Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Ivana Hlače, mag. ing. aedif.

17.03.2022.

13:00

javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Ivana Hlače, mag. ing. aedif., pod naslovom

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF DELAMINATION OF LAYERED GLUED PLATE STRUCTURES WITH VARIABLE WIDTH – EKSPERIMENTALNA I NUMERIČKA ANALIZA RASLOJAVANJA LIJEPLJENIH SLOJEVITIH PLOŠNIH KONSTRUKCIJA PROMJENJIVE ŠIRINE

održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2022. godine, u predavaonici G-004, s početkom u 13:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Gordan Jelenić, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Domagoj Lanc, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, vanjski član
  3. doc. dr. sc. Mijo Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, vanjski član.

Obrani će, pored članova Povjerenstva prisustvovati:

  • izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, mentor
  • izv. prof. dr. sc. Leo Škec, komentor
  • izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju.

Skip to content