_Nastupno predavanje

Nastupno predavanje dr. sc. Marijana Cuculić

12.06.2024.

— 12.06.2024.

14:00

— 15:00

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

Dr. sc. Marijana Cuculić, pristupnica u postupku izbora jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri prometnice, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, održat će dana 12. lipnja 2024. godine sa početkom u 14:00 sati u prostoriji G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom

RASKRIŽJA NA IZVANGRADSKIM CESTAMA

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Ceste na Sveučilišnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content