o.o., Rijeka
 • 05.10.2017. Prezentacija Airium mineralna pjena, Lafarge Austria.
 • 23.11.2017. Seminar za ovlaštene inženjere i studente pod naslovom Provedba stručnog nadzora, vođenje građevinskog dnevnika, završno izvješće nadzornog inženjera te izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sve prema novoj građevinskoj regulativi, Hrvatska komora inženjera građevinarstva.
 • 07.12.2017. Prezentacija 9. generacije Startup inkubatora Rijeka
 • 15.12.2017. Radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 17.01.2018. Predavanje u sklopu kolegija Graditeljstvo u turizmu, Ljudevit Devide, dipl. ing. arh., F.E.A.Rh d.o.o., Zagreb
 • 06.02.2018. Online edukacija/webinar softvera Idea Statica specijaliziranog za dimenzioniranje konstrukcija, provjeru priključaka, poprečnih presjeka, greda i drugih detalja, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 08.03.2018. Prezentacija natječaja tvrtke Bina-Istra pod nazivom „Natječaj za inovativne ideje“, Bina-Istra d.o.o.
 • 16.05.2018. Predavanje pod naslovom Optički mjerni sustavi za mjerenje oblika, pomaka i deformacija, Nenad Drvar, TOPOMATIKA d.o.o.
 • 18.05.2018. Radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 01.10.2018. Predavanje pod naslovom Prezentacija geotehničkih projekata iz prakse, dr.sc. Mirko Grošić, dipl. ing. građ, GEOTECH d.o.o., Rijeka
 • 15.10.2018. Prezentacija 10. generacije Startup inkubatora Rijeka
 • 16.01.2019. Predavanje u sklopu kolegija Graditeljstvo u turizmu, Robert Dragogna, dipl. ing. arh., Studio 92 d.o.o., Labin
 • 08. i 09.03.2019. Dvodnevna BIM radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 28.03.2019. Radionica za studente – računalni programi SCIA Engineer i IDEA Statica, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 10.04.2019. Predavanja u sklopu Dana otvorenih vrata (GP Krk d.d., Holcim d.o.o., BINA Istra upravljanje i održavanje d.o.o., MF Arhitekti d.o.o., G.U.O. Vidmar d.o.o., MareCon d.o.o., Geotech d.o.o.)
 • 14.10.2019. Predavanje pod naslovom Sanacija armirano-betonskih konstrukcija, Dejan Šomoši, dipl. ing. građ., SIKA CROATIA d.o.o.
 • 29.10.2019. Net-UBIEP radionica o BIM-u, 3d art d.o.o., Rijeka
 • 05.11.2019. Predavanje o BIM-u, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • 30.01.2020., Promocija Zbornika radova GF za 2019. godinu, Knjiga XXII
 • 25., 26. i 27.02.2020. Trodnevna BIM radionica za studente – računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb
 • Covid19 pandemija … —> nije bilo stručnih predavanja i događanja na fakultetu
 • 26.-30.10.2020., 4. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu, SUIR Savez udruga inovatora Rijeka, UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb, Građevinski fakultet u Rijeci, Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka
 • 22.-23.05.2020., 9. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Tema: Industrijsko našljeđe nakon 1945.
 • 09.03.2021., Dr. sc. Ivan Zambon, nastupno predavanje – Održavanje mostova
 • 11.03.2021., Rosanda Ivetić Salopek, nastupno predavanje – Životni vijek i troškovi održavanja građevina
 • 12.05.2021., Dan za(o)tvorenih vrata GF Ri, u sklopu Festivala znanosti
 • 28.05.2021., 3. okrugli stol projekta PRI-MJER „Primjena karata podložnosti odronima u upravljanju prometnicama“
 • 23.07.2021., Marin Grbac, “TROČVORNI KONAČNI ELEMENTI LJUSKI TEMELJENI NA KUBNOJ VEZANOJ INTERPOLACIJI I METODI USVOJENIH DEFORMACIJA TE NJIHOVA PRIMJENA NA USLOJENE KONSTRUKCIJE”, javna obrana teme doktorske disertacije
 • 15.-17.07.2021., Allplan Student Competition, regionalno Allplan natjecanje, Građevinski fakultet u Beogradu
 • 21.07.2021., Yulia Somina, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (Ukraine), Features of the stress-strain state and calculation of reinforced concrete structures under the action of cyclic loading of high levels, online predavanje
 • 10.09.2021., Laura Žiković, “KONAČNI ELEMENTI ZA LINEARNU ANALIZU MIKROPOLARNOG KONTINUUMA I ODNOS VEZANE INTERPOLACIJE I LINEARIZIRANIH OBLIKA INTERPOLACIJA NA LIEJEVIM GRUPAMA”, Javna obrana teme doktorske disertacije
 • 24.09.2021., Početni koraci za sudjelovanje u EU programima – Founding & Tenders Portal, Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci
 • 01.10.2021., Magdy Ismail i prof.dr.sc. Gordan Jelenić, “Compatibility equations in Cosserats’ continuum theory in rectangular and cylindrical coordinate systems”, ZN susreti petkom
 • 05.11.2021., “Sigurnost u operativnom djelovanju“, Vatrogasna zajednica PGŽ-a
 • 11.10.2021., Predstavljanje Zbornika 8. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini, tema: “Obnova industrijskog naslijeđa”, Udruga PRO TORPEDO Rijeka, Građevinski fakultet u Rijeci
 • 15.10.2021., Jan Tomec, Project THREAD: Numerical Modelling of Highly Flexible Structures, predavanje u sklopu ZN susreta petkom
 • 25.-29.10.2021., 5. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu, Udruga inovatora Hrvatske Zagreb, Građevinski fakultet u Rijeci, Centar za inovacije i transfer tehnologije Rijeka
 • 05.11.2021., izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, „I konstrukcije su bolesne, osobna iskustva“, ZN susreti  petkom
 • 09.11.2021., Dr. sc. Sara Grbčić Erdelj, “Dijagrami unutrašnjih sila na jednostavnim grednim nosačima”, nastupno predavanje
 • 12.11.2021., Peti okrugli stol projekta PRI-MJER, „Prijedlog mjera za provedbu kroz prostorne planove regionalne razine“
 • 17.11.2021., Sare Pajalić, “Doprinos razvoju zakona sličnosti u umanjenim fizičkim modelima klizišta”, javna obrana teme doktorske disertacije
 • 19.11.2021., prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, „Rodna ravnopravnost (dobra) praksa na UNIRI i GFRI“, ZN susreti petkom
 • 15.12.2021., prof. dr. sc. Ivice Kožara, „Uvod u rad i programiranje na HP Prime kalkulatoru“, promocija udžbenika
 • 16.-18.12.2021., Besplatna trodnevna BIM Allplan edukacija za studente, Baldinistudio d.o.o.
 • 13.1.2022., Nikša Nenadić, dipl.ing,.građ. GI grupa, „Provođenje nadzora nad građenjem i specifičnosti izvođenja radova pod morem stjecanje dodatnih kompetencija vezanih uz tehnologiju betoniranja pod morem“, stručno predavanje na predmetu Teorija i tehnologija betona
 • 25.01.2022., Dr. sc. Petra Jagodnik, „Istraživački radovi za potrebe građenja“, nastupno predavanje
 • 28.01.2022., Promocija Zbornika radova GF Rijeka, Knjige XXIV
 • 17.03.2022., Ivan Hlača, „Eksperimentalna i numerička analiza raslojavanja lijepljenih slojevitih plošnih konstrukcija promjenjive širine“, javna obrana teme doktorske disertacije
 • 17.03.2022., “Quality assured higher education – is it really so?”, obilježavanje Europske godine mladih, ALUMNI UNIRI
 • 18.03.2022., Sanja Bojanić, Brigita Miloš, „Stropovi, zidovi i liftovi od stakla“, ZN susreti petkom
 • 23.-26.03.2022., 5th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region Landslide Modelling & Application, Građevinski fakultet u Rijeci, Međunarodni konzorcij za klizišta
 • 22.04.2022., Promocija prvostupnika, magistara i stručnih specijalista Građevinskog fakulteta u Rijeci
 • 28.04.2022., Blaž Kurent, „Modeling and Model Updating of Tall Timber Buildings“, stručno predavanje
 • 28.-30.04.2022., Besplatna trodnevna BIM Allplan edukacija za studente, Baldinistudio d.o.o.
 • 29.04.2022., Jan Tomec, „Stabilno dugotrajno numeričko integriranje kretanja grednih nosača i njihova interakcija“, javna obrana teme doktorske disertacije
 • 02.-06.05.2022., Festival znanosti i Dani otvorenih vrata
 • 04.05.2022., U korak sa znanosti, predavanja građevinskih tvrtki iz stručne baze fakulteta
 • 05.05.2022., „Je li Građevinarstvo moj izbor?“, „Kamo dalje?“, predstavljanje preddiplomskih i diplomskih studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci
 • 05.05.2022., Otvorena vrata laboratorija na Građevinskom fakultetu u Rijeci
 • 6.5.2022., Velimir Šećerov (Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet), “Razvoj grada Beograda na obalama reka u 21. veku – planiranje i implementacija, upoznavanje s planiranjem i izgradnjom Beograda“, gostujuće predavanje, Dani otvorenih vrata u sklopu Festivala znanosti
 • 09.05.2022., Sanja Bencetić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu), “Inkluzivni dizajn – totalno drugačiji, a koristan svima”, upoznavanje sa inkluzivnim dizajnom, u sklopu međunarodnog projekta „Sense of Play/Osjeti igru“, a u suradnji Građevinskog fakulteta u Rijeci i DeltaLaba – Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam
 • 16.05.2022., Spol i rodni identitet u suvremenom društvu, Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci, Udruga LORI, javna tribina i predavanja
 • 18.05.2022., Ines Jakovčić, “Povuci, potegni, (na)učiti ne mogu!”, Psihološko savjetovališta SSC-a
 • 18.05.2022., Silvija Šikić, „Dnevni odmor uz mindfulness“, Psihološko savjetovališta SSC-a
 • 19.05.2022., Nikoleta Zubić, „Kojim putem krenuti?“, Ured za karijere SSC-a
 • 26.05.2022., Marijana Cuculić, „Određivanje toplinskih parametara asfaltnih kolničkih konstrukcija inverznim postupkom“, javna obrana doktorske disertacije
 • 27.05.2022., prof. Ing. Tullio Giuffré (Kore University of Enna, Sicilija), „Perspectives of Autonomous Vehicle Operations: modeling performances of road safety and big data management“, stručno predavanje
 • 27.05.2022., Anton Bogdanić, “Anchor Channels in Composite Concrete Slabs: Experimental and Numerical Investigation“, javna obrana doktorske disertacije
 • 31.05.2022., Dan mobilnosti 2022 na Građevinskom fakultetu u Rijeci
 • 03.06.2022., doc. dr. sc. Paulina Krolo, „Istraživanje ponašanja komponenata kompozitnog panela s integriranom čeličnom jezgrom“, ZN susreti petkom
 • 13.06.2022., Susret Alumna Građevinskog fakulteta u Rijeci
 • 28.-29.06.2022., Dani e-učenja na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Građevinski fakultet u Rijeci
 • 08.07.2022., doc. dr. sc. Paulo Šćulac, „Ocjena stanja zidanih lukova i svodova“, stručno predavanje, ZN susreti petkom
 • 15.07.2022., doc. dr. sc. Nino Krvavica, „Procjena protoka u izrazito uslojenim priobalnim rijekama“, iskustvo prijave i vođenja ZIP UNIRI projekta, stručno predavanje
 • 19.07.2022., Dalibor Udovič, mag. ing. aedif., „Identifikacija rizika od odrona u karbonatnim stijenskim masama na prometnicama u Republici Hrvatskoj“, javna obrana doktorske disertacije
 • 21.07.2022., Ivana Ban, „Model predikcije hvatljivosti temeljen na nestandardnim parametrima teksture kolnika“, javna obrana teme doktorske disertacije
 • 30.08.2022., 2nd Workshop ModLandRemSS, u organizaciji Katedre za geotehniku
 • 02.09.2022., prof. dr. sc. Gordan Jelenić, „Natječaj HRZZ IP 2022-10: zahtjevi, prilike i pojašnjenja“
 • 23.09.2022., 5 radionica u okviru HORIZON MSCA Researcher’s Night projekta Blue-connect, Dan otvorenih vrata laboratorija Građevinskog fakultetau Rijeci
 • 28.-30.09.2022., Noć istraživača, edukativne i kreativne radionice, eksperimenti, predavanja, izložbe, igre i kvizove
 • 02.-04.10.2022., Academic writing workshop, Palači Moise na otoku Cresu, znanstveno-edukacijski centar Sveučilišta u Rijeci
 • 11.10.2022., izv.prof.dr.sc. Ignacijo Biluš (Strojarski fakultet u Mariboru), Kavitacija u hidrauličkim sustavima upoznavanje studenata sa pojavom kavitacije u cijevnim sustavima pod tlakom, primjena numeričkog modeliranja pojave kavitacije“, stručno predavanje na kolegiju Opskrba vodom i kanalizacija
 • 13.10.2022., Josip Peranić, mag. ing. aedif., „Klasifikacija klizišta“, nastupno predavanje
 • 20.10.2022., Marin Grbac, ing. aedif., „Three-Node Flat Shell Finite Elements Based on the Cubic Linked Interpolation and the Assumed Strain Method“, javna obrana doktorske disertacije
 • 20.10.2022., UNIRI Job Fair, Dani karijera – UNIRI Career Days
 • 24.10.2022., Inovacijski forum u sklopu 6. ADRIATECH 2022 izložbe inovacija u građevinarstvu, Tema: „Inovacije u građevinarstvu“
 • 24.-28.10.2022., 6. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu
 • 25.10.2022., Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, prezentaciju znanstveno-stručne publikacije 
 • 26.10.2022., Allplan BIM info dan, Baldinistudio d.o.o.
 • 27.-28.10.2022., izv.prof.dr.sc. Edin Berberović (Politehničkog fakulteta Sveučilišta u Zenici), „Rad sa softverom OpenFOAM – postavljanje proračunskog slučaja i implementacija dodatne transportne jednadžbe“, stručno predavanje i radionica za studente
 • 07.11.2022.,“Kako učiti?”, radionica za brucoše
 • 11.11.2022., izv. prof. dr.sc. Ivan Marović, „Višedisciplinarna znanja i znanosti“, ZN susreti petkom
 • 15.11.2022., „Implementacije kolaboracijske platforme VOLUM3“, predstavljanje implementacije kolaboracijske platforme VOLUM3 u nastavni proces
 • 25.11.2022., izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, Međuinstitucijska suradnja na Erasmus + projektu Career Garden
 • 06.12.2022., Prezentacija stipendija i bilateralnih projekata Vlade Francuske Republike, GF Rijeka
 • 07.12.2022., prof. dr. sc. Maurizio Fermeglia, „Hydrogen and global warming: the energy carrier of the future“, stručno predavanje
 • 09.12.2022., izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, Projekt GraDiS, “Unaprjeđenje modela stjecanja stručnih kompetencija učenjem uz rad kroz izradu diplomskog rada”
 • 15.12.2022.,“Kako zadovoljiti koncept zelenog grada i održive gradnje?”, radionica za učenike OŠ “Vladimir Gortan”
 • 16.12.2022., izv. prof. dr. sc. Iva Mrak, izv. prof. dr.sc. Ivan Marović, dr.sc. Denis Ambruš, Interdisciplinarni rad “SPUR model”, ZN susreti petkom
 • 20.12.2022., Dalibor Ružić, dipl. ing. građ., „Tunel Podmurvice“, stručno predavanje
 • 13.01.2023., izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, „Interdisciplinarnost, unutarinstitucijska i međuinstitucijska suradnja na Građevinskom fakultetu“
 • 18.01.2023., „Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja“, predstavljanje rezultata provedbe sveučilišnih projekata Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja
 • 18.01.2023., Vedran Mikulec (Peri oplate i skele d.o.o.), “Primjena Peri oplata, ekonomske analize, tehnički aspekti i ekonomičnost primjene”, predavanje za studente stručnog studija na  Ekonomici građenja
 • 26.01.2023., „Priprema za zapošljavanje – metode i tehnike aktivnog traženja posla“, edukacijska radionica za studentice i studente, u organizaciji HZZ-a
 • 30.01.2023., doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule „Ta čudesna energija vode“, Davor Marušić, dipl. ing. geol., „Mala škola geologije“, radionice za učenike OŠ
 • 30.01.-04.02.2023., „RIJEKA TEHNOLOGIJE Sveučilišta u Rijeci“
 • 31.01.2023., Dr. sc. Cela Matan, dipl. ing. arh., „Arhitektura, konstrukcija i konzervacija: reprezentativna palača tridesetih godina u Zagrebu“, nastupno predavanje
 • 31.01.2023., Dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh., „Smještaj zgrade stambene namjene (s) na građevnoj čestici“, nastupno predavanje
 • 01.02.2023., Davor Trlaja, dipl. ing. građ., „Izgradnja Pelješkog mosta“, stručno predavanje
 • 04.02.2023., Boost Camp GRADRI 2023
 • 14.02.2023., prof. Sandra Nuždić, „Ranjive i podzastupljene skupine skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj“, Ureda za studente s invaliditetom, stručno predavanje
 • 17.02.2023., doc. dr. sc. Josip Peranić, „Dobre prakse poučavanja nagrađenog nastavnika“, ZN susret petkom
 • 22.02.2023., Prezentacija Erasmus natječaja, u organizaciji Centra za međunarodnu mobilnost
 • 27.02.2023., profesor emeritus dr.sc. Mehmed Čaušević, „Potresno inženjerstvo: Dvanaest godina Euro norme HRN EN 1998-1, 2011. za zgrade: neka zapažanja i nedoumice glede definiranja seizmičkog opterećenja, kako dalje?“, stručno predavanje
 • 03.03.2023., Lazar Lukačević, mag.ing.aedif., „Ispitivanja priključka i njegovih komponenti“, ZN susreti petkom
 • 03.03.2023., Promocija Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Rijeci, Knjiga XXV.
 • 04.-05.03.2023., Inno4YUFE Bootcamp, u organizaciji STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka
 • 09.03.2023., Filip Vrhovnik, „Program studentskog poduzetništva“, Instituta za poslovnu ekonomiju i poduzetništvo, HAMAG-BICRO, radionica za studentice i studente diplomskog studija
 • 10.03.2023., Paola Milotić, Jelenja Jakšić, “Kako uspješno prebroditi neuspjeh?”, radionica za studentice i studente, u organizaciji Filozofskog fakultetu u Rijeci
 • 17.03.2023., Jan Tomec, mag.ing.aedif., „Modelling beam-to-beam contacts using the mortar method“, ZN susreti petkom
 • 23.03.2023., Elvis Japić (Gener 2), “Prezentacija projekta aglomeracije Rijeka, komponenta B (Rijeka-istok)”, upoznavanje studenata sa projektom, nastava u sklopu kolegija Građevinska regulativa
 • 25.03.2023., BUS 2023 – Budućnost ugodnog stanovanja, stručna konferencija za studente (Rudarsko-geološko-naftni fakultet)
 • 29.-31.03.2023., Build your Career Garden“, Learning Teaching and Training event (u sklopu Erasmus+ projekta Sveučilišta u Rijeci „The Career Garden – Building bridges between educational institutions and companies via remote and hybrid internships“)
 • Doc. dr. sc. Elvis Žic, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član
 • Izv. prof. dr. sc. Igor Ružić, član
 • Ivana Mihelčić Smiljanić dipl. oec. , član – Goran Graditeljstvo d.o.o. Delnice
 • Dr. sc. Saša Mitrović, član – I.T.T. d.o.o. Rijeka
 • Dr. sc. Mirko Grošić, član – GEOTECH d.o.o. Rijeka
 • Nebojša Buljan, dipl. ing. građ., član, RI-ISA d.o.o. Rijeka

Skip to content