_Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

09.11.2021.

10:15

Građevinski fakultet u Rijeci

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
KLASA: 131-02/21-02/03
URBROJ: 2170-57-02-04-21-01
Rijeka, 02. studeni 2021.

            Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

            Dr. sc. Sara Grbčić Erdelj, pristupnica u postupku izbora dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih zaposlenika, održat će dana 09. studenog 2021. godine sa početkom u 10:15 sati u predavaonici G-003 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje pod naslovom

Dijagrami unutrašnjih sila na jednostavnim grednim nosačima”

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Tehnička mehanika I. za redovne studente preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.

                                                                                                                Dekan

                                                                                               izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić

Dostaviti:

  1. Dr. sc. Sara Grbčić Erdelj, ovdje
  2. Doc. dr. sc. Leo Škec, ovdje
  3. Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, ovdje
  4. Prof. dr. sc. Goran Turkalj, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
  5. Oglasna ploča Fakulteta, ovdje
  6. Web-stranice Fakulteta
  7. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, ovdje
  8. U spis, ovdje
  9. Pismohrana, ovdje
Skip to content