_Doktorski studij, Javna obrana

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Ivane Ban, mag. ing. aedif.

21.07.2022.

14:00

— 16:00

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Ivane Ban, mag. ing. aedif., pod naslovom

„MODEL PREDIKCIJE HVATLJIVOSTI TEMELJEN NA NESTANDARDNIM PARAMETRIMA TEKSTURE KOLNIKA/

A MODEL FOR SKID RISISTANCE PREDICTION BASED ON NON-STANDARD PAVEMENT SURFACE TEXTURE PARAMETERS“

održat će se u četvrak, 21. srpnja 2022. godine, u predavaonici G-209, s početkom u 14:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, Građevinski fakultet u Rijeci, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Igor Ružić, Građevinski fakultet u Rijeci, član
  3. izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, vanjska članica.

Obrani će, pored članova Povjerenstva prisustvovati:

  • prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, mentorica
  • izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju.
Skip to content