Cjeloživotno obrazovanje

Građevinski fakultet u Rijeci je tijekom 2009., 2010. i 2011. provodio specijalistički tečaj pod naslovom Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Tečaj je većim dijelom bio financiran od strane Regione Veneto (Italija) i izvodio se uz suradnju sa Sveučilištem IUAV u Veneciji i Primorsko-goranskom županijom (Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje i planiranje) pod pokroviteljstvom UNESCO-a. U 2012. godini navedeni tečaj pod istim nazivom je akreditiran u obliku programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci i bio je sufinanciran sredstvima grada Belluno (Italija).  Od 2009. do 2012. tečaj/program je završilo stotinjak polaznika.

Temeljem tog programa u 2018. godini izrađena su i akreditirana dva programa cjeloživotnog obrazovanja:

  1. Procjena utjecaja zahvata na okoliš – detaljnije o programu
  2. Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš – detaljnije o programu

Razlikovna godina

U skladu sa Strategijom razvoja Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2018. – 2022. pokrenut je program cjeloživotnog obrazovanja, razlikovne godine između preddiplomskog stručnog i preddiplomskog sveučilišnog studija.

Pokretanje programa cjeloživotnog učenja u skladu je s dijelom misije Građevinskog fakulteta u Rijeci koji se odnosi na djelovanju prema načelima jednakih mogućnosti za sve studente. Pokretanjem ovog programa omogućuje se studentima, koji su završili preddiplomski stručni studij građevinarstva, da nastave svoje visokoškolsko obrazovanje na sveučilišnoj vertikali.

Obrazovni cilj programa

Obrazovni cilj programa je, osobama koje su završile preddiplomski stručni studij građevinarstva, a žele upisati diplomski sveučilišni studij građevinarstva, omogućiti stjecanje određenih znanja, vještina i kompetencija za nastavak studiranja. Završetkom programa stječe se 49 ECTS bodova te izdaje potvrda temeljem koje se omogućuje prijava na natječaj za upis na odgovarajući diplomski studij.

Uvjeti upisa na studij

Pravo prijave na natječaj za upis imaju pristupnici koji su završili:

  • Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo (Građevinski fakultet u Rijeci);
  • Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo (Sveučilište Sjever);
  • Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo (Tehničko veleučilište u Zagrebu);
  • Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo (Fakultet građevinarstva , arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu);
  • Preddiplomski stručni studij (Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku)

s ukupno 180 ECTS bodova.

Skip to content