_Doktorski studij, Znanost

Javna obrana teme doktorske disertacije

17.11.2021.

— 17.11.2021.

11:30

— 13:00

Javna obrana teme doktorske disertacije “Doprinos razvoju zakona sličnosti u umanjenim fizičkim modelima klizišta” doktorandice Sare Pajalić, mag. ing. aedif., održat će se u srijedu, 17. studenoga 2021. godine, u predavaonici G-307, s početkom u 11:30 sati. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme disretacije.

Skip to content