_Doktorski studij, Javna obrana

Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Jana Tomeca, univ. mag. ing. stroj.

29.04.2022.

— 29.04.2022.

11:00

— 14:00

Građevinski fakultet u Rijeci

Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Jana Tomeca, univ. mag. ing. stroj., pod naslovom

„STABLE LONG-TERM NUMERICAL INTEGRATION OF MOTION OF BEAMS AND THEIR INTERACTION /
STABILNO DUGOTRAJNO NUMERIČKO INTEGRIRANJE KRETANJA GREDNIH NOSAČA I NJIHOVA INTERAKCIJA“

održat će se u petak, 29. travnja 2022. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 11:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu: ODLUKA

Skip to content