Cjeloživotno obrazovanje

Građevinski fakultet u Rijeci akreditirao je sljedeće programe cjeloživotnog obrazovanja:

 1. Procjena utjecaja zahvata na okoliš
 2. Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
 3. Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij građevinarstva
 4. Pripremni tečaj za brucoše preddiplomskih studija u STEM području

Popis kandidata koji ostvaruju pravo upisa na Razlikovni program u 2022./2023. ak. godini

Upisi se provode online – dostavom dokumentacije na mail andela.horvat@gradri.uniri.hr do 3. listopada 2022.

Dokumentacija za upise:

 • preslika osobne iskaznice (prednja i zadnja stranica)
 • dokaz o uplati upisnine = 420,00 kn
 • dokaz o uplati školarine = 6.018,83 kn

Obrazovni cilj programa

Obrazovni cilj programa je, osobama koje su završile preddiplomski stručni studij građevinarstva, a žele upisati diplomski sveučilišni studij građevinarstva, omogućiti stjecanje određenih znanja, vještina i kompetencija za nastavak studiranja. Završetkom programa stječe se 49 ECTS bodova te izdaje potvrda temeljem koje se omogućuje prijava na natječaj za upis na odgovarajući diplomski studij.

Uvjeti upisa na studij

Pravo prijave na natječaj za upis imaju pristupnici koji su završili:

 • Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo (Građevinski fakultet u Rijeci);
 • Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo (Sveučilište Sjever);
 • Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo (Tehničko veleučilište u Zagrebu);
 • Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo (Fakultet građevinarstva , arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu);
 • Preddiplomski stručni studij (Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku)

s ukupno 180 ECTS bodova.

1. semestar 2. semestar

Skip to content