6. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu

U periodu od 24. do 28. listopada 2022. u auli Građevinskog fakulteta Rijeka održati će se 6. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR Saveza udruga inovatora Rijeke, uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije. Suorganizatori izložbe su HZI Hrvatska zajednica inovatora Zagreb, Udruga građevinskih fakulteta Hrvatske Zagreb, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Građevinski fakultet u Rijeci, uz potporu Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će  biti predstavljene 34 inovacije inovatora i inovativnih tvrtki, zagrebačkog, osječkog i riječkog Građevinskog fakulteta, te inovacije iz Irana i Srbije.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, povezuju se istraživanja i inovacije, te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. 

Ulaganja u znanost i inovacije, pa onda i u transfer tehnologije će omogućiti da javna hrvatska sveučilišta postanu međunarodno kompetitivna, odnosno, sveučilišta koja stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Interakcijski mehanizam kojim se ovo može ostvariti su zajednički istraživački projekti u kojem surađuju javna sveučilišta i gospodarstvo. Time se osnažuju mehanizmi transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo, te komercijalizacija rezultata istraživanja. U sklopu izložbe organizirati će se Inovacijski forum pod nazivom „Inovacije u građevinarstvu“ koji organiziraju Hrvatska zajednica inovatora i Građevinski fakultet u Rijeci. Više informacija oko samog programa Investicijskog foruma biti će uskoro postavljeno na web stranice fakulteta.

Skip to content