_Konferencija

9. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini

22.05.2020.

— 23.05.2020.

Filozofski fakultet u Rijeci

9. međunarodna konferncija o industrijskoj baštini odražti će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Kampus, Sveučilišna avenija 4, Rijeka, Hrvatska

od 22. – 23. svibnja 2020.

Glavna tema konferencije je Industrijsko našljeđe nakon 1945.

Skip to content