5th edition of “My First Conference”

Peta po redu “My First Conference” održat će se 23. rujna 2021. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

” My First Conference ” je organizirana isključivo za doktorante, ali mogu sudjelovati i ambiciozni studenti diplomskih studija.
Odgovarajući članak za konferenciju je svaki rad koji se može uklopiti u teme inženjerstva i tehnologije.

Predaja sažetaka otvorena je do 02. srpnja 2021. godine.

Ove će godine odabrani autori biti pozvani da predaju cjelovite radove, nakon cjelovitog postupka recenzije, pratećim časopisima:
Engineering Review, Pomorstvo i posebno izdanje „Održivost građevinskih konstrukcija u morskom okolišu“ održivosti.

Za konferenciju se ne plaća kotizacija.

Za sve dodatne informacije posjetite: http://mfc.com.hr/

Skip to content