Transfer znanja

Transfer znanja obuhvaća sve naplatne djelatnosti kojima se, koristeći kompetencije, stručno znanje i opremu Fakulteta, stvara vrijednost za gospodarske i druge subjekte, odnosno komercijalizira intelektualno vlasništvo Građevinskog fakulteta u Rijeci koristeći se pritom najboljim poslovnim praksama na dobrobit Fakulteta, zaposlenika i šireg društvenog okruženja.

Nagrade za transfer znanja u 2022. godini

Na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci održanoj 30. lipnja 2023. godine Dekan fakulteta Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić dodijelio je nagrade sljedećem djelatniku:

Doc. dr. sc. Ninu Krvavici za najveći ukupan naplaćeni iznos (kumulativno) od transfera znanja, kao i za najveći naplaćeni iznos za pojedini transfer znanja.

Uprava fakulteta čestita nagrađenom djelatniku fakulteta.

Nagrade za transfer znanja u 2021. godini

Na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci održanoj 1. srpnja 2022. godine Dekan fakulteta Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić dodijelio je nagrade sljedećim djelatnicima:

Izv. prof. dr. sc. Josipu Rubiniću za najveći ukupan naplaćeni iznos (kumulativno) od transfera znanja, te
Izv. prof. dr. sc. Igoru Ružiću za najveći naplaćeni iznos za pojedini transfer znanja.

Uprava fakulteta čestita nagrađenim djelatnicima fakulteta.

Reference

Održan 2. Inovacijski forum “Inovacije u građevinarstvu – jačanje transfera znanja” u sklopu AdriaTech2023 izložbe inovacija

Dana 23. listopada 2023. godine u auli Građevinskog fakulteta Rijeka otvorena je 7. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR Saveza udruga inovatora Rijeke. Izložba se održava od 23. do 27. listopada 2023. uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije. Suorganizatori izložbe su HZI Hrvatska zajednica inovatora Zagreb, Udruga građevinskih fakulteta Hrvatske Zagreb, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Građevinski fakultet u Rijeci, uz potporu Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi je predstavljeno ukupno 40 inovacija inovatora i inovativnih tvrtki, te zagrebačkog, osječkog i riječkog građevinskog fakulteta, a u međunarodnom dijelu izložbe inovacije iz Bosne i Hercegovine, Irana, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, predstaviti razna inovativna rješenja u građevinarstvu kako studentima tako i znanstveno-nastavnom osoblju. U svim europskim dokumentima, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova.

Ulaganja u znanost i inovacije, pa onda i u transfer tehnologije će omogućiti da javna hrvatska sveučilišta postanu međunarodno kompetitivna, odnosno, sveučilišta koja stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Interakcijski mehanizam kojim se ovo može ostvariti su zajednički istraživački projekti u kojem surađuju javna sveučilišta i gospodarstvo. Time se osnažuju mehanizmi transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizacija rezultata istraživanja.

Na samom početku izložbenog događanja, dana 23. listopada 2023. održan je Inovacijski forum pod nazivom „Inovacije u građevinarstvu – jačanje transfera znanja“, koji su organizirali Hrvatska zajednica inovatora iz Zagreba i Građevinski fakultet u Rijeci. Uz pozdravne riječi predsjednika Hrvatske zajednice inovatora prof.dr.sc. Miljenka Šimprage i dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci izv.prof.dr.sc. Mladena Bulića, na forumu se održalo četiri pozvana predavanja. Na samom početku sudionicima se obratila gospođa Tanja Lukanović, dr.vet.med. iz tvrtke Hamag Bicro iz Zagreba koja je održala predavanje pod nazivom „Europsko inovacijsko vijeće – Obzor Europa, pravila sudjelovanja i mogućnosti dobivanja financijskih sredstava“. Nakon toga uslijedilo je predavanje ravnatelja Regionalne razvojne agencije PGŽ-a (PRIGODA), gospodina Vedrana Kružića, dipl.oecc. pod nazivom „EU fondovi i Plan industrijske tranzicije“. Kroz samu prezentaciju naglašeni su ključni naglasci novog mehanizma poticanja konkurentnosti i razvoja Primorsko-goranske županije i regionalnih tvrtki, usvojenog Plana industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske. Nabrojani su potencijali financiranja koju pred tvrtke i javni sektor stavlja višegodišnji EU financijski okvir do 2027. godine, te je naglasak stavljen na važnosti aktivnosti u izgradnji regionalnog inovacijskog ekosustava. U trećem pozvanom predavanju sudionicima se obratio predsjednik Hrvatske zajednice inovatora, prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga koji je u svojoj prezentaciji pod nazivom „Inovacijski sustav – temelj razvoja hrvatskog gospodarstva“ naglasio kako u narednom razdoblju inovacijski sustav u Republici Hrvatskoj mora bolje funkcionirati kako bi konačno postao temeljem gospodarskog razvoja Hrvatske. Pritom su naglašena rješenja koja nudi Hrvatska zajednica inovatora u pogledu da Vlada RH mora imenovati Ministra za inovacije bez portfelja, da se u Vladi RH uspostavi Ministarstvo za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju, da se do 2030. godine poveća udio za istraživanje i razvoj u iznosu od 3% BDP-a, te da se izradi i usvoji Zakon o inovacijama. Posljednje predavanje na Inovacijskom forumu održao je izv.prof.dr.sc. Hrvoje Draganić, dipl.ing.građ. sa Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku koji je u svojoj prezentaciji pod nazivom „Znanstveno-istraživački projekti Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Osijek“ pobliže prezentirao znanstveno-istraživačke projekte koji su netom završeni ili u fazi realizacije. U sklopu Inovacijskog foruma potpisan je sporazumni ugovor kojim Građevinski fakultet u Rijeci postaje punopravni član Hrvatske zajednice inovatora. Hvala svima na sudjelovanju!

Održan 1. Inovacijski forum “Inovacije u građevinarstvu” u sklopu AdriaTech2022 izložbe inovacija

Dana 24. listopada 2022. godine u auli Građevinskog fakulteta Rijeka otvoren je 6. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR Saveza udruga inovatora Rijeke. Izložba se održava od 24. do 28. listopada 2022. uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije. Suorganizatori izložbe su HZI Hrvatska zajednica inovatora Zagreb, Udruga građevinskih fakulteta Hrvatske Zagreb, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Građevinski fakultet u Rijeci, uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi je predstavljeno ukupno 34 inovacije inovatora i inovativnih tvrtki, zagrebačkog, osječkog i riječkog Građevinskog fakulteta te inovacije iz Irana i Srbije.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. 

Ulaganja u znanost i inovacije, pa onda i u transfer tehnologije će omogućiti da javna hrvatska sveučilišta postanu međunarodno kompetitivna, odnosno, sveučilišta koja stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Interakcijski mehanizam kojim se ovo može ostvariti su zajednički istraživački projekti u kojem surađuju javna sveučilišta i gospodarstvo. Time se osnažuju mehanizmi transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizacija rezultata istraživanja. Na samom početku izložbenog događanja održan je Inovacijski forum „Inovacije u građevinarstvu“, koji su organizirali Hrvatska zajednica inovatora Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci. Uz pozdravne riječi predsjednika Hrvatske zajednice inovatora prof.dr.sc. Miljenka Šimprage i dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci izv.prof.dr.sc. Mladena Bulića, na forumu se govorilo o tehnološkim inovacijama i transferu znanja – prilike i izazovi primjene kompetencija znanstvene zajednice (mr.sc. Boris Golob, direktor STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci), Znastveno-istraživačkim i razvojnim projektima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izv.prof.dr.sc. Ana Baričević, prodekanica za znanost), o zgradama gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način (mr.sc. Ivan Palijan, Palijan d.o.o. Zagreb) te je dan prikaz Sveučilišta u Rijeci kao središte potencijala regionalnog inovacijskog ekosustava (prof.dr.sc. Saša Zelenika, prorektor za strateške projekte riječkog sveučilišta). Hvala svima na sudjelovanju i konstruktivnoj raspravi!

Skip to content