Studentska referada

Božićno-novogodišnji praznici


Studentska referada je zatvorena od 27. prosinca 2022. do 5. siječnja 2023., zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora

Od 9. siječnja 2023. Referada će raditi prema uredovnom vremenu.


Radno vrijeme referade za studente:

ponedjeljak-petak 9-12 satiured G-007
ponedjeljak15-17 satiured G-007

Kontakti:

  • Anđela Horvat, voditeljica  +385 51 265-910
  • Nilda Zelenika, referentica +385 51 265-911
  • Marina Đureta, referentica +385 51 265-909

e-mail: referada@gradri.uniri.hr

Skip to content