Stručni prijediplomski studij

Pravo prijave na natječaj za upis na stručni prijediplomski studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.

Izbor pristupnika za upis na stručni prijediplomski studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature. Izborni dio državne mature nije obvezan, ali pologanjem izbornog dijela pristupnik ostvaruje dodatne bodove.

  • stručni prvostupnik građevinarstva / stručna prvostupnica građevinarstva (bacc. aedif.)

Završetkom stručnog prijediplomskog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje procesa građenja, metoda za projektiranje i dimenzioniranje u području.

Osposobljen je za sudjelovanje u izradi statičkih proračuna u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju dijelova hidrotehničkih i prometnih građevina.
Osposobljen je za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, vođenje izgradnje jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Student stječe sposobnost pismenog i usmenog artikuliranja informacija, problema i rješenja određenih problema struke te rukovođenja grupe ljudi na radovima iz područja graditeljstva.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom stručnog prijediplomskog studija dovoljna su za praćenje stručnoga diplomskog studijskog programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Može pratiti diplomske stručne studijske programe drugih srodnih, tehničkih studija. Student ima znanja i kompetencije za uključivanje u različite oblike cjeloživotnog učenja.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 
(izvodi se od ak.god. 2022./2023.):
HR 
ISHODI UČENJAHR 
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2018./2019. do 2021./2022.HR
od ak.god. 2017./2018. do 2018./2019. HR 
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018. HR 
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HR 
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HR 
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HR 
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010. HR 
od ak.god. 2005./2006. do 2007./2008.HR
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa
1. semestar3. semestar5. semestar
redovniredovniredovni
izvanredniizvanredniizvanredni
2. semestar4. semestar
redovniredovni
izvanredniizvanredni

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Iva Šarić Janković doc. dr. sc. Iva Šarić Janković Fizika
Andrej Marinović, dipl. ing. geod.Zvezdana Veršić Žunić, dipl. ing. građ.Geodezija
Maura Jurić, dipl. ing. građ.Maura Jurić, dipl. ing. građ.,Geometrijska grafika I
doc. dr. sc. Anamarija Perušić doc. dr. sc. Anamarija PerušićInformatika u inženjerstvu
doc. dr. sc. Anamarija Perušić doc. dr. sc. Anamarija Perušić Matematika I
doc. dr. sc. Leo Škec doc. dr. sc. Leo Škec Tehnička mehanika I
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Engleski jezik
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Njemački jezik
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Iva Mrakdr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh.
Jana Puž, dipl. ing. arh.
Arhitektonske konstrukcije I
Maura Jurić, dipl. ing. građ.Maura Jurić, dipl. ing. građ.Geometrijska grafika II
doc. dr. sc. Natalija Bede doc. dr. sc. Natalija Bede
dr. sc. Ivan Zambon, mag. ing. aedif.
Građevinski materijali
mr.sc. Ines Radošević Medvidovićmr.sc. Ines Radošević MedvidovićMatematika II
doc. dr. sc. Neira Torić Malićdoc. dr. sc. Nino KrvavicaRačunalni programi
doc. dr. sc. Leo Škec
doc. dr. sc. Edita Papa Dukić
doc. dr. sc. Leo Škec
doc. dr. sc. Edita Papa Dukić
Tehnička mehanika II
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura
izv. prof. dr. sc. Iva Mrak dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh. Povijest konstrukcija
prof. dr. sc. Davor Grandić prof. dr. sc. Davor GrandićUvod u proračun konstrukcija

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Iva MrakJana Puž, dipl. ing. arh.
Igor Golčić, dipl. ing. arh.
Arhitektonske konstrukcije II
dr. sc. Marijana Cuculić, dipl. ing. građ.dr. sc. Marijana Cuculić, dipl. ing. građ.
Ivana Ban, mag. ing. aedif.
Ceste
prof. dr. sc. Adriana Bjelanovićprof. dr. sc. Adriana Bjelanović
Matija Šešek, mag. ing. aedif.
Drvene konstrukcije
Izvanredni
doc. dr. sc. Željko Smolčićdoc. dr. sc. Željko SmolčićOsnove betonskih i zidanih konstrukcija
doc. dr. sc. Petra Jagodnik doc. dr. sc. Petra Jagodnik Primijenjena geologija
izv. prof. dr. sc. Ivan Marovićdr. sc. Martina Šopić, mag. ing. aedif.
Antonio Bogdan, mag. ing. aedif.
Tehnologija građenja
doc. dr. sc. Goran Volf doc. dr. sc. Goran Volf Vodogradnje

Ljetni semestar

Smjer Visokogradnja

izv. prof. dr. sc. Vedran Jagodnik izv. prof. dr. sc. Vedran JagodnikGeotehničko inženjerstvo
prof. dr. sc. Diana Car-Pušić
doc. dr. sc. Ivan Marović
Građevinska regulativa
izv. prof. dr. sc. Ivan Marović
dr. sc. Martina Šopić, mag. ing. aedif.
dr. sc. Martina Šopić, mag. ing. aedif.
Antonio Bogdan, mag. ing. aedif.
Organizacija građenja
izvanredni
izv. prof. dr. sc. Iva MrakMartina Gudac Cvelić, dipl. ing. arh.
Igor Golčić, dipl. ing. arh.
Osnove projektiranja I
Bojan Bilić, dipl. ing. arh.Jana Puž, dipl. ing .arh.Osnove prostornog planiranja
doc. dr. sc. Bojana Horvatdoc. dr. sc. Bojana HorvatInstalacije
izv. prof. dr. sc. Iva Mrak Martina Gudac Cvelić, dipl. ing. arh.Završni radovi u građevinarstvu

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Diana Car-Pušićdr. sc. Ksenija Tijanić Štrok, mag. ing. aedif.Ekonomika građenja
izv. prof. dr. sc. Leo Matešićizv. prof. dr. sc. Leo MatešićZaštita okoliša
izvanredni
prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dr. sc. Ksenija Tijanić Štrok, mag. ing. aedif. Stručna praksa
doc. dr. sc. Željko Smolčićdoc. dr. sc. Željko SmolčićBetonske i zidane konstrukcije
doc. dr. sc. Paulina Krolodoc. dr. sc. Paulina KroloČelične konstrukcije
doc. dr. sc. Paulo ŠćulacJosipa Mihaljević, mag. ing. aedif.Montažne konstrukcije
doc. dr. sc. Goran Volfdoc. dr. sc. Goran VolfOpskrba vodom i kanalizacija

Ljetni semestar

  Završni rad

Skip to content