Studiranje

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci se izvodi ukupno šest različitih studijskih programa u okviru četiri (pet) studija. 

  • Preddiplomski sveučilišni studij
  • Diplomski sveučilišni studij
  • Poslijediplomski sveučilišni studij
  • Preddiplomski stručni studij
  • Specijalistički diplomski stručni studij
  • Razlikovna godina

Shematski prikaz vrsta i razina studija, akademskih i stručnih naziva te akademskog stupnja koji se stječu završetkom studija Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content