Doc. dr. sc. Leo Škec, dobitnik je godišnje Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje tehničkih i biotehničkih znanosti u kategoriji znanstvenika za 2019. godinu

U 2019. godini objavio je tri znanstvena rada u bazama podataka WoSCC i Scopus. Tijekom svoje karijere doc. dr. sc. Škec se intenzivno usavršavao, posebno treba istaknuti boravak na Sveučilištu Brunel u Londonu u sklopu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA-IF) stipendije.

Rezultate svog istraživanja uspješno je implementirao u dva originalna softvera, koji su preuzeti više stotina puta. Tijekom 2019. godine je dobio UNIRI Inicijalnu potporu mladim istraživačima za istraživanje pod nazivom ”Numeričko i eksperimentalno istraživanje raslojavanja u klizećem modu ovisno o brzini nanošenja opterećenja”, te je intenzivno radio s gostujućim doktorskim studentom Alfiom Francescom Sicilianom s Kore sveučilišta u pokrajini Enna (Italija). Iste godine priključio se COST akciji detekcije oštećenja i sigurnosti zrakoplova. Tijekom 2019. sudjelovao je na tri međunarodne konferencije, te s dva rada na jednom domaćem skupu. Ujedno je održao dva pozvana predavanja na Sveučilištu u Rijeci.

U nastavi sudjeluje kao nositelj dva obavezna kolegija na sveučilišnom stručnom preddiplomskom studiju, te je nositelj dva izborna kolegija na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Sudjelovao je u Noći istraživača, a 2019. godine s njim je objavljen i intervju na portalu Stilueta u ciklusu ”Grad znanja” čiji je cilj javnosti približiti talentirane riječke znanstvenike.

Skip to content