_Doktorski studij, Konferencija

My First Conference

19.09.2024.

— 19.09.2024.

Pomorski fakultet

8. izdanje “My First Conference” održava se na Pomorskom fakultetu u Rijeci u organizaciji Pomorskog fakulteta , Građevinskog fakulteta i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Konferencija je namijenjena svim doktorandima i pruža priliku da svoje istraživačke aktivnosti i istraživanja predstave kolegama i drugim studentima. Jedan od ciljeva konferencije je i umrežavanje, te stvaranje novih poznanstava iz sličnog ili istog profesionalnog okruženja i istraživačkih interesa.

Više informacija možete pronaći na stranici skupa.

Skip to content