Preddiplomski stručni studij

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.

Izbor pristupnika za upis na preddiplomski stručni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature. Izborni dio državne mature nije obvezan, ali pologanjem izbornog dijela pristupnik ostvaruje dodatne bodove.

  • stručni prvostupnik inženjer građevinarstva / stručna prvostupnica inženjerka građevinarstva

Završetkom preddiplomskog stručnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje procesa građenja, metoda za projektiranje i dimenzioniranje u području.

Osposobljen je za sudjelovanje u izradi statičkih proračuna u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju dijelova hidrotehničkih i prometnih građevina.
Osposobljen je za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, vođenje izgradnje jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Student stječe sposobnost pismenog i usmenog artikuliranja informacija, problema i rješenja određenih problema struke te rukovođenja grupe ljudi na radovima iz područja graditeljstva.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom preddiplomskog stručnog studija dovoljna su za praćenje stručnoga diplomskog specijalističkog programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Može pratiti diplomske specijalističke stručne programe drugih srodnih, tehničkih studija. Student ima znanja i kompetencije za uključivanje u različite oblike cjeloživotnog učenja.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 
(izvodi se od ak.god. 2018./2019.):
HR 
ISHODI UČENJAHR 
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2017./2018. do 2018./2019. HR 
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018. HR 
od ak.god. 2014./2015. do 2015./2016. HR 
od ak.god. 2012./2013. do 2013./2014. HR 
od ak.god. 2010./2011. do 2011./2012. HR 
od ak.god. 2008./2009. do 2009./2010. HR 
od ak.god. 2005./2006. do 2007./2008.HR
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa
TJEDAN 1. GODINA, 2. GODINA I 3. GODINA
1. tjedan raspored
2. tjedan raspored
NEPARNI tjedan raspored
PARNI tjedan raspored

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Iva Šarićdoc.dr.sc. Iva ŠarićFizika
Andrej Marinović, dipl.ing.geod.Zvezdana Veršić Žunić, dipl.ing.građ.Geodezija
Maura Jurić, dipl.ing.građ.Maura Jurić, dipl.ing.građ.,
doc.dr.sc. Ivana Sušanj Čule
Geometrijska grafika I
doc.dr.sc. Neira Torić Malićdoc.dr.sc. Anamarija PerušićInformatika u inženjerstvu
doc.dr.sc. Anamarija Perušićdoc.dr.sc. Anamarija PerušićMatematika I
doc.dr.sc. Edita Papa Dukićdoc.dr.sc. Edita Papa DukićTehnička mehanika I
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Engleski jezik
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Njemački jezik
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Iva Mrakdr.sc. Denis Ambruš,
Jana Puž, dipl.ing.arh.
Arhitektonske konstrukcije I
Maura Jurić, dipl.ing.građ.Maura Jurić, dipl.ing.građ.Geometrijska grafika II
doc.dr.sc. Silvija Mrakovčićdoc.dr.sc. Natalija Bede,
doc.dr.sc. Neira Torić Malić
Građevinski materijali
mr.sc. Ines Radošević Medvidovićmr.sc. Ines Radošević MedvidovićMatematika II
doc.dr.sc. Neira Torić Malićdoc.dr.sc. Nino KrvavicaRačunalni programi
doc.dr.sc. Leo Škecdoc.dr.sc. Leo ŠkecTehnička mehanika II
Denis Lopac, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura
izv.prof.dr.sc. Nana Palinićizv.prof.dr.sc. Nana PalinićPovijest konstrukcija
doc.dr.sc. Paulina Krolodoc.dr.sc. Paulina KroloUvod u proračun konstrukcija

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc.dr.sc. Iva Mrakdr.sc. Denis Ambruš,
Jana Puž, dipl.ing.arh.
Arhitektonske konstrukcije II
Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.Mirna Klobučar, mag.ing.aedif.
Ivana Pranjić, mag.ing.aedif.
Ceste
izv.prof.dr.sc. Adriana BjelanovićTomislav Franković, mag.ing.aedif.Drvene konstrukcije
doc.dr.sc. Željko Smolčićdoc.dr.sc. Željko SmolčićOsnove betonskih i zidanih konstrukcija
dr.sc. Petra Jagodnikdr.sc. Petra JagodnikPrimijenjena geologija
doc.dr.sc. Ivan MarovićMartina Šopić, mag.ing.aedif.,
Antonio Bogdan, mag.ing.aedif.
Tehnologija građenja
doc.dr.sc. Goran Volfdoc.dr.sc. Goran Volf,
doc.dr.sc. Elvis Žic
Vodogradnje

Ljetni semestar

Smjer Visokogradnja

izv.prof.dr.sc. Sanja Dugonjić JovančevićSara Pajalić, mag.ing.aedif.Geotehničko inženjerstvo
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić
doc.dr.sc. Ivan Marović
Građevinska regulativa
doc.dr.sc. Ivan MarovićMartina Šopić, mag.ing.aedif.,
Antonio Bogdan, mag.ing.aedif.
Organizacija građenja
doc.dr.sc. Iva MrakIgor Golčić, dipl.ing.arh.Osnove projektiranja I
Marko Franković, dipl.ing.arh.Jana Puž, dipl.ing.arh.Osnove prostornog planiranja
doc.dr.sc. Bojana Horvatdoc.dr.sc. Bojana HorvatInstalacije
doc.dr.sc. Iva MrakGorana Stipeč Brlić, dipl.ing.arh.Završni radovi u građevinarstvu

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Diana Car-PušićKsenija Tijanić Štrok, mag.ing.aedif.Ekonomika građenja
izv.prof.dr.sc. Leo Matešićizv.prof.dr.sc. Leo MatešićZaštita okoliša
doc.dr.sc. Željko Smolčićdoc.dr.sc. Željko SmolčićBetonske i zidane konstrukcije
doc.dr.sc. Paulina Krolodoc.dr.sc. Paulina KroloČelične konstrukcije
doc.dr.sc. Paulo Šćulacdoc.dr.sc. Paulo ŠćulacMontažne konstrukcije
doc.dr.sc. Goran Volfdoc.dr.sc. Goran Volf,Opskrba vodom i kanalizacija
doc.dr.sc. Iva Mrak Osnove projektiranja II

Ljetni semestar

prof.dr.sc. Diana Car-PušićKsenija Tijanić Štrok, mag.ing.aedif.Stručna praksa
  Završni rad

Skip to content